Психологічний лекторій для різних категорій сімей. Сім’я і школяр: вікова динаміка відносин

01.02.2005 513 0

Становлення батьківського поводження, пристосування до ролі батька є одним з головних напрямків особистісного розвитку дорослої людини.
Труднощі цього завдання в тому, що воно не може бути вирішено раз і назавжди: у міру зростання, дорослішання дитини батьківська роль багаторазово видозмінюється, наповнюється все новим і новим змістом.
Головними характеристиками оптимальної батьківської позиції вважаються адекватність, гнучкість і прогностичність. Відносини з дитиною мають розвиватися з урахуванням її вікових особливостей.

Адже в кожному віковому етапі є своє специфічне завдання, особливості, небезпеки, труднощі.
У молодшому шкільному віці завдання батьків — сприяти сприйняттю дитиною майбутнього вступу до школу як значимої та бажаної події, свідчення дорослішання; сприяти створенню реального образу школи та правильного відношення до навчальної діяльності — відношення взятої на себе відповідальності.
Перехід до шкільного навчання супроводжується суттєвою перебудовою всієї соціальної ситуації розвитку дитини, розширенням кола значимих осіб. Центральною фігурою у важливій для дитини галузі шкільного життя стає вчитель, що виступає як представник суспільства, що висуває обов’язкові для виконання вимоги.
Шкільна успішність позначається на всій системі соціальних відносин дитини. Безумовна батьківська любов піддається випробуванню першими численними шкільними труднощами. Необхідно побудувати нову гармонію взаємин батьків та дитини-школяра, допомогти їй у подоланні труднощів адаптації до початку шкільного навчання (новому режиму дня;
до нового, нерідко першого, колективу — шкільного класу, до всіх перипетіях взаємин з однолітками; до зведення шкільних правил і обмежень; до нового неухильного рівня вимог у взаєминах із учителем тощо). Щоб полегшити першокласникові освоєння позиції учня, потрібно:

 •     із самого початку ввести до сфери життя дитини пов’язані зі школою чіткі правила;
 •     не робити домашні завдання замість дитини, але й не вимагати спочатку повної самостійності та відповідальності;
 •     надати збиранню портфеля, підготовці до наступного навчального дня статусу ритуалу;
 •     виявляти підвищену зацікавленість до виконання шкільних заповідей;
 •     не ревнувати дитину до вчителя;
 •     стримувати побоювання з приводу недосконалості вчителів і шкільних програм;
 •     уважно поставитися до непорозумінь, до всіх перипетій взаємин з однокласниками, підказати варіанти взаємин з однокласниками, підказати варіанти реагування на жарти, обзивання;
 •     звернути увагу на питання дитині після відвідування школи — адже саме ненароком, у вільному спілкуванні, батьки передають їй свої тривоги, цінності та емоційні акценти.

Надаючи допомогу дитині у вирішенні одного із основних завдань молодшої школи — формування «уміння вчитися», треба звернути її увагу на виділення навчального завдання (що саме необхідно засвоїти), використання підходящих навчальних дій (способів, методів розуміння
та завчання), навичок планування, самоконтролю та самооцінки.
Але при цьому не висувати завищених вимог, не чекати стрімких результатів. А найголовніше — уникати зайвої центрованості сім’ї тільки на шкільному аспекті життя дитини, не зводити своє відношення до нього переважно з погляду успіхів у навчанні; зберігати і підтримувати почуття
безумовної любові та прийняття.
Комунікативно-особистісний опитувальник для батьків і вихователя дитини
Мета: визначити рівень розвитку комунікативних якостей майбутнього школяра.
Інструкція. Батькам, а можна і вихователям, дати на запитання один із чотирьох варіантів відповідей:
а) так; б) ні; в) коли як; г) не знаю.

Питання

 1.     Чи добра ваша дитина?
 2.     Чи уважна ваша дитина?
 3.     Чи правдива ваша дитина?
 4.     Чи ввічлива ваша дитина?
 5.     Чи товариська ваша дитина?
 6.     Чи щедра ваша дитина?
 7.     Чи чуйна ваша дитина? Чи завжди вона готова прийти на допомогу іншим?
 8.     Чи справедлива ваша дитина?
 9.     Чи життєрадісна ваша дитина?
 10.     Чи відповідальна ваша дитина?

Підбиття підсумків
За кожну відповідь типу «так» дитина одержує 1 бал. За кожну відповідь «ні» — 0 балів. За відповіді «коли як» або «не знаю» — 0,5 балів. У підсумку підраховується загальна сума балів, набраних дитиною за всіма десятьма комунікативними якостями особистості. У тому випадку, якщо оцінка вихователя і батька не збігається, береться їхня середня оцінка.
10 балів — дуже високий;
8–9 балів — високий;
4–7 бали — середній;
2–3 бали — низький;
0–1 бал — дуже низький.

