Світ літературних казок

УРОК 28. КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ. ІВАН ФРАНКО. «ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ»

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом І. Я. Франка; формувати вміння будувати усні монологічні вислов- лювання, брати участь у діалозі в процесі обговорення прочитаної казки; ви- словлювати свої думки, використовуючи для цього як мовні, так і позамовні та інто­наційні засоби виразності мовлення, ставити запитання, відповідати на запитання за змістом прочитаного твору; розвивати емоційну і почуттєву сфери учнів; учити висловлювати оцінні судження щодо прочитаного;

формування ключових компетентностей:

вміння вчитися: учити самостійно визначати або приймати мету, яку ставить учи­тель, відповідно до неї планувати й виконувати необхідні дії, контролювати й оціню­вати свої результати;

соціальної: формувати здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у парі та у групі, виконувати різні ролі та функції у колективі;

громадянської: формувати здатність дбайливо ставитися до людей, до самого себе.

Тип уроку: урок набуття нових знань.

Обладнання: різні видання казок Івана Франка; портрет Івана Франка; малий Держав­ний Прапор України; мапа світу; ілюстрації до казки «Лисичка і Журавель»; пред­метні картинки із зображенням казкових персонажів; аудіозапис казки у виконанні актора театру; розрізані склади назви казки «Лисичка і Журавель».

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організаційний момент

Нумо, діти, підведіться!

Всі приємно посміхніться.

Пролунав уже дзвінок,

Починаємо урок!

2. Артикуляційні вправи

1) Робота над чистомовкою.

Ма-ма-ма — настає уже зима.

Ець-ець-ець — повіває вітерець.

Ок-ок-ок — сипле вранішній сніжок.

Ва-ва-ва — сумно пташечка співа.

Ва-ва-ва — казочка нова.

Да-да-да — лисичка руда.

Ель-ель-ель — гарний журавель.

Ом-ом-ом — кашка з молочком.

Ла-ла-ла — лиска хитрою була.

Ай-ай-ай — друга поважай.

2) Робота над скоромовками.

— Де, вороно-каркароно, ти була?

Що, вороно-каркароно, принесла?

— Покружляла, покружляла я вгорі.

Горобців порозгоняла у дворі.

Стріла півня — розбишаку-пісняра,

І чкурнула, дременула із двора.

Хутко мишка утікає,

В хатку — нірку поспішає.

Навіть хвостика сховала,

Аби кішка не піймала.

3. Перевірка домашнього завдання

— Перегляньте афіші, що намалювали ваші однокласники, до спектаклю ляльок. За якою афішою ви б пішли на спектакль? Чим вона вас привабила?

— Спробуємо розіграти за ролями уривок із казки, що ви читали вдома за особами.

— Чи сподобалося вам бути акторами? Поясніть.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Дотекстова діяльність

1) Актуалізація опорних знань.

Вправа «Упізнай персонаж і казку» (зображення впізнаних персонажів вивішують на дошці)

В охайненькій хатині

Півник голосистий жив.

І від рання до смеркання

Працювати він любив.

Ще жили з ним мишенята,

Круть і Верть їх звали.

А ви казочку оцю,

Дітоньки, впізнали? («Колосок»)

Хто це втік від баби з дідом —

Не усидів на вікні,

Покотився полем, лісом

Й ну співать усім пісні? («Колобок»)

Я — бичок-третячок,

Смоляний в мене бочок,

Із соломи дід зробив,

Бік смолою засмолив. («Солом’яний бичок»)

Знесла яєчко золоте —

Зраділи дід і баба.

Ви, діти, знаєте її —

Та це ж... («Курочка Ряба»).

Сидить Півник на печі,

Їсть смачненькі калачі.

Тут Лисичка прибігає,

Півника мерщій хапає.

Біжить Котик рятувати,

В Лиски Півника забрати. («Котик і Півник»)

Вона у гості запросила,

Та дуже хитро пригостила.

Але в житті вже так ведеться:

Розплачуватись доведеться. («Лисичка і Журавель»)

2) Повідомлення теми уроку.

— Ми пригадали казки, створені... (народом). Вони називаються... (на­родними). Але нам також відомо, що були такі письменники, які збирали на­родні казки й обробляли їх. Наприклад, брати Грімм збирали німецькі, Шарль Перро — французькі, Леся Українка — українські, Іван Франко — російські, сербські, грецькі, індійські. Саме його казку ми й будемо сьогодні читати. Вона дуже повчальна, але назву дізнаєтеся згодом.

3) Розповідь про життєвий і творчий шлях Івана Франка.

— Іван Якович Франко народився в с. Нагуєвичі Львівської області 27 серпня 1856 року в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчицької (прикріплює прапорець на мапі).

