Біологія тварин. 7 клас. Інтерактивні уроки

20.03.2017 230 0

Урок. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

Цілі уроку: визначити різноманіття форм розмноження тварин та особливості його здійснення; розкрити роль розмноження для розвитку тваринного світу; пояснити адаптивний характер способу розмноження тварин до середовища та умов існування; розвивати допитливість, пізнавальний інтерес, удосконалювати навички роботи з підручником, моделями, додатковими джерелами інформації; виховувати дбайливе ставлення до природи, спостережливість, комунікативні компетентності учнів.

Основні поняття і терміни: розмноження, нестатеве розмноження, статеве розмноження, фрагментація, брунькування, роздільностатеві тварини, гермафродити, партеногенез, чоловіча стать, жіноча стать.

Обладнання: підручник, ілюстрації, таблиці, додаткові джерела інформації (довідники, енциклопедії), дидактичні картки, картки із завданнями для роботи в групах.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, пояснення, розповідь з елементами бесіди), наочні (демонстрування таблиць, схем, ілюстрацій); репродуктивні (бесіда) та пошукові (створення та розв’язування проблемних ситуацій); методи контролю й самоконтролю (індивідуальна робота учнів за картками), самостійна робота з підручником, інтерактивні методичні прийоми.

Міжпредметні зв’язки: хімія, фізика, основи здоров’я.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учитель. Зверніть увагу на дошку. На ній написана китайська мудрість, яку я пропоную взяти за девіз нашого уроку:

Скажи мені — і я забуду.

Покажи мені — і я запам’ятаю.

Дай можливість діяти самому — і я навчусь.

ІІ. Перевірка виконання учнями домашнього завдання

Конкурс сенканів на тему «Мозок»

(індивідуальне домашнє завдання)

Вправа «Цифровий диктант»

Варіант 1 — дифузна нервова система.

Варіант 2 — стовбурова нервова система.

Варіант 3 — вузлова нервова система.

Варіант 4 — трубчаста нервова система.

 1. Ропуха сіра;
 2. дощовий черв’як;
 3. аурелія;
 4. планарія молочно-біла;
 5. трубочник звичайний;
 6. гекон кримський;
 7. катран звичайний;
 8. дятел звичайний;
 9. гідра прісноводна;
 10. хрущ травневий;
 11. аскарида людська;
 12. тхір лісовий;
 13. беззубка звичайна;
 14. стьожак широкий;
 15. коренерот;
 16. черепашка шкідлива;
 17. ставковик малий.

Прийом «Знайди пару»

Установіть відповідність між групою тварин та відділами мозку, що у них найкраще розвинені.

Вправа «Так чи ні»

 1. Головний мозок — розширений задній кінець нервової трубки.
 2. У риб найбільшим і найкраще розвиненим відділом головного мозку є довгастий мозок, оскільки саме сюди надходить інформація від органів чуття.
 3. Стовбурову нервову систему мають плоскі та круглі черви.
 4. Дифузна нервова система утворена скупченням нейронів у формі збільшених вузлів та нервових волокон, що відходять від них.
 5. У більшості тварин є два основні механізми регуляції — нервовий і гуморальний.
 6. Розміри довгастого мозку в процесі еволюції змінювалися незначним чином, оскільки він у всіх хребетних здійснює регуляцію життєво важливих функцій.
 7. У дорослих хребетних головний мозок складається із шести відділів.
 8. Добре розвинений мозочок у риб, птахів і ссавців, які ведуть найрухливіший спосіб життя.
 9. У молюсків стовбурова нервова система.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Мозковий штурм»

Постановка запитання, напрацювання ідей для вирішування проблеми. Важливо приймати всі відповіді. Всі відповіді слід відображати на дошці (у вигляді схем, таблиць тощо). Після цього — аналіз ідей та узагальнення результатів.

Запитання до учнів

Що буде із живими організмами, якщо розмноження стане неможливим з якихось непередбачених причин? Можливі варіанти відповідей учнів, які вчитель записує на дошці для подальшого обговорення.

