Інтерактивні методи в роботі соціального педагога та психолога

04.10.2016 87 0

Інтерактивні методи засновані на взаємодії учня з іншими учнями, педагогами, батьками (залежно від того, хто залучений у роботу). Подібні методи, як відзначають педагоги, дозволяють учням самим вирішувати складні проблеми; створюють потенційно більшу можливість перенесення знань і досвіду діяльності з уявної ситуації в реальну; є психологічно привабливими і комфортними для учнів.

Інтерактивні методи — модель відкритого обговорення, яка розвиває в дітях уміння сперечатися, дискутувати і вирішувати конфлікти мирним шляхом.

До інтерактивних методів належать:

 • аналіз конкретних ситуацій, моделювання;
 • групи короткого обговорення;
 • тимчасові творчі колективи;
 • створення проектів;
 •  мозковий штурм;
 • групові дискусії;
 • евристичні бесіди;
 • круглі столи;
 • телеконференції;
 • екскурсії, соціологічні і рольові дослідження;
 • рольові та ділові ігри;
 • міні-симпозіуми;
 • конкурси практичних робіт;
 • тренінги та інші.

Соціальний педагог повинен володіти інтерактивними методами і використовувати їх у своїй роботі. Саме інтерактивні методи сприяють налагодженню контактів педагога з учнями, педагогами; дозволяють досягти ефективності в роботі, формують пізнавальний інтерес учнів до різноманітних проблем.

У цьому посібнику ми пропонуємо розробки різних заходів, які орієнтовані для роботи соціального педагога з учнями середньої, старшої школи, їхніми батьками та вчителями.

Гурток «Психологія кар’єри» (8–9 клас)

Програма гуртка орієнтована на здобуття учнями знань — знань про самого себе. Програма охоплює шість психологічних сфер, що характеризують індивідуальні психологічні ресурси особистості, і орієнтована на їх діагностику:

 1. Психічна сфера (психічні та поведінкові прояви властивостей нервової системи).
 2. Мотиваційна сфера (властиві особистості схильності, інтереси, пов’язані з вибором професії).
 3. Характерологічна сфера (риси характеру, які проявляються в системі провідних відносин особистості: додіяльності, інших людей, самого себе, предметного світу).
 4. Емоційно-вольова сфера (типові для особистості емоційні стани, а також можливості вольової регуляції діяльності).
 5. Інтелектуальна сфера (сформованість інтелектуальних здібностей з урахуванням показників інтелектуальної продуктивності і показників своєрідності інтелектуальної діяльності).
 6. Соціально-психологічна сфера (комунікативні якості особистості, які проявляються в умовах взаємодії з людьми).

Одним з найбільш широко застосовуваних методів у викладанні курсу є бесіда. Пояснення важливе під час ознайомлення учнів новим матеріалом, технічними, економічними, психологічними та професіографічними поняттями.

У ході викладання доцільно застосовувати засоби наочності: таблиці, схеми, комп’ютерні засоби, фрагменти з кінофільмів і відеофільмів. Також слід широко використовувати інформаційно-пошукові методи. Одним із них є метод проблемного викладу. Під час вирішення проблемних питань у школярів формується вміння бачити проблему в цілому і переносити наявні знання в нову ситуацію.

До інформаційно-пошукових методів належать і методи організації дослідницької діяльності. Вони також сприяють формуванню пізнавальної активності учнів.

Планування занять гуртка має містити:

 • визначення ролі і місця цього заняття в загальній системі занять з теми або курсу;
 • формулювання теми і мети заняття;
 • відбір змісту досліджуваного матеріалу;
 • вибір основних форм організації та методів навчання;
 • підбір матеріально-технічного оснащення заняття;
 • складання робочого плану заняття.

Орієнтовна тематика занять гуртка

 

 

Матеріали взято з посібника Тренінги та практикуми для учнів та вчителів. Соціальному педагогу та психологу школи

Поділитися в Viber Залишити свій відгук