Комплект словників та довідників

Паперова версія Електронна версія
Паперова версія
У наявності
Спеціальна ціна 465,00 грн Звичайна ціна 620,00 грн

Доставка

     УКРПОЧТА  - від 30 грн  Детальніше>

     НОВА ПОШТА - від 45 грн Детальніше>

Оплата

Готівкою під час отримання, картою Visa/MasterCard, безготівковий розрахунок для юридичніх осіб

Гарантія

Друковані видання належної якості не підлягають обміну та поверненню. Про інші випадки детальніше тут

Разом Відгуки
Більше інформації
КодКПК051
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас1-11 класи
РозмірА5

Посібники мають на меті допомогти вчителеві української мови в організації занять, спрямованих на розвиток усного та писемного мовлення учнів 1-11 класів, підвищення їхньої стилістичної майстерності та загальної мовної культури! 

У складі комплекту
Більше інформації
КодКДН013
ISBN9786170036308
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас1-4 класс
Розмір21.80x15.20x1.34
Сторінок176
Автор
А. А. Ємець
та ще 3
О. М. Коваленко
Г. В. Левандовська
упоряд.
Сховати
Одна з ключових компетентностей учнів Нової української школи – вільне володіння рідною української мовою, правильна усна та писемна мова.Словник допоможе учням молодших класів переконатися у правильності написання та вимови українських слів. У словнику зібрано близько тисячі слів. Для зручності вони всі розташовані за абеткою. Кожна словникова стаття видання починається з пояснюваного слова, поданого в початковій формі. Поруч із ним наводять інші форми вживання цього слова. У пояснюваному сло ві та його формах позначають наголос. Далі подано тлумачення слова і наведено приклади його вживання в реченні. У словнику також трапляються омоніми — слова, які звучать або пишуть однаково, але мають різні значення. До кожного з таких слів подано окрему статтю. Деякі слова супроводжуються ілюстрацією.
Більше інформації
КодКДН007
ISBN9786170036360
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас5-11 класс
Розмір21.80x15.10x1.13
Сторінок160
Автор
О. М. Журенко
Чи знаєте ви, коли слід уживати слово вирізнятися, а коли відрізнятися, коли пригода, а коли нагода? Чи завжди ви впевнені в написанні слів? Чи зможете ви швидко пояснити, чим різняться вагання й коливання, усмішка й посмішка? Переконатися у правильності відповідей вам допоможе цей словник. Кожна словникова стаття починається з пари або трійки пояснюваних слів, поданих у початковій формі. У пояснюваних словах позначено наголос. Далі подано тлумачення слова і наведено приклади його вживання в реч енні. Окрему увагу приділено термінам, про які слід пам’ятати, коли працюєте з науковими текстами. Словник відповідає вимогам нової редакції Українського правопису 2019 року. У книзі запропоновано найновіші рекомендації знаних стилістів української мови щодо слово- і терміновживання, словотворення, перекладу. Для вчителів української мови та літератури. Видання також стане у пригоді учням середньої школи, а також тим, хто прагне пізнати тонкощі правильного вживання українського слова.
Більше інформації
КодКДН014
ISBN9786170037480
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас5-11 класс
Розмір21.60x15.20x1.10
Сторінок176
Автор
упоряд. О. Г. Куцінко
Посібник складено за новою редакцією «Українського правопису» 2019 року. Найсуттєвіші сучасні зміни викладено докладно й водночас стисло, а також проілюстровано завданнями та вправами для закріплення здобутих знань. У пропонованому виданні дібрано й систематизовано основний теоретичний матеріал з урахуванням змін у сучасному правописі 2019 року, а також практичні завдання різних рівнів складності. Усі правила проілюстровано прикладами з творів української літератури ХІХ початку ХХІ ст. Розділ I присвячено позначенню на письмі деяких голосних і приголосних звуків, уживанню м’якого знака й апострофа, написанню сполучень літер йо та ьо, чергуванню голосних і приголосних під час словозміни й словотворення, подвоєнню та спрощенню літер, правопису префіксів і суфіксів, особливостям написання слів разом, із дефісом та окремо, правилам уживання великої літери тощо. У розділі II розглянуто правопис закінчень відмінюваних іменників, прикметників, числівників, займенників і дієслів, а також слів іншомовного походження і т. ін. Розділ III ознайомлює з особливостями вживання розділових знаків. Докладний зміст-покажчик наприкінці довідника допоможе якнайшвидше віднайти потрібну інформацію. Для здобувачів загальної середньої освіти і їхніх батьків, учителів і студентів вишів та всіх охочих опанувати або вдосконалити знання в царині української мови.