Вправа «Очікування»

Вчитель визначає мету разом з учнями:

 •  «Від сьогоднішнього уроку я очікую…»
 •  «Хочу дізнатися про…»
 •  «Хочу навчитись…»

ІV. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

V. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Здатність відтворювати собі подібних — одна з основних властивостей живого. У процесі розмноження відбувається передача генетичного матеріалу від батьків нащадкам. Значення розмноження для виду в цілому полягає в безперервному поповненні кількості особин виду, що вмирають з різних причин. Крім того, розмноження дозволяє в сприятливих умовах збільшити кількість особин. У тварин, як і у рослин, існують два основних типи розмноження — нестатеве і статеве. У біологічному відношенні більш прогресивним виявилося статеве розмноження, так як у цьому випадку успадковуються ознаки двох організмів, і в результаті комбінації спадкових ознак потомство може бути більш пристосованим до умов середовища, ніж батьки.

Розмноження — це одна з основних властивостей живих організмів. У більшості тварин, що розмножуються статевим шляхом, існують спеціальні органи розмноження, за допомогою яких статеві клітини батьків з’єднуються, в результаті чого утворюється нова істота, що має спадкові ознаки обох батьків.

Термінологічна робота

Нестатеве розмноження — це відтворення собі подібних за участі нестатевих клітин.

Прийом «Поміркуй»

Які переваги має нестатеве розмноження?

Пояснення вчителя

Під час нестатевого розмноження новий організм може виникнути в результаті поділу материнської клітини на дві або декілька частин. Таким чином розмножуються амеби, евглени, інфузорії. Процес поділу відбувається таким чином. Материнська клітина перестає харчуватися, звільняється від непотрібних продуктів життєдіяльності, витягується. Спочатку ділиться ядро. Воно подовжується, потім перешнуровується навпіл. Одночасно утворюється перетяжка клітини. Під час поділу клітини надвоє цитоплазма, скоротливі вакуолі, джгутики розподіляються між двома половинками, відсутні органели в обох клітинах формуються заново. Закінчується процес поділу розходженням молодих дочірніх клітин.

У внутрішньоклітинних паразитичних найпростіших, що викликають захворювання людини та інших хребетних тварин, розмноження супроводжується поділом материнської клітини на величезне число нових. Процес починається з ядра, яке багаторазово ділиться. Кожне утворене ядро оточується цитоплазмою і покривається тонкою оболонкою. Такі дрібні клітини потім виходять назовні, харчуються, ростуть, знову потрапляють в організм господаря і приступають до розмноження шляхом множинного поділу.

Прісноводні гідри розмножуються брунькуванням і статевим шляхом. Брунькування — тип нестатевого розмноження. Спочатку зовні на тілі гідри утворюється випинання стінки тіла — нирка, яка поступово зростає. На її вільному кінці формуються щупальця, проривається рот, і зовні вона стає схожа на маленьку гідру. Сформована молода гідра біля основи відділяється від материнського організму, прикріплюється підошвою до дна водойми і веде самостійне життя. Брунькування гідр здійснюється в теплу пору року за великої кількості їжі.

З настанням холодів прісноводні гідри розмножуються статевим способом. Зовні на тілі гідр виникають горбки. Усередині одних утворюються чоловічі статеві клітини — сперматозоїди, в інших — жіночі статеві клітини — яйцеклітини. Дозрілі сперматозоїди через розриви стінки горбка виходять назовні. Це дуже маленькі довгасті клітини з ядром і цитоплазмою, джгутик допомагає їм пересуватися у воді. Досягнувши горбка з яйцеклітиною, сперматозоїди проникають у нього, і один зливається з яйцеклітиною. Фрагментація — розмноження шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла.

Термінологічна робота

Статеве розмноження — це тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини (гамети) й відбувається статевий процес. Вперше статева система, що складається зі статевих органів, тобто статевих залоз і проток, які проводять статеві клітини, виникає у плоских червів. Плоскі черви є гермафродитами: у їхньому тілі функціонують одночасно і чоловіча статева система, що складається із сім’яників, сім’япроводів і чоловічого статевого отвору, і жіноча статева система, що складається з яєчників, яйцепроводів, матки і жіночого статевого отвору. Круглі черви є роздільностатевими організмами. Ускладнення органів розмноження спостерігається у членистоногих і молюсків. Тривалий розвиток личинок у зовнішньому середовищі, їх перетворення призвели до великої постачання жіночих статевих клітин поживними речовинами. Виникли складні білкові оболонки, що захищають зародок. У хордових тварин відбувається подальше ускладнення статевих органів. Хордові — в основному роздільностатеві організми, у яких зовнішнє запліднення, характерне для більш низькоорганізованих тварин, змінюється внутрішнім заплідненням — у представників більш еволюційно розвинених груп.

