З 1 вересня 2023 року атестація вчителів відбуватиметься по-новому. Наказ МОНУ № 805 від 09 вересня 2022 року. Набуває чинності з першого дня осені, крім підпункту 3 пункту 3, який діє з дня його офіційного опублікування, а саме:

«Педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом, успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати (один раз протягом дії сертифікату), проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням наступної (збереженням присвоєної) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання».

Атестація педагогічних працівників — обов’язкова. Вона може бути черговою, та проходити кожні 5 років. А може бути позачерговою — за ініціативи керівника закладу або самого педагога.

Для проходження атестації необхідно не менше ніж 150 годин підвищення кваліфікації або 5 кредитів ЄКТС упродовж п'яти років.

На що слід звернути увагу у новому положенні про атестацію педагогів?

  • Кваліфікаційні категорії і звання, які були отримані раніше, будуть дійсними до атестації педагогічних працівників, яка буде проводитися вже за новими правилами.
  • Педагогічні працівники, яких взяли на роботу до нововведень, але які мають вищу освіту за спеціальністю, що не відповідає навчальному предмету, зможуть працювати до вересня 2023 року. До цього часу вони будуть вважатися такими, що мають відповідну посаді освіту та професійну кваліфікацію.
  • Вчителі, які працюють у школах та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, то вони мають атестуватись на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань
  • Педагоги, які викладають кілька предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. Присвоєна категорія поширюється на все педагогічне навантаження в т.ч. якщо в міжатестаційний період педагога довантажено годинами з інших предметів.
  • Педагоги, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, проходять атестацію на загальних підставах. Якщо ж педагог обіймає різні посади в одному чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають певні дисципліни), він має атестуватись за кожною з посад.

Атестаційні комісії повинні скласти та затвердити списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, до 10 жовтня поточного року. Рішення про результати атестації педагогічних працівників приймаються у квітні.