Розвиток програмно-технічних засобів дедалі швидше змінює освітній простір. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю та захопленням працювала на уроці, бачила результати своєї діяльності та могла їх оцінити. Завдання вчителя сьогодні: переглянути зміст і методи навчання; додати до традиційних умінь навички комунікативної, інформаційної компетентності.

Поняття освітніх вебквестів

Методика вебквестів активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його якості, а використання інтернет-сервісів формує інформаційну культуру учасників освітнього процесу.

Вебквест — це…

1. Одна із найефективніших моделей використання інтернету в освітньому процесі.

2. Проблемне завдання, для виконання якого використовують інформаційні ресурси інтернету.

3. Формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси всесвітньої мережі.

4. Дидактична структура, у рамках якої педагог удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності та визначає її час.

5. Приклад організації інтерактивного освітнього середовища.

Освітній вебквест — це сайт, з яким працюють учні, виконуючи певне навчальне завдання. Розробляють вебквести для максимальної інтеграції інтернету в навчальні предмети на різних рівнях освітнього процесу. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметним.

Розрізняють два типи вебквестів: для короткочасної (поглиблення знань та їхня інтеграція, розраховані на одне-три заняття) і тривалої роботи (поглиблення і перетворення знань учнів, розраховані на тривалий термін — може бути, на семестр або навчальний рік).

Особливістю освітніх вебквестів є те, що інформація для самостійної або групової роботи учнів з ними знаходиться на різних вебсайтах. Ба більше, результатом роботи з вебквестом може бути публікація робіт учнів у вигляді вебсторінок і вебсайтів.

Завдання вебквестів

Розробниками вебквесту як навчального завдання є Берні Додж, професор освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США). Саме він визначив види завдань для вебквестів.

 • Переказ — демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі (створення презентації, плаката, розповіді).
 • Планування та проєктування — розроблення плану або проєкту на основі певних умов.
 • Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості.
 • Компіляція — трансформація інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури тощо.
 • Творче завдання — творча робота в певному жанрі: створення п’єс, віршів, пісень, відеороликів тощо.
 • Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.
 • Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі суперечливих фактів.
 • Досягнення консенсусу — пошук розв’язання проблеми.
 • Оцінка — обґрунтування певної точки зору.
 • Журналістське розслідування — об’єктивне викладення інформації (розподіл думок і фактів).
 • Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
 • Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних онлайн-джерел.

Структура вебквестів

Вебквест найкраще підходять для роботи в мінігрупах і повинен містити певні елементи.

 • Вступ (зазначають терміни проведення роботи та питання, що потрібно опрацювати).
 • Зрозуміле, цікаве завдання.
 • Ресурси (посилання на ресурси інтернету: електронні адреси, книги, методичні посібники тощо).
 • Процес роботи (поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів переопрацювання інформації, допоміжними питаннями, таблицями, схемами).
 • Оцінка (саме учасники оцінюють виконану роботу).
 • Висновок (висновки, що мають містити результати виконаного завдання).

Як створити власний вебквест?

Щоб створити власний квест, необхідно виконати декілька кроків.

Крок 1. Визначити тему.

Крок 2. Вибрати сайт.

Крок 3. Надати завдання у вигляді презентації, тексту, візуального матеріалу тощо.

Крок 4. Придумати систему оцінювання (критерії).

Крок 5. Знайти джерела інформації, якими користуватимуться учасники для пошуку відповідей.

Крок 6. Маючи на аркуші приблизний план і основну інформацію, розмістити вебквест на ресурсі (сайті, блозі тощо).

Приклад вебквесту

Наприклад, продумавши тему та структуру вебквесту, потрібно лише попрацювати з Google-диском та надати посилання. Сформулювавши найпростішу задачу, слід створити Google-форми з обов’язковими питаннями для заповнення відповідей, склавши їх у послідовність з декількох частин. На кожну частину — створити окрему Google-форму, перехід між якими відбуватиметься за посиланнями, що вносять у кожну частину для переходу до наступної. Таким чином, виконуючи поставлені завдання через питання знаходять інформацію, формують відповіді та досягають результату.

Приклад застосування мініквесту (короткострокового для самостійного вивчення теми) у навчанні педагогів наведений саме за такою схемою. На вікісторінці (власного освітнього простору слухача) поставлене завдання від імені героя, що повинен виконати слухач, а потім поетапно, за допомогою зазначених ресурсів та дій дати відповіді на питання. Завдання для виконання представлені створеним викладачем відеороликом. Після виконання одного блоку з’являється посилання на інший (рис. 1).

Рис.1. Приклад мінівебквесту на основі Google-форм

У стрімкому розвитку інформаційних технологій та вдосконалення гаджетів у реалізації вебквестів легко застосовують планшети та смартфони, якими учні та студенти користуються постійно. Тим паче, що розробники додатків адаптують свої продукти для синхронного використання на різних версіях операційних систем (Windows, Android, iOS) та різних пристроях (рис. 2).

Рис.2. Сторінка вебквесту мобільної версії (ОС Android)

Якщо тема досить об’ємна, можна скористатися платформами для представлення вебквесту (наприклад, блог чи сайт), автор квесту орієнтується на свої знання — що йому доступніше, у чому він орієнтується найкраще — те і застосовує. Можна використовувати додатково різні онлайн-сервіси (Google-форми для опитування, відео для представлення завдань чи матеріалу, онлайн-пазли, візуальні дошки онлайн, інтерактивні конструктори тощо) для створення вправ і викладання на ресурсі (рис. 3).

Рис.3. Представлення вебквесту на основі Blogger (blogspot.com) 

Висновок

Сучасний педагог уже не є джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку й опрацювання інформації.

Пошукова діяльність із використанням вебквестів перетворює учнів на активних суб’єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності та їхню презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має низку переваг, заслуговує на широке впровадження в освітній процес і може застосовуватись як у роботі з учнями, так і у навчанні дорослих.

Застосування цієї технології та онлайн-сервісів дасть змогу урізноманітнити традиційні заняття та сприятиме розвитку інформаційно-цифрової компетентності та інформаційної культури учасників освітнього процесу.

 

Автор: Н. В. Герасименко, старший викладач кафедри освітніх та інформаційних технологій КЗ Сумський ОІППО, м. Суми.