Аналогія (від грец. «відповідність») — це подібність окремих предметів і явищ за певними властивостями, ознаками чи відношеннями.

Аналогії сприяють розвитку індуктивного й дедуктивного мислення, допомагають будувати логічні висловлювання, розширювати словниковий запас, учать звертати увагу на деталі, розуміти багатозначність слів, розмірковувати та робити висновки, застосовувати шкільні знання в різних життєвих ситуаціях.

Метод словесних аналогій передбачає суттєвий зв’язок між використанням словесних методів навчання та формуванням в учнів умінь сприймати та розуміти навчальний матеріал, відтворювати інформацію в словесній формі, аналізувати й порівнювати думки співбесідника, формулювати і використовувати доречні словесні конструкції для співпраці у групі та парі.

Використання словесних аналогій дає змогу поєднувати предметно-пізнавальну діяльність з методами активізації та розвитку мислення, а також творчого розв’язання навчальних і соціальних завдань.

Мета використання аналогій як освітнього інструменту:

 • навчити учнів виявляти відношення між поняттями, мислити системно, розуміти процеси, що відбуваються;
 • дати педагогам інструмент конкретного практичного виховання у дітей якостей творчої особистості, здатної розуміти єдність та протиріччя навколишнього світу і розв’язувати власні, проблеми.

Побудова словесних аналогій передбачає встановлення відношення між словами (поняттями) та добирання слів (понять), між якими існують аналогічні відношення.

Головні принципи словесних аналогій — розв’язання суперечностей, системний підхід (уміння бачити навколишній світ у взаємозв’язку всіх його елементів), уміння віднайти необхідний у певній ситуації резерв.

Дидактичні можливості методу:

 • розв’язання творчих завдань будь-якої складності та спрямованості;
 • розв’язання логічних та дослідницьких завдань та життєвих ситуацій;
 • систематизація знань у будь-яких галузях діяльності;
 • розвиток творчої уяви, мовлення та мислення;
 • розвиток якостей творчої особистості та формування ключових компетенцій: креативної, комунікативної, світоглядної;
 • розвиток діючих груп.

Важливою складовою словесних аналогій є елемент «суперечність», що використовують у дидактичних іграх типу «Навпаки», «Добре — погано», «Так чи ні?» тощо.

Використання інструменту словесних аналогій в освітньому процесі — це система різних завдань, які ставлять перед дітьми через ігри, алгоритми на заняттях, заходах та впродовж дня. Необхідною умовою є практичне втілення креативної думки: у малюнках, творах, казках, загадках, виробах, рухах та всіх видах діяльності.

Приклади використання словесних аналогій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

1. «Прості аналогії» (розвиток уміння знаходити відношення між словами та складати визначення)

Вправа «Зайвий елемент»

Завдання: виключити з низки інших одне слово (поняття), яке має іншу характеристику.

 • Коліно, лікоть, голова, зап’ястя (зайве — голова, бо названо суглоби).
 • Коло, квадрат, десять, трикутник (зайве — десять, адже названо фігури).
 • Яблуко, груша, слива, мандарин (зайвий — мандарин, тому що він належить до цитрусових).
 • Слон, жирафа, антилопа, ведмідь (зайвий — ведмідь, оскільки не живе в Африці).

Вправа «Доповни слова»

Завдання: доповнити групи слів одним словом, що відповідає за змістом.

 • Апельсин, мандарин, лимон … (Що краще, яблуко чи грейпфрут? Чому? тощо.)

Вправа «Назви одним словом»

Завдання: дібрати до слів узагальнювальне поняття.

 • Береза, дуб, сосна, вільха —… (дерева).
 • Бузок, шипшина, калина, жасмин —… (кущі).

Вправа «Літає, плаває, бігає»

Завдання: співвіднести об’єкт і спосіб його пересування (з’єднати пари слів стрілочками).

 • Вовк, ворона, карась — літає, плаває, бігає.

2.«Словесно-логічні аналогії» (ігри та вправи для розвитку критичного мислення та мовлення)

Вправа «Базові речення»

Завдання: вилучити слова з речення й описати відношення між ними.

 • Ссавці вкриті шерстю (ссавці — шерсть). Який стосунок ссавці мають до шерсті, або навпаки?
 • Зі слів складають речення (слово — речення). Яке відношення між словом і реченням?
 • Книга допомагає у навчанні (книга — навчання).
 • Справжня дружба ґрунтується на вірності (дружба — вірність).
 • Яблуня росте в саду (яблуня — сад).

Вправа «Незавершені речення»

Завдання: дібрати до речень різні слова, тобто доповнити їх.