Більше інформації
КодКДН012
ISBN9786170036292
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас1-4 класс
Розмір21.80x15.10x1.06
Сторінок128
Автор
І. О. Купина
та ще 1
Л. П. Ткаченко
Сховати
Цей навчальний словник синонімів і антонімів поповнить методичну скарбничку вчителів та стане джерелом інформації для батьків і допитливих учнів 1-4 класів. Користуючись словником, школярі розширять свій лексичний запас, удосконалять культуру усного та писемного мовлення, навчаться правильно застосовувати необхідні слова. У словнику надається правильне написання й трактування синонімів і антонімів, що підкреслює відтінки та відмінності їх лексичних значень.
Більше інформації
КодКДН009
ISBN9786170036834
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас5-11 класс
Розмір21.60x15.10x1.14
Сторінок176
Автор
О. Ю. Богданова
та ще 1
М. В. Коновалова
Сховати
Словник-довідник містить перелік найуживаніших слів, до яких дібрано синонімічні відповідники, що супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за абеткою розміщено всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. Окремо подано антонімічні пари, проілюстроване вживання та особливості сполучуваності слів із протилежним значенням. Відповідає вимогам нової редакції Українського правопису 2019 року. Першу частину словника присвячено сино німам, а другу антонімам. Цей словник покликаний допомогти викладачеві мови в організації занять, спрямованих на розвиток усного та писемного мовлення учнів старших класів, на підвищення їхньої стилістичної майстерності та загальної мовної культури. Робота з словником сприятиме: • збагаченню активного запасу слів; • формуванню навички добирати потрібний антонім або синонім до слова; • розвиватиме здатність мислити і розуміти слово з усіма його семантичними відтінками. Видання стане в пригоді учн ям середньої школи, учителям, а також усім, хто цікавиться вивченням рідної мови.
Більше інформації
КодКДН008
ISBN9786170036377
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас5-11 класс
Розмір21.70x15.10x1.20
Сторінок176
Автор
О. Ю. Богданова
та ще 1
М. В. Коновалова
Сховати
Словник тлумачить значення найбільш уживаних фразеологізмів та ілюструє їх цитатами з художньої й публіцистичної літератури, зокрема крилатими виразами, українськими ідіомами, стійкими народними порівняннями, латинськими афоризмами тощо. Відповідає вимогам нової редакції «Українського правопису» 2019 року. У Словнику подано значення фразеологічних зворотів, описано їхнє реальне функціонування, граматичну й стилістичну характеристику, наведено синонімічні вислови. Автори поставили собі за мету за пропонувати читачеві найуживаніші вирази української мови. Адже правильність не єдина риса добірної мови, яка має ще бути виразною та експресивно багатою. Цей Словник пропоновано широкому загалу читачів і, передусім, учнів. Саме цим і зумовлені певні обмеження у доборі фразеологізмів та їхніх форм. Дбаючи про раціональний спосіб розміщення виразів та зручність користування Словником, автори обрали принцип подачі фразеологізмів за абеткою. Видання стане у пригоді учням середньої школи, учителям, а також усім, хто цікавиться вивченням рідної мови.
Більше інформації
КодКДН004
ISBN9786170032393
СеріяБібліотечка школяра
Вік/клас5-9 класс
Розмір26.80x20.60x1.31
Сторінок216
Автор
Т. В. Кондесюк
Матеріал довідника укладено відповідно до чинних навчальних програм, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804: «УКРАЇНСЬКА МОВА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ», «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ».
Теоретичний матеріал з української мови та літератури викладено у зручній для засвоєння формі. Мовні явища проілюстровано яскравими прикладами. Подано зразки правильного наголошування слів та практичні рекомендації щодо літературного слововживання. Особливу увагу приділено культурі мови. У довіднику вміщено цікавий матеріал з мовознавства, який приверне увагу до вивчення української мови та допоможе опанувати складні випадки правопису. Короткий словник літературознавчих термінів допоможе опанувати теоретичний матеріал з літератури.
Посібник стане в пригоді учням, учителям, а також усім, хто послуговується українською мовою і небайдужий до своєї грамотності.
Напишіть відгук
Ваш відгук: Комплект словників та довідників