ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений у мережі Інтернет за адресою:  https://osnova.com.ua (далі — «Інтернет-магазин»), і користувачем послуг Інтернет-магазину (далі — «Покупець»), і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

Загальні положення

1.1. Цей Договір (далі — «Договір») є Договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин — https://osnova.com.ua, заснований відповідно до Законодавства України, що оперує сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою: https://osnova.com.ua

2.2. Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

2.3. Покупець — фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, що отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, представлені на сайті Інтернет-магазину, з метою, не пов’язаною зі здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа — підприємець.

2.4. Замовлення — оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх викупу Покупцем.

2.5. Сайт — сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веббраузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих у мережі Інтернет за адресою: http://osnova.com.ua , і містить усі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації та резервування Товарів, обраних Покупцем на сайті.

2.6. Особистий кабінет — простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, у якому відображаються його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

2.7. Отримувач відшкодувань — https://osnova.com.ua

Предмет Договору

3.1. Цей Договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні та можливості скористатися послугами пошуку, комплектації та резервування Товарів, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти й укомплектувати Товари згідно із Замовленням покупця, і зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві такі послуги.

3.2.1. Пошук, комплектація і резервування Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті та підтвердженого Інтернет-магазином

3.3. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур’єрських служб доставки та соціальних мереж, зазначених на сайті Інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті та підтверджених Інтернет-магазином. Зазначені на Сайті ціни на Товари включають вартість послуг пошуку, комплектації та резервування і доставки товарів Покупців, якщо інше не зазначено в підтвердженні Заявки.

3.4. Покупець погоджується з умовами цього Договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Підтвердити замовлення», що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього Договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за недотримання умов цього Договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

Правила роботи із Сайтом

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи із Сайтом.

4.3. Реєструючись, Покупець зазначає такі дані:

  • ім’я, прізвище;
  • номер телефону;
  • адреса електронної пошти;
  • пароль.

4.4. Покупець зобов’язується надати точну і повну інформацію про себе, що відповідає дійсності. Інтернет-магазин не відповідає за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.

4.6. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені під час реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронного листа на адресу: site@osnova.com.ua або зателефонувавши на номер: +38(050) 468-49-48.

4.7. Покупець відповідає за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець зазначив недостовірні дані, або за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього Договору та ін.).

4.9. Заборонено використовувати Сайт у протизаконній і забороненій діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, зокрема: не розміщувати на сайті матеріали екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпають і / або ущемляють честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також не розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформлює Замовлення на Сайті самостійно.

5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть тільки зареєстровані покупці.

Порядок оплати

6.1. Покупець оплачує товари і послуги Інтернет-магазину на умовах, узгоджених сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:

– на умовах передоплати через платіжну систему LiqPay на рахунок Інтернет-магазину, враховуючи комісію 2,75 % від суми замовлення;

– отримувач відшкодувань Інтернет-магазин https://osnova.com.ua

– у момент отримання Товару в відділенні кур’єрської служби.

6.2. Загальну вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину, необхідно сплатити і зазначити на Сайті під час оформлення та в момент розміщення Замовлення.

Умови повернення

7.1. Повернення товарів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994 р.

Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Під час реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п. 4.3. цього Договору, але не обмежуються ним.

8.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на опрацювання та використання (зокрема передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 р.

8.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, зокрема за допомогою автоматизованого опрацювання персональних даних.

8.4. Інтернет-магазин зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не є порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, які діють на підставі Договору з Інтернет-магазином, зокрема для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також тоді, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

8.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував опрацьовувати персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. Тоді Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

8.6. Покупець відповідає за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не відповідає за неякісне виконання покладених на нього зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі Договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, надіславши листа на сайт: site@osnova.com.ua.

Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Увесь зміст Сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як-то вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

Інші умови

11.1. Цей Договір укладено на території України, він підпорядковується матеріальному праву України.

11.2. Через недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не можна вважати недійсним увесь Договір у цілому.

11.3. Усі суперечки, що точаться між Покупцем та Інтернет-магазином, розв’язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання суперечливого питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за розв’язанням суперечки до судових органів відповідно до чинного законодавства.

11.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Сайті.

ТОВ Видавнича група "Основа"
Юридична адреса:
61001, м. Харків вул. Георгія Тарасенка, 66
+38 (057) 731-96-34
office1@osnova.com.ua
ЄДРПОУ 32031438
ІПН 320314320301