Виступ 1-го учня

У самок і самців ланцетника статеві органи (сім’яники і яєчники) парні. Розташовуються у стінках атріальної (навколозябрової) порожнини і не мають статевих проток. Дозрілі статеві клітини — спермії та яйцеклітини, або яйця (ікринки), через розриви стінок статевих залоз випадають спочатку в атріальну порожнину, підхоплюються потоком води і виносяться назовні. Запліднення яйцеклітин ікринок зовнішнє.

Виступ 2-го учня

У риб яйцеклітини і сперматозоїди розвиваються в яєчниках і сім’яниках, розташованих у порожнині тіла. Для їх виведення існує спеціальний статевий отвір. Запліднення у більшості риб зовнішнє, але є деякі риби з внутрішнім заплідненням і живонародженням. До них належать морський окунь, а також деякі акваріумні риби, такі як гупі, мечоносці, молінезії. Їхні ікринки після запліднення розвиваються в тілі матері, а потім з них з’являються мальки, здатні самостійно плавати і харчуватися. Мальків набагато менше, ніж у риб, що відкладають ікру.

Виступ 3-го учня

Статеві органи земноводних парні, у самців — сім’яники довгастої форми, у самок — зернисті яєчники, розташовані в порожнині тіла. Статеві клітини — яйця і сперматозоїди — через покручені канали яйцепроводів і сім’япроводів виносяться в клоаку. У безхвостих земноводних запліднення зовнішнє, а у хвостатих — внутрішнє.

Виступ 4-го учня

Статеві органи у плазунів і у земноводних подібні: вони лежать у порожнині тіла з боків хребта. Канали сім’яників і яєчників відкриваються у клоаку. Запліднення відбувається всередині організму самки. Для спарювання у плазунів є спеціальні органи. Відкладені самкою яйця забезпечені великою кількістю жовтка і захищені від зовнішніх пошкоджень шкірястою оболонкою (у змій і ящірок) або шкаралупою (у черепах і крокодилів).

Виступ 5-го учня

Статеві органи птахів лежать у черевній порожнині. У самців — бобоподібні сім’яники і сім’япроводи відкриваються у клоаку. У самки зазвичай розвинений лівий яєчник і непарний довгий яйцепровід, що також відкривається у клоаку. Яйця в яєчнику формуються не одночасно. Запліднення яєць відбувається у верхній частині яйцепроводу, де вони покриваються білковою оболонкою, а в нижній — вапняної шкаралупою. При виході з яйцепроводу шкаралупа яєць у птахів деяких видів забарвлюється.

Виступ 6-го учня

Статева система ссавців характеризується найбільшою складністю. Органи розмноження розташовані в порожнині тіла. У самців вони представлені двома сім’яниками, сім’япроводами і копулятивним органом. Органи розмноження самок — яєчник, яйцепровід, матка і піхва. Яйцеклітина, дозріла в яєчнику, під час зустрічі зі сперматозоїдом запліднюється у верхніх відділах яйцепроводу. Просуваючись по яйцепроводу, запліднене яйце перетворюється на багатоклітинний зародок і потім потрапляє в матку. Зародок у матці добре захищений і отримує від матері поживні речовини через плаценту — орган, який здійснює зв’язок між матір’ю і зародком у період його внутрішньоутробного розвитку. У матці відбувається формування дитинчати. Ссавці народжують живих дитинчат.

Прийом «Формулювання висновків»

Таким чином, еволюція органів розмноження відбувалася шляхом появи спеціалізованих статевих залоз, живонародження, органів для розвитку зародка всередині материнського організму, скорочення чисельності дитинчат у процесі розмноження.