Великою мрією неписьменних батьків було дати освіту своїй дитині. У 6 років Івася віддають до школи у сусіднє село. Учився хлопчик легко, оскільки від природи був здібним, мав надзвичайну пам’ять. Навчився читати українською мовою за 10 днів. Закінчив школу при монастирі, а згодом і гім­назію. Після навчання в університеті здобув ступінь доктора філософії. В уні­верситеті почав писати і друкувати свої твори.

У літературній спадщині Франка помітне місце посідають казки для дітей: «Коли ще звірі говорили», «Осел і Лев», «Фарбований лис», «Лис і Дрізд», «Заєць і Ведмідь», «Заєць і Їжак», «Ворона і гадюка» та інші.

2. Підготовка учнів до сприймання змісту казки

1) Робота із назвою казки.

Вправа «Прогнозування»

— Діти, зберіть із розрізаних складів назву казки, що сьогодні будемо чи­тати. («Ли-си-чка і Жу-ра-вель»)

2) Словникова робота

— У казці вам зустрінуться слова, значення яких ми маємо з’ясувати до по­чатку читання. Як ви розумієте слова заприятелювали, прошений обід?

— Прочитайте пояснення слова призволятися у підручнику на с. 69.

— Які ще складні для розуміння слова вам трапилися в тексті? Що вони означають?

— Як ви розумієте слова пісним голосом, не погордуй, облизня спіймавши? Які синоніми до них можна дібрати?

3. Первинне сприймання змісту тексту учнями

Читання-слухання казки

Виразне читання казки вчителем (або слухання аудіозапису казки у виконанні актора театру).

4. Перевірка первинного сприймання змісту твору

Аудіювання

— Що вас найбільше вразило в цій казці?

— Який епізод обурив?

— Що залишилося незрозумілим?

Фізкультхвилинка

Ми на уроці потрудились

І, мабуть, трохи притомились.

Тепер настав час відпочинку,

Ми почнемо фізкультхвилинку.

Рано-вранці сонце встало

І проміння всім послало.

Сонце в спинки припікає,

Лиски з нірок вибігають,

На галявині кружляють

І під сонечком стрибають.

З ними ми відпочивали,

Мило з ними танцювали.

Зараз будем всі сідати

Й далі дружно працювати.

5. Поглиблений смисловий і структурний аналіз тексту

1) Самостійне читання тексту парами. Вправа «Буксир».

2) Вибіркове читання.

а) Вправа «Пошуковці».

— Як Лисичка запрошувала Журавля до себе в гості? Прочитайте.

— Зачитайте, як Лисичка подавала страву. Чому саме такий посуд ви­брала?

— Що примовляла Лисичка, частуючи Журавля? Прочитайте її слова.

— Що відповів Журавель? Доведіть словами з тексту.

— Прочитайте, в чому подавав страву Журавель. Як ви вважаєте, чому?

— Як почувалася Лисичка, побувавши на гостинах у Журавля? Прочи­тайте.

— Які стосунки нині між Лисичкою та Журавлем? Доведіть словами з тексту казки.

б) Вправа «Хвости».

— Один із вас починає читати речення, а інший знаходить його у тексті й закінчує.

3) Поглиблене усвідомлення фактичної інформації. Складання детального плану казки.

— На які частини можемо поділити казку? Зачитайте, про що йтиметься у першій. Як її можна назвати? (Лисичка запрошує Журавля на гостини.)

— Про що йшлося в казці далі? Як назвемо цю частину? (Лисиччине часту­вання.)

— Про що буде третя частина казки? Як її назвемо? (Журавель запрошує в гості Лисичку.)

— А четверта? (Журавель частує Лисичку.)

— Чим саме закінчилася казка? (Мораль казки)

4) Робота за ілюстрацією до казки.

— Розгляньте ілюстрацію і скажіть, який момент казки там зображено. За­читайте.

— Якою виглядає на малюнку Лисичка? А Журавель?

5) Визначення ідеї твору.

Вправа «Мікрофон»

— Чому припинилася дружба Лисички й Журавля? Чи схвалюєте ви їхню поведінку? Поясніть свою відповідь.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексивний аналіз змісту прочитаного

— Який епізод казки вам найбільше сподобався? Чому?

— Від чого нас застерігає автор у цій казці?

— Яке прислів’я підходить за змістом до цієї казки?

— Як, на вашу думку, мають вчиняти справжні друзі?

2. Інструктаж з виконання домашнього завдання

— Прочитайте казку на с. 68–70; підготуйте відповіді на запитання за змістом казки.

За бажанням доберіть ще прислів’я, яке могло б передати головну думку цієї казки, намалюйте ілюстрацію. Підготуйте читання казки за особами, за бажанням виготовивши необхідні атрибути для її інсценізації.