Зміст статті

Анотація
Огляд хмарних сервісів для організації участі учнів у проекті
Алгоритми роботи з хмарними сервісами

Переглянути наступний розділХмарні сервіси у проектній діяльності учнів

Хміль Н. А.,
к.п.н., доцент, завідувач кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Морквян І. В.,
старший викладач кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Анотація

Метою сучасної шкільної освіти є формування в учнів основних компетентностей. У навчальних програмах до кожного з навчальних предметів зазначено ті компетентності, які необхідно формувати в учнів; завдання, виконання яких передбачається для досягнення навчальної мети та принципи, на яких повинен ґрунтуватись навчальний процес. Зокрема, в програмах наголошено на необхідності будування навчально-пізнавального процесу на «компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій» з використанням парної та групової роботи, із застосуванням інноваційних методик, інформаційно-комунікаційних засобів, ресурсів мережі Інтернет. Окремо наголошено на важливості використання методу проектів, що втілює ідею індивідуалізації та розвивального навчання.

На думку С. Шацького, В. Шульгіна, М. Крупеніної, проектна технологія має забезпечити розвиток ініціативи та творчої діяльності учнів і в такий спосіб сприяти безпосередньому зв'язку між набуттям знань і навичок та їх застосуванням під час розв'язання практичних завдань.

Проектна діяльність учнів прописана в навчальних програмах, починаючи з початкової школи та запропонована до реалізації в середній та старшій школі. Особливо це актуально для таких предметів, як «Природознавство», «Основи здоров'я», «Я у світі», «Трудове навчання», «Біологія», «Фізика», «Історія України», «Всесвітня історія» тощо.

Важливою умовою організації роботи учнів над проектами є сприяння самовираженню, спілкуванню, залученню їх до активної пізнавальної, дослідницької діяльності. У цьому процесі вчителю допоможуть сучасні інформаційні технології, які дозволяють раціонально координувати та скеровувати дослідницько-експериментальну діяльність учнів.

Метою статті є звернення до порівняльного аналізу хмарних сервісів, які можна використовувати в проектній діяльності учнів, визначення їх структурних особливостей, переваг та недоліків, а також представлення алгоритмів роботи із сервісами, які мають інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, не містять небажаного контенту та є зручними у використанні учнями різного віку.

Докладний зміст статті (карта сайта)

Анотація

Огляд хмарних сервісів для організації участі учнів у проекті

٠ Графіка онлайн

▪ Створення малюнків онлайн

▪ Створення аватарів онлайн

٠ Створення колажів

٠ Створення коміксів

٠ Створення анімацій, мультфільмів

٠ Висновок

Алгоритми роботи з хмарними сервісами

٠ Алгоритм роботи з сервісом Drawi

٠ Алгоритм роботи з сервісом Pencil Madness

٠ Алгоритм роботи з сервісом Thisissand

٠ Алгоритм роботи з сервісом Gallerix

٠ Алгоритм роботи з сервісом iPiccy

٠ Алгоритм роботи з сервісом EnjoyPic

٠ Алгоритм роботи з сервісом Playcast

٠ Алгоритм роботи з сервісом Animator