 • Сокира — інструмент тесляра. Які ще слова можна дописати?
 • Неуважність — аварія. Як доповнити? (Неуважність призводить до аварії.)
 • Школа — знання. (У школі ми здобуваємо знання.)
 • Працелюбність — успіх. (Працелюбність — запорука (гарантія) успіху.)

Вправа «Закінчи речення»

Завдання: добираючи слова, логічно закінчити речення.

 • Коли я торкаюся прозорої води, то відчуваю…
 • Ясне тепле сонечко нагадує мені…
 • Коли я чую грім на небі, то думаю…
 • Пожежа може виникнути тоді, коли…
 • Забруднене повітря призводить до…

Гра «Ланцюжок»

Учні, продовжуючи ланцюжок, визначають та називають характерні властивості певних об’єктів — назв предметів. Перша дитина називає об’єкт, друга — його властивість, третя — об’єкт з названою властивістю, четверта — іншу властивість нового об’єкта і т. ін.

 • Морква — морква солодка, солодким буває цукор, цукор білий, білим буває сніг і т. ін.

Дітям подобається така гра, оскільки швидко можна визначати різні, іноді непередбачувані варіанти об’єктів. Гра розвиває швидкість та критичність мислення.

3. «Повні аналогії»

Завдання: пояснити відношення між поняттями.

 • Коліно — нога; лікоть — … ; щітка — … ; гребінець — …
 • Дихати — … (легені); композитор — … (ноти).
 • Перешийок — суходіл; … — вода; … — фарби; … — бігати; … — сміятись.

«Аналогії з двох половинок»

Завдання: дібрати аналогічну пару

До слова з першого стовпчика учні добирають пару з другого за аналогією. Такі аналогії можна застосовувати на будь-які теми.

 • Веселий — радісний.
 • Сердитий — розлючений.
 • Сумний — похмурий.
 • Стурбований — занепокоєний.

Гра «Три стихії»

Завдання: співвіднести істоту (об’єкт) і стихію.

 • Земля — заєць.
 • Кріт — земля.
 • Повітря — орел.
 • Метелик — повітря.
 • Вода — дельфін.
 • Окунь — вода.

Вправа «Добери пару»

 • Крила — … (птах), лапи — … (тварина), ноги — … (людина), ліс — … (природа), повітря — … (кисень) тощо.
 • І навпаки: … (яйце) — курка, … (роги) — лось, … (охорона) — лісник… тощо.

Учні часто добирають свої асоціації.

4. «Аналогії в картинках» (розвиток уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, прокоментувати їх, знаходячи аналогії на плакатах (малюнках), на яких поняття представлено не словесно, а через сюжет, форму

Гра «Як це пов’язано?

На картинках з обох боків намальовано предмети: сніжинки — шапка; вода — лід; плід — дерево; деревина — дім; сірники — пожежа; сир — молоко тощо. Як ці об’єкти пов’язані з природою? Доведіть це! Що у них спільного? Чим вони різняться?

Приклади наочності можна завантажити, натиснувши на позначку вгорі сторінки

5.«Аналогії в схемах»

Мета: показати, як можна схематично зобразити відношення між елементами аналогії.

У центрі схеми — назва категорії від відношення між елементами аналогії, у периферійних колах (позначеннях) — слова або пари слів, які потрапляють під цю категорію.

Приклади наочності можна завантажити, натиснувши на позначку вгорі сторінки

Словесні аналогії доцільно використовувати на уроках з будь-якого навчального предмета, корекційно-розвивальних заняттях, виховних заходах, самопідготовці, ігровій діяльності та взагалі в корекційній роботі з дітьми, коли ви пояснюєте учням будь-яку тему та знайомите з будь-яким об’єктом чи матеріалом.

Словесні аналогії:

 • здатні миттєво спонукати дітей уявити яскраві образи;
 • допомагають запам’ятати нові поняття й усвідомити зв’язки з набутими знаннями;
 • сприяють розвитку критичного мислення, словесних алгоритмів мовлення;
 • вчать розмірковувати та звертати увагу на деталі різних об’єктів, явищ;
 • навчають робити висновки, застосовувати здобуті знання в житті.

Поради педагогові

 • Використовуйте в словесних аналогіях знайомі дітям поняття.
 • Не робіть зауваження щодо почерку, помилок. Нехай діти зосередяться на пошуку смислів.
 • Працюйте з аналогіями в парах і групах. Хай діти виберуть найкращу для себе відповідь, а потім поділяться думками з сусідом.
 • Використовуйте аналогії для пояснення теми уроку, заняття або підбиття підсумків теми.

О. О. Мусатова, вихователь, спеціаліст І категорії, КЗ «Білгород-Дністровська спеціальна школа Одеської обласної ради»