НУШ. УКРАЇНСЬКА МОВА. 5-й клас. Тестові завдання ІІ семестр

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


1. Уживання м’якого знака. Апостроф.
Сполучення букв йо, ьо2. Подвоєння буквВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


3. Словосполучення і речення4. Головні та другорядні члени речення5. Речення з однорідними членами6. Звертання. Вставні слова та сполучення слів7. Складне речення8. Пряма мова. ДіалогThis site was built with Mobirise site templates