Розповідь учителя

Серед багатоклітинних тварин трапляються види, у яких розвиток чоловічих і жіночих статевих залоз можливий в одній особині. Таких тварин називають гермафродитами. (Гермафродит — у давньогрецькій міфології син Гермеса й Афродіти — юнак надзвичайної краси, в якого палко і безнадійно закохалася німфа Салмакіда. На прохання німфи боги злили її з ним і перетворили на двостатеву істоту). У певних видів гермафродитів одночасно закладаються обидва типи статевих залоз, але функціонує в певний момент лише один: наприклад, спочатку організм функціонує як особина жіночої статі, а через деякий час — чоловічої (деякі види креветок, риби-чистильники, деякі види жаб тощо).

Прийом «Поміркуй»

ŠŠУ чому полягає біологічне значення гермафродитизму? У гермафродитних організмів підвищується ймовірність залишити нащадків, зменшуються витрати енергії на пошуки партнера для розмноження. Тому гермафродитизм часто трапляється серед тварин, які ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя, глибоководних видів (певні види ракоподібних, риб, двостулкових молюсків тощо), а також паразитів.

Прийом «Біологічний практикум»

Заповнення таблиці «Порівняльна характеристика нестатевого і статевого розмноження»

Прийом «Мозковий штурм»

 • Чому статеве розмноження є більш прогресивним, ніж нестатеве?
 • Чому деякі тварини здійснюють чергування статевого і нестатевого розмноження?

Прийом «Хвилинка-цікавинка»

1. Самець риби-чистильника тримає у себе в зграї справжній гарем із самок. Цікавий факт полягає в тому, що якщо самець гине, то найсильніша самка може повністю перебудувати своє тіло і стати самцем.

2. Самки страусів своєрідним способом вирішують долю свого потомства. Головна самка зграї розподіляє в одному гнізді всі яйця інших самок, причому свої яйця вона кладе в центр гнізда. Більшу частину доби висиджуванням яєць займаються самці. Одного разу в Кенії була знайдена така кладка із 78 яєць, а з них вилупилося тільки 21 пташеня. Зоологи пояснюють таку поведінку тим, що хижаки, люблячи поласувати яйцями страусів, схоплять яйця слабших самок, які розподілені по краю кладки, а пташенята найсильнішого птаха не постраждають.

3. Самці австралійської каракатиці придумали хитрий спосіб обдурити альфа-самця зграї і пробратися до його гарему самок.

4. Різні види акул мають різну форму народження потомства: є яйцекладні, живородні та яйцеживородні особини. В останніх розвиток і вилуплення дитинчат відбувається в нижній розширеній частині яйцепроводу. Ті личинки, які вилупилися першими в яйцепровід, починають пожирати своїх братів і сестер, що не вилупилися.

5. Комаха під назвою златка пожежна може відкладати яйця тільки всередині обпаленої деревини. У той час як природні вороги рятуються втечею від лісової пожежі, комаха спокійно розмножується. За допомогою інфрачервоного рецептора златка може виявити лісову пожежу на відстані декількох кілометрів.

6. Пінгвіни Аделі є найпоширенішим видом антарктичних нелітаючих птахів. Під час гніздування на території колонії стоїть неймовірний шум: пінгвіни лаються, тому що крадуть один у одного необхідні для побудови гнізда камінці. А деякі й зовсім не гребують торгувати собою заради кількох зайвих каменів. Так, самка з постійним партнером знаходить самотнього самця, який будує гніздо в надії завести пару, і після спарювання забирає звідти кілька каменів у своє гніздо.

7. У глибоководних церацієвидних риб, які постійно живуть на глибині від 1500 до 3000 метрів, присутній яскраво виражений статевий диморфізм. Самки є хижаками з великими потужними зубами і можуть досягати 1 метра в довжину, тоді як самці мають довжину всього 4 см. Ці карликові самці живуть на тілі самок у вигляді паразитів. Самець прикріплюється до тіла самки зубами, а потім усі його органи редукують так, що він перетворюється на придаток, що виробляє сперму.

8. Всім відома зозуля, яка любить підкидати свої яйця в чужі гнізда, — не єдина тварина, яка займається гніздовим паразитизмом. Це явище поширене у джмелів, бджіл і мурах. Навіть деякі риби (африканські соми з озера Танганьїка) підкидають свою ікру іншим рибам, які інкубують ікру в роті.

