Актуальність педагогічного моніторингу як методу контролю в днз

04.10.2016 396 0

Ми живемо в епоху змін, а тому дуже важливо знайти точку опори і стабільності, дати оцінку можливостям роботи в режимі розвитку. Допоможе в цьому моніторинг. Моніторинг — це процес відстеження стану об’єкта за допомогою безперервного або періодично повторюваного збирання даних, які є сукупністю певних ключових показників. У сучасному дошкільному навчальному закладі здійснення моніторингу в рамках побудови педагогічного процесу — нагальна потреба, адже педагогічний моніторинг дозволяє не тільки оперативно відстежувати процеси і динаміку освітньої діяльності, а й своєчасно вносити корективи у випадку негативного впливу на здоров’я дитини. Метою моніторингу є виявлення ступеня відповідності результатів діяльності дошкільного навчального закладу вимогам дошкільної освіти відповідно до Державного стандарту — Базового компонента дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) від 22.05.2012 № 615)).

Педагогічний моніторинг — це форма організації, збирання, збереження, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує відстеження за її станом, а також дає можливість зробити прогноз розвитку теоретичної системи. Для здійснення ефективної оцінки якості освітніх послуг у сфері дошкільної освіти використовують такі пособи оцінювання, як моніторинг і діагностика. Але моніторинг містить у собі діагностику як метод збирання інформації. Сьогодні не встановлено жорстких рекомендацій щодо проведення моніторингу. Але потрібно пам’ятати про те, що основне завдання моніторингових досліджень — визначити, наскільки навчальний процес відповідає встановленим вимогам якості навчання і виховання.

Узагальнюючи наукові інтерпретації поняття «освітній моніторинг», можна зазначити, що це форма організації, збирання, оброблення та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогнозування розвитку. Освітній моніторинг — це комплекс процедур спостереження, поточного оцінювання важливих перетворень в освітній системі, а також спрямування цих перетворень на досягнення визначених параметрів розвитку досліджуваного об’єкта.

В умовах дошкільної освіти кожен дошкільний навчальний заклад намагається самотужки розв’язати окреслені проблеми і відшукати відповіді на запитання, які є актуальними на сучасному етапі освітньої діяльності:

 • Від чого залежить результативність роботи ДНЗ і в чому вона полягає?
 • Як можна проаналізувати та оцінити кожен із параметрів (критеріїв) якості освіти? Для створення системи моніторингу в дошкільному навчальному закладі важливо з’ясувати такі питання:
 1. Які напрями чи аспекти діяльності є важливими для управління розвитком освітнього середовища конкретного ДНЗ?
 2. Якою має бути періодичність збирання інформації, за якими етапами?
 3. Яким має бути інструментарій, обробка та інтерпретація результатів?
 4. Як планується використовувати отриману інформацію?

Алгоритм організації моніторингу в освітньому процесі

 1. Визначення мети і цілей моніторингу.
 2. Добір інструментарію для проведення моніторингу (анкет, методик, карт спостережень, опитувальників учасників освітнього процесу).
 3. Організаційні питання дослідження (складання плану, визначення термінів, визначення відповідальних осіб, використання інструментарію).
 4. Збирання даних, тобто проведення спостережень за обраними методиками, заповнення анкет, опитувальників, проведення експертизи тощо.
 5. Обробка та аналіз даних. Узагальнення та висновки за результатами моніторингу.
 6. Розробка рекомендацій.
 7. Корекція та контроль виконання рекомендацій.
 8. За потреби результати моніторингу висвітлюють на нарадах прикерівникові, семінарах, педагогічних радах тощо.

Професійно організований моніторинг у межах окремо взятого дошкільного навчального закладу дозволяє:

 • своєчасно виявляти випадки порушення чи недотримання методичних чи організаційних аспектів освітнього процесу;
 • здійснювати аналіз причин, що лежать в основі виявлених або прихованих недоліків у побудові освітнього процесу;
 • вивчати ефективність діяльності педагогів ДНЗ з реалізації програмових завдань розвитку дитини;
 • ефективно планувати методичну роботу в закладі та спрямовувати самоосвітню діяльність педагогів та ін.

Серед організаційних заходів з проведення моніторингу важливо розробити Положення про здійснення моніторингу, видати наказ по ДНЗ, де визначити час проведення всіх видів моніторингу, його завдання і мету, виявити напрями і методи, необхідні в роботі, відповідний інструментарій для здійснення моніторингу.

 

 

 

Матеріали взято з посібника Моніторинг стану здоров’я дошкільників

Поділитися в Viber Залишити свій відгук