Модуль 1. Цілепокладання та постановка завдань

29.03.2005 1184 0

Усвідомлення мети має передувати будь-якій діяльності. Тим більше, якщо йдеться про проведення навчального тренінгу або іншої форми групової роботи.

Тренер має чітко усвідомлювати що (і навіщо) він робить, та що хоче отримати в результаті.

Мета завжди складноструктурована, оскільки містить інформацію про діяльність у максимально стислому варіанті. Для ефективного планування роботи необхідно визначити тип Вашої мети.

За часовим показником мета може бути довгостроковою або короткостроковою, залежно від ступеня глобальності групової роботи, глибини очікуваних змін (на загальному особистісному рівні, надбанні соціальної компетентності чи тренуванні певних навичок).

Слід також розуміти, для кого формулюється мета: плануючи тренінг, Ви маєте визначити мету для себе (як тренера) та для учасників,— що є результатом для Вас, та якого результату Ви очікуєте від учасників групи.

Часові обмеження Ступінь «глобальності» Суб’єкт мети (для кого сформульована мета)
Довгострокова Глобальна Передбачає сер­йозні особистісно професійні зміни Для тренера Для учасників
Коротко­строкова Вузька Передбачає фор­мування певних навичок і знань
Локальна Передбачає фор­мування окремих навичок

Умови успішного цілепокладання в груповій роботі

 • Конкретність. 
 • Реальна досяжність.
 • Узгодженість групової та особистої мети тренера.
 • Участь у розробці планів усіх, хто їх реалізовуватиме.
 • Наявність чітких критеріїв, стандартів, інструкцій, алго¬ритмів виконання.
 • Визначення результатів та шляхів їх досягнення.
 • Моніторинг особистісного та професійного зростання.
 • Фіксація плану-проекту.

Визначення мети роботи та формулювання бажаного (очікуваного) результату групової роботи допоможе обрати адекватні засоби — форми роботи.

Рекомендації для формулювання мети та планування групової роботи

 • Спробуйте спрогнозувати можливі труднощі. 
 • Проаналізуйте їхні причини та подумайте над способами їх запобігання/подолання.
 • Сплануйте можливі альтернативи до обраного способу роботи.
 • Враховуйте можливі зміни у формулюванні мети (можливе її розширення чи, навпаки, звуження).
 • Розраховуйте ступінь ризику (негативних факторів у роботі).
 • Визначте попередні етапи (завдання) досягнення мети.

Правила формулювання мети

 1. Пишіть про те, що хочете, а не про те, чого не хочете досяг¬ти,— формулюйте в позитивному ключі.
 2. Будьте максимально конкретними, майте чітке уявлення про кінцевий результат.
 3. Плануйте ту мету, яку Ви можете досягти самостійно, а не розраховуючи на чиюсь допомогу, з мінімальною залежністю від зовнішніх умов.
 4. Спрогнозуйте наслідки своєї роботи — вони мають бути корисними не тільки Вам, але й іншим.

Опитувальник для складання плану групової роботи

Для того щоб визначити модель групової роботи відповідно до поставленої мети, необхідно докладно й послідовно відповісти на наведені далі запитання.

1. Визначення мети та програмування результату. 

Необхідно відповісти на такі запитання:

 • Для чого необхідне заплановане заняття? 
 • Якого результату/ефекту я очікую від учасників після завершення?
 • На що вплине кінцевий результат?

2. Визначення завдань. 

Необхідно відповісти на такі запитання:

 • Які умови впливають на процес реалізації мети? Які виникають перешкоди? Які є можливості?
 • Які кроки необхідно зробити для досягнення мети?
 • Які ресурси наявні в моєму розпорядженні?
 • Які труднощі я прогнозую? Яким чином можу їх подолати?

3. Визначення засобів. 

 • Необхідно відповісти на такі запитання:
 • Які засоби є в моєму розпорядженні? 
 • Які з цих засобів найбільш відповідають поставленій меті та завданням?

Продовження читайте у файлі 

Поділитися в Viber Залишити свій відгук