9. Вимерла в живій природі в 1980-х роках австралійська шлунковиводкова жаба, або реобатрахус, після запліднення відкладених яєць з’їдала їх. Уся справа в тому, що спеціальна речовина, яка покривала яйця, не давала шлунковому соку вироблятися, тому під час виношування шлунок жаби не виконував своєї основної функції. У підходящий термін жаба просто випльовувала своїх пуголовків.

10. Постільний клоп злучається із самкою шляхом травматичного осіменіння. Це означає, що він протикає своїм статевим органом черевце самки і вводить туди сперму. Зі спеціального органа самки, який називається орган Берлезе, статеві клітини через гемолімфу потрапляють до сформованих яєць.

VІ. Узагальнення і систематизація знань

Прийом «Відгадай загадку»

 • Відгадайте загадки й визначте особливості розмноження відгаданих тварин.

 

Прийшла кума з довгим віником
На бесіду з нашим півником,
Схопила півня на обід
Та й замела мітлою слід.

(Лисиця)

Під землею ходить пан,
Оксамитовий жупан.
Нищить всіх жуків добродій,
Порядкує на городі.

(Кріт)

Я товстенні ноги маю,
Ледве їх переставляю.
Височенний я на зріст,
Замість носа в мене хвіст.

(Слон)

Швидко бігаю в траві,
Спробуй ти мене влови!
Міцно хвостик мій тримай,
Та втечу я, так і знай.
Я тварина непроста —
Проживу і без хвоста.

(Ящірка)

Без рук, без верстата
Вміє добре ткати.
А коли натче —
Здобич не втече.

(Павук)

Вертоліт такий маленький
Сів на квітку золотеньку,
Усміхнулася кульбабка:
Завітала в гості…

(Бабка)

Підростала — хвіст ростила,
Плаття темнеє носила.
Підросла — зеленою стала,
Хвіст на весла проміняла.

(Жаба)

Як желе мої боки:
І прозорі, і м’які:
Якщо зловиш мене ти,
Можу руку обпекти!

(Медуза)

Господар по стежці повзе,
На собі хатинку везе.

(Равлик)

Швидко скрізь цей птах літає,
Безліч мошок поїдає,
За вікном гніздо будує,
Тільки в нас він не зимує!

(Ластівка)

Щоб не згинуть у біді,
Тримає ножиці у воді.

(Рак)

Я вночі дзижчу на вухо,
Та не джміль я і не муха.
Непомітно вас я — кусь!
Й крові вашої нап’юсь.

(Комар)

Прийом «Бліцопитування ланцюжком»

 1. Які переваги і недоліки нестатевого розмноження ви знаєте?
 2. У чому переваги статевого розмноження порівняно з нестатевим?
 3. Які організми називають гермафродитами? Наведіть приклади гермафродитів у різних типах тварин.
 4. У чому основні відмінності нестатевого та статевого розмноження?
 5. Чому гермафродитизм не отримав значного поширення у природі?
 6. У яких тварин органи розмноження відсутні?
 7. Назвіть органи розмноження ссавців.

Прийом «Заповнення таблиці»

Заповніть таблицю в зошиті, поставивши позначку «+» або «так» навпроти способів розмноження, що притаманні вказаним видам тварин.

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Учитель. Як добре ви засвоїли матеріал? Колесо знань. Все, що завершене, красиве, ми називаємо гармонійним. Якщо ваші знання з теми відповідають програмі, то ми теж можемо назвати їх гармонійними. Використаємо концепцію Білла Райна, професора університету Макгіл у Канаді. Найбільш гармонійною фігурою в природі є коло, тобто колесо. Зараз ми побудуємо колесо наших знань з теми. Місце на стрілці, що відповідає вашим знанням з теми на теперішній час. З’єднайте всі крапки плавною лінією і ви побачите, чи гармонійні ваші знання з теми.

(Учні повертаються до дерева очікувань.)

VІІІ. Домашнє завдання

1) Опрацювати відповідний параграф підручника.

2) Підібрані до уроку цікаві факти з теми «Статеві клітини і запліднення».

Поділитися в Viber Залишити свій відгук

Читайте також