Тренінг для роботи з обдарованими дітьми (автор А. І. Доровська)

«Симпозіум»

Учням пропонується уважно прочитати навчальний текст протягом певного часу й розподілити між собою ролі: редактор, критик, автор, рецензент, незнайка, доцент, академік. Потім кожен повинен викласти навчальний текст у своєму амплуа. Решта учасників симпозіуму оцінюють виступ. Учасники симпозіуму також мають право доповнювати виступи одне одного.

Рекомендації. Ведучому проаналізувати нестандартні й оригінальні виступи.

«Скриня мудрості»

Учням пропонується уважно прочитати текст і написати записку, в якій ставиться важке питання до тексту. Всі записки поміщають у коробку, потім усі читають текст удруге і виймають із коробки по одній записці. Гравці по черзі відповідають на запитання.

Рекомендації. Оцінюються змістовність, глибина питання і якість відповіді.

«Незвичайна доповідь»

Ведучий читає текст. Кожен учень кодує зміст тексту за допомогою знаків, схем, малюнків і передає таку записку сусідові праворуч. Тепер кожен робить доповідь за цим текстом, використовуючи малюнки або схеми свого сусіда.

Рекомендації. Це вправа на оригінальність — здатність генерувати ідеї, що відрізняються від звичайних, загальноприйнятих, виникнення нових ідей.

«Мініатюра»

Клас об’єднується в групи по три учні. Усі читають навчальний текст, а потім кожна група зображує зміст тексту якою-небудь мініатюрою. Це може бути сценка, пісня, пантоміма. Інші повинні словами пояснити побачене. Кожна мініатюра оцінюється за п’ятибальною шкалою з урахуванням кмітливості, оригінальності виконання.

Рекомендації. Творчо обдарованих людей вирізняють певні риси особистості та способи взаємин з оточуючими. Наприклад, перфекціонізм (від англ.— «досконалий») — це прагнення робити все якнайкраще, прагнення до досконалості навіть у малозначущих справах.

«Виявлення помилки»

Учням пропонується уважно прочитати текст, зрозуміти його зміст і головну думку. Потім їм дають цей же текст, але зі зміненим у певних межах змістом. Завдання — знайти й виправити всі неправильні твердження. Кожен виконує завдання письмово, після чого виправлення обговорюються. Якщо учнями помічені не всі неточності, то пропонується ще раз переглянути початковий навчальний текст і відзначити недогляд.

Рекомендації. Ця вправа спрямована на розвиток швидкості (легкості) думки — кількість ідей за одиницю часу (причому в цьому випадку важлива не їхня якість, а саме кількість).

«Настирливий гравець»

Учням дається така інструкція: «Відомо, що дрібні деталі навчального матеріалу потрібні для ґрунтовного засвоєння. Зараз ми прочитаємо текст у високому темпі, але уважно. Потім ви складете список запитань до тексту. У кого цей список буде довший, той і виграв у цьому інтелектуальному змаганні. Важливо, щоб запитання охопили весь навчальний матеріал, усі його нюанси. Після складання питань ви по черзі ставитимете свої запитання всім учням, а вони по черзі стисло відповідатимуть на них. Так ми визначимо найбільш настирливого гравця».

Рекомендації. Ведучий відзначає гнучкість думки — здатність переключатися з однієї ідеї на іншу; а також точність (або завершеність) — здатність удосконалювати, надавати завершеної форми своєму творчому продукту.

«Склади програму навчання»

Учням дається така інструкція: «Прочитайте навчальний текст. Уявіть, що ви укладач навчальної програми з цього предмета. Програма має відбивати основний зміст, розділи, теми, труднощі, які можуть трапитися під час вивчення цього матеріалу, прийоми, що полегшать засвоєння матеріалу. Потрібно скласти найбільш зручну, раціональну й оптимальну програму, якою могли б користуватися інші учні». Потім програма виноситься на загальне обговорення.

«Цікаві історії»

Учням дається така інструкція: «Ознайомтеся з навчальним текстом. Виділіть і випишіть у стовпчики ключові слова цього тексту. Складіть смішну історію, в якій всі ці слова послідовно, одне за одним, зв’язані в осмислену, можливо неймовірну, історію». Потім проводиться конкурс на найбільш оригінальну і цікаву історію на основі цих слів. Після конкурсу пропонується відтворити початковий навчальний текст, спираючись лише на свої ключові слова. Перемагає той, хто переказує текст найближче до оригіналу.

Рекомендації. Ведучий відзначає висування нових цілей діяльності за рахунок глибокого оволодіння предметом, що веде до нового бачення ситуації й пояснює появу, на перший погляд, несподіваних ідей і рішень. Для поводження обдарованої дитини характерний головним чином цей рівень успішності: новаторство як вихід за межі вимог виконуваної діяльності.