Захист персональних даних

Угода про захист персональних даних

ТОВ «Видавнича група« Основа» (далі - Адміністрація ресурсу) розуміє важливість забезпечення конфіденційності і недоторканності Персональних даних фізичних осіб та вживає заходів щодо захисту будь-якої інформації, яку надають фізичні особи.
Дана Угода визначає порядок обробки Ваших (далі - Користувач) персональних даних отриманих при використанні (відвідуванні) веб - сайту http://osnova.com.ua Угода розроблено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

1. Визначення термінів

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;

Розпорядник персональних даних - фізична або юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;

Бланк - електронний реєстраційний документ, розміщений на Сайті для заповнення Користувачем, при заповненні якого Користувач дає свою згоду на обробку (накопичення, реєстрацію, збір, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Адміністрацією будь-яких даних Користувача, в тому числі персональних, згідно умов цієї Угоди і законодавства України.

Сайт - інтернет сайт https://osnova.com.ua/ включаючи всі його субдомени, які знаходяться під організаційним контролем Адміністрації.

2. Предмет угоди

2.1. Дана угода є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.
2.2. Дана угода визначає порядок обробки (накопичення, реєстрація, збір, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Персональних, а також інших даних Користувача, отриманих Адміністрацією при використанні Користувачем сайту.
2.3. Для того щоб користуватися Сайтом, Користувач зобов'язаний висловити свою згоду з умовами цієї Угоди.
2.4. Заповнюючи Бланк, Користувач висловлює своє повне згоду з умовами цієї Угоди, добровільно надає Адміністрації свої Персональні дані, а також надає Адміністрації право обробляти Персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди та чинного законодавства України.
2.5. Дана Угода не регулює обробку Персональних даних Користувача і Адміністрація не несе відповідальності за обробку Персональних даних Користувача іншими суб'єктами господарювання, які не перебувають у власності або під керівництвом Адміністрації, а також фізичними особами, які не є працівниками Адміністрації, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів , товарам або послугам цих осіб за допомогою Сайту.
2.6. Метою Обробки Персональних і інших даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача при використанні їм Сайту та сервісів, які пропонує Адміністрація, а також для встановлення контакту з Користувачем з метою можливого надання в майбутньому послуг, що надаються Адміністрацією. Крім того, Персональні дані можуть частково або повністю використовуватися для стимулювання клієнтів або надання заохочення для придбання послуг, а також для дослідження рівня задоволеності клієнтів від наданих послуг і поліпшення їх якості.
2.7. Для реалізації цілей, передбачених п.2.6 цієї Угоди, Адміністрація має право направляти листи, повідомлення та інформаційні матеріали на поштову (домашній та / або електронний) адресу Користувача, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в Бланку телефонний номер.

3. Отримання, обробка та використання даних

3.1. Адміністрація використовує Персональні дані зібрані виключно на Сайті або надані Користувачем за допомогою телефонного зв'язку, телефаксу або електронною поштою, і були оброблені персоналом Адміністрації.
3.2. Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, зазначених у п. 2.6. цієї Угоди, обробляються вручну або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI.
3.3. Адміністрація має право завантажувати на комп'ютер користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив дану можливість в своєму веб - браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка міститься в Cookie.
3.4. При використанні Користувачем Сайту програмно - апаратний комплекс, на якому розміщений сайт, автоматично зберігає, обробляє і використовує дані Користувача, які не належать до Персональних даних, наприклад: IР - адресу Користувача, дані про місце знаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IР - адреси, файли Cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.
3.5. Адміністрація має право Обробляти Персональні та інші дані Користувача протягом усього терміну, який необхідний для реалізації цілей зазначених в п. 2.6. цієї Угоди, якщо інші терміни не передбачені чинним законодавством України.

4. Доступ до персональних даних

4.1. Адміністрація бере на себе зобов'язання забезпечити захист Персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-яким третім особам з порушенням умов цієї Угоди.
4.2. Користувач має право змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться у Адміністрації, направивши на контактну адресу Адміністрації, зазначений на Сайті, відповідну вимогу.
4.3. Адміністрація не несе відповідальності за поширення Персональних даних Користувача, а також за інші збитки, завдані Користувачеві за умови його халатного відношення до забезпечення безпеки і захисту Персональних даних.

5. Права суб'єкта персональних даних

5.1. Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 № 2297-VI суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження персональних даних, що містять його персональні дані, їх призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних, дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані
3) на доступ до своїх персональних даних
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються у відповідній базі персональних даних
5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних запереченням проти обробки своїх персональних даних
6) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати
7) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних

6. Зміни у політикці конфіденційності

Сайт osnova.com.ua вправі вносити зміни і доповнення до даної політики конфіденційності. Всі оновлення і доповнення політики конфіденційності публікуються на цій сторінці.