НУШ

Інтерактивні методи роботи з підручником у початковій школі

31.03.2021 371 0

Згідно з Концепцією Нової української школи, однією із ключових компетентностей, які необхідно сформувати в учнів, є комплексне уміння «навчатися впродовж життя». Для досягнення позитивного результату варто сприяти виробленню в сучасних молодших школярів його складової — уміння працювати з підручником — активно використовуючи з цією метою інтерактивні методи навчання.

Визначаємо інтерактивний метод навчання як спосіб активної взаємодії учасників освітнього процесу. Це співнавчання, взаємонавчання, де і вчитель, і учні є рівноправними суб’єктами навчання.

Класифікація інтерактивних технологій навчання (за О. Пометун та Л. Пироженко):

 • інтерактивна технологія кооперативного навчання;
 • інтерактивна технологія колективно-групового навчання;
 • інтерактивна технологія ситуативного моделювання;
 • інтерактивна технологія опрацювання дискусійних питань.

Кожна із цих технологій передбачає систему інтерактивних методів навчання.

Технологія кооперативного навчанняохоплює такі методи: «Робота в парах», «Ротаційні трійки», «Два — чотири — усі разом», «Карусель», «Робота в малих групах», «Коло ідей», «Акваріум».

Технологія колективно-групового навчанняпредставлена такими інтерактивними методами: «Обговорення проблеми в загальному колі», «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи — учусь», «Ажурна пилка», «Аналіз ситуації», «Розв’язання проблем», «Дерево рішень».

Технологія ситуативного моделюванняреалізують через такі інтерактивні методи: «Симуляції або імітаційні ігри», «Спрощене судове слухання», «Громадські слухання», «Розігрування ситуацій за ролями» («Рольова гра», «Програвання сценки», «Драматизація»).

Технологія опрацювання дискусійних питаньпередбачає застосування таких методів: «Метод Прес», «Займи позицію», «Зміни позицію», «Неперервна шкала думок», «Дискусія», «Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу», «Оцінювальна дискусія», «Дебати».

Систему інтерактивних методів навчання доречно використовувати під час роботи з підручником. Педагогічний досвід свідчить, що на уроках у початковій школі такі методи застосовують нечасто. Уважаємо, що це пов’язано із недостатнім усвідомленням призначення та можливостей навчальної книги в цілому та її структурних компонентів зокрема.

Зазначимо, що підручник як модель цілісного процесу навчання має певну структуру, яка охоплює сукупність елементів та їхні взаємозв’язки:

 • текст, основна мета якого полягає у повідомленні знань (основний, додатковий та пояснювальний);
 • позатекстові компоненти, що поділяють на:
  • апарат організації засвоєння, мета якого: навчити дитину вчитися та запропонувати вчителеві орієнтовний зразок організації навчальної діяльності учнів (навчальні завдання різних видів, зразки виконання завдань, пам’ятки, алгоритми, зразки міркувань, таблиці, поліграфічні виділення);
  • ілюстративний матеріал, мета якого полягає в унаочненні мислення, посиленні пізнавального, естетичного, емоційного та інших аспектів навчального матеріалу;
  • апарат орієнтування, провідне завдання якого: забезпечення цілеспрямованого орієнтування школяра у змісті й структурі підручника, створення умов для самостійної роботи з ним (передмова, зміст, рубрикація, сигнали-символи, список літератури, покажчики, колонтитул).

Кожен із цих компонентів навчальної книги перебуває у тісному зв’язку з іншими. Працюючи над ними системно, можна досягти значних результатів у формуванні в учнів початкової школи таких умінь:

 • уміння працювати з текстом (визначати головну думку, складати план, переказувати, ставити запитання);
 • уміння працювати з позатекстовими компонентами (із запитаннями, завданнями, ілюстративним матеріалом, таблицями тощо);
 • уміння користуватись апаратом орієнтування (орієнтуватися у структурі підручника, у кольорових та шрифтових виділеннях, сигналах-символах), тобто комплексного вміння працювати з підручником.

Щоб забезпечити формування в учнів цього вміння, а на його основі вміння вчитися самостійно, у навчальному процесі початкової школи варто використовувати інтерактивні методи роботи з підручником. Результати експериментального навчання свідчать про те, що використання таких методів у початковій школі допомагає посилити інформативність уроку, сформувати в молодших школярів інтерес до навчальної книги, підвищити рівень опанування вміння працювати з підручником як важливої складової ключової компетентності «навчання впродовж життя».

Пропонуємо ознайомитися з методикою і прикладами застосування інтерактивних методів роботи з підручником у початковій школі. Щоб завантажити матеріали, натисніть на позначку внизу сторінки.

Автор: Я. П. Кодлюк, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка; А. М. Шишак, магістрантка відділення «Початкова освіта», м. Тернопіль

Поділитися в Viber Залишити свій відгук