Організаційно-методичні рекомендації щодо позабюджетного фінансування ДНЗ

У складних соціально-економічних умовах, які спричиняють низьку матеріально-технічну забезпеченість дошкільних навчальних закладів, основою забезпеченості якості дошкільної освіти може слугувати зовнішнє освітнє середовище та залучення позабюджетних коштів. Керівникові сучасного ДНЗ необхідно побудувати стратегію розвитку закладу і визначити завдання маркетингової служби, враховуючи при цьому законні способи залучення позабюджетних коштів.

Активна діяльність адміністрації дошкільного навчального закладу із залучення позабюджетного фінансування дозволить підняти оснащення ДНЗ на високий рівень, що значно підвищить його імідж у мікрорайоні, місті. Дошкільні навчальні заклади фінансуються за рахунок коштів бюджету, але реалії сьогодення вимагають від керівників дошкільних навчальних закладів професіоналізму у розв’язанні питань фінансово-господарської діяльності. Зміни в економічній сфері, формування державного бюджету та реалізація нових принципів планування впливають і на сферу освіти, зокрема дошкільної. Працюючи в умовах, коли бюджет не забезпечує коштів, необхідних для належного функціонування освітніх закладів, керівник дошкільним навчальним закладом має пам’ятати про те, що управління ДНЗ — це, насамперед, управління його розвитком. У зв’язку з цим питання «Як одержати кошти для реалізації Концепції розвитку ДНЗ та організації фандрайзингу?» має постійно турбувати завідувачів сучасних дошкільних навчальних закладів.

Фандрайзинг (від англ. Fundraising) — це добровільна мобілізація внутрішніх і залучення зовнішніх ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, грошей тощо) для безкорисливого здійснення суспільно важливої діяльності. Фандрайзинг можна визначити як пошук або збір спонсорських коштів для втілення соціально значущих програм, проектів і акцій або як підтримку соціально значущих інститутів [3, с. 5]. Організація фандрайзингу передбачає:

 • пошук потенційних джерел фінансування;
 • обґрунтування потреби в коштах;
 • формування громадської думки про діяльність закладу.

Ефективність і прибутковість позабюджетної діяльності залежить не лише від рівня готовності дошкільного навчального закладу до їх впровадження, а й від інтуїції керівника, його досвіду, вміння швидко оцінювати обстановку, приймати правильні рішення. У дошкільному навчальному закладі завдання фандрайзингу бере на себе завідувач з метою забезпечити стабільне фінансування і розвиток закладу.

Для того щоб забезпечити повноцінну діяльність будь-якого дошкільного навчального закладу (ДНЗ), який веде бухгалтерський облік самостійно, чи ДНЗ, що обслуговується централізованою бухгалтерією, керівникам цих освітніх закладів варто знати про правильність складання кошторисів. Адже кошторис — це основний плановий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання установою функцій, окреслених положенням чи статутом, та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до затверджених бюджетних призначень.

Дошкільні навчальні заклади під час здійснення фінансово-господарської діяльності можуть отримувати кошти не тільки бюджетні, а й з інших джерел. Такі кошти в кожній бюджетній установі, зокрема ДНЗ, складають спеціальний фонд.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» встановлено вимоги щодо утворення та напрями використання коштів спеціального фонду, а також затверджено перелік груп власних надходжень бюджетних установ з урахуванням Бюджетного кодексу України (статті 12, 29, 69). Доходи спеціального фонду дошкільного навчального закладу складаються з власних надходжень та інших коштів.

Перелік платних послуг, які можуть бути надані освітніми закладами, у тому числі дошкільними, наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальним закладами», а спільним наказом МОН України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.1997 № 383/239/131 затверджено Порядок надання платних послуг державними освітніми закладами.

До підгрупи коштів «Надходження від господарської діяльності» належать кошти, які дошкільний навчальний заклад отримує від господарської або виробничої діяльності (наприклад, виготовлення будь-яких виробів із дерева, інших матеріалів).

До підгрупи коштів «Плата за оренду майна» належать кошти, отримані від здачі в оренду вивільнених приміщень (якщо такі є).

До доходу цієї групи зараховують орендну плату та кошти з відшкодування за електро-, тепло- та водопостачання.

До підгрупи коштів «Надходження від реалізації майна» належать кошти, які ДНЗ отримує від реалізації необоротних активів (зданий як брухт чорний, кольоровий метал, кошти за здану макулатуру).

До підгрупи коштів «Благодійні внески, гранти, дарунки» належать кошти від добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як у вигляді благодійних внесків та дарунків, так і у вигляді будь-яких видів майна.

До підгрупи «Кошти для виконання окремих доручень» належать кошти, перераховані на рахунок ДНЗ юридичними або фізичними особами для виконання окремих доручень (наприклад, для придбання металевих конструкцій атракціонів згідно з листом клопотання ДНЗ).

Інші кошти спеціального фонду — це кошти, які найчастіше надходять як субвенція з бюджету вищого рівня або зі спеціального фонду міського бюджету.

Позабюджетні кошти, які залучаються та використовуються в ДНЗ, регламентуються відповідними нормативно-правовими актами. Основні з них:

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2442-ІІІ (зі змінами).

2. Закони України:

 • «Про освіту» (статті 57, 61);
 • «Про дошкільну освіту»;
 • «Про оподаткування прибутку підприємств»;
 • «Про податок на додану вартість»;
 • «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (від 16.07.1999 № 996-14);
 • «Про податок з доходів фізичних осіб».

3. Постанови Кабінету Міністрів України:

 •  «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 20.01.1997 № 38 (зі змінами і доповненнями);
 • «Про затвердження Порядку складання, розглядання, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228 (зі змінами — Постанова КМ України від 24.02.2003 № 211);
 • «Про затвердження порядку складання, розглядання, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228 (зі змінами і доповненнями).

4. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України «Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» від 27.10.1997 № 383/239/181.

5. Накази Державної податкової адміністрації України:

 • «Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків» від 19.02.1998 № 80;
 • «Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 03.07.2000 № 355;
 • Наказ Державного казначейства України «Про затвердження порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах державного казначейства України» від 02.12.2002 № 221 (зі змінами і доповненнями).

6. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (затверджена наказом Державного казначейства від 17.07.2000 № 64).

7. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87).

З-поміж багатьох способів залучення додаткових фінансів, матеріальних цінностей та послуг у межах правового поля і під час перевірки будь-якими контролюючими органами можна виділити основні, які найчастіше спостерігаються в дошкільних навчальних закладах:

 1. використання коштів, отриманих за надання додаткових освітніх послуг ДНЗ;
 2. використання благодійної діяльності громадян та організацій;
 3. заключення договорів дарування та пожертвування.

 

 

 

Матеріали взято з посібника Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