Анкета для батьків і вчителів
Мета: оцінити комунікативні якості особистості в молодших школярів, а також їхніх взаємин з оточуючими людьми.
Для кращої орієнтації в структурі анкети в таблиці наведено загальний список тих якостей особистості, які досліджуються за допомогою методики, і відповідні їм порядкові номери суджень.

Оцінювані якості особистості Пункти анкети, що відповідають цим якостям
Товариськість
Організаторські здібності
Взаємини з іншими дітьми
Альтруїзм
Емпатія
Агресивність
Безпорадність
Вразливість
Справедливість
Правдивість
Ввічливість
Слухняність
Самостійність
Наполегливість
Працьовитість
Впевненість у собі
2, 3, 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Питання

1. Прізвище, ім’я дитини. Дата народження.
2. Чи товариська ваша дитина з дорослими?
а) дуже;
б) не дуже;
в) зовсім нетовариська.
3. Чи товариська ваша дитина з дітьми?
а) дуже товариська, у більшості випадків бажає гратися не одна, а з іншими дітьми;
б) не дуже товариська, частіше бажає гратися одна;
в) іноді бажає гратися одна, іноді з іншими людьми.
4. Якщо ваша дитина товариська, то чи бажає вона гратися:
а) з дітьми старшими за віком;
б) з ровесниками;
в) з молодшими дітьми?
5. Як поводиться ваша дитина у грі?
а) вміє організувати дітей для спільної гри і для інших занять, бере на себе в грі тільки ведучі ролі;
б) однаково добре виконує в грі як ведучі, лідерські, так і підлеглі, другорядні ролі;
в) найчастіше в грі бере на себе другорядні ролі, підкоряючись іншим.
6. Які взаємини вашої дитини з іншими дітьми?
а) уміє дружити і без конфліктів гратися з іншими дітьми;
б) часто конфліктує.
7. Чи ділиться ваша дитина іграшками або канцелярськими предметами з іншими дітьми?
а) охоче ділиться;
б) іноді ділиться, іноді ні;
в) не ділиться.
8. Чи співчуває ваша дитина іншим людям?
а) завжди співчуває іншому, коли той чимось засмучений, намагається його втішити, пожаліти, допомогти;
б) іноді співчуває, іноді ні;
в) майже ніколи не співчуває.
9. Чи кривдить ваша дитина інших дітей?
а) часто кривдить;
б) іноді кривдить;
в) ніколи не кривдить.
10. Чи часто ваша дитина скаржиться дорослим?
а) часто;
б) іноді;
11. Чи вразлива ваша дитина?
а) дуже вразлива;
б) іноді вразлива;
в) не вразлива.
12. Чи справедлива ваша дитина?
а) завжди справедлива;
б) іноді справедлива, іноді ні;
в) найчастіше несправедлива.
13. Чи завжди ваша дитина говорить правду?
а) завжди;
б) іноді говорить, іноді ні;
в) частіше обманює і говорить неправду.
14. Чи завжди ваша дитина поводиться чемно?
а) завжди;
б) іноді;
в) майже ніколи не поводиться чемно.
15. Чи завжди ваша дитина слухняна?
а) завжди;
б) іноді слухняна, іноді ні;
в) майже ніколи не буває слухняною.
16. Чи самостійна ваша дитина?
а) цілком самостійна, любить і робить усе сама;
б) іноді самостійна, іноді ні;
в) найчастіше несамостійна, бажає, щоб за неї все робили інші.
17. Чи наполеглива ваша дитина?
а) завжди дуже наполеглива і намагається справи доводити до кінця;
б) іноді наполеглива, іноді ні;
в) ні й звичайно не доводить до кінця справу, за яку взялася.
18. Чи працьовита ваша дитина?
а) дуже працьовита, завжди охоче і старанно виконує доручену їй роботу;
б) іноді любить трудитися, іноді лінується;
в) найчастіше проявляється лінь, не любить працювати.
19. Чи впевнена ваша дитина у собі?
а) цілком впевнена;
б) іноді впевнена, іноді ні;
в) не впевнена.

Обробка результатів
Ступінь розвиненості кожної комунікативної якості особистості дитини по анкеті визначається за допомогою наступної шкали:
10 балів — вибір для відповіді пункту «а»;
5 балів — вибір для відповіді пункту «б»;
1 бал — вибір для відповіді пункту «в».

Потім додаються оцінки по всіх пунктах і отримана сума ділиться на 18 (по першому питанню — анкетні дані). Кількісні оцінки дитина не одержує. Виходить середня оцінка ступеня прояву в певної дитини всіх її комунікативних якостей особистості та міжособистісних відносин.
Підлітковий віковий період вимагає особливої уваги батьків до тих змін, які відбуваються зі зростаючою дитиною, особливої гнучкості їхньої педагогічної тактики, величезного терпіння, зваженості, уміння бачити позитивне і щире в зухвалій поведінці підлітка. Батьки повинні враховувати складність підліткового віку і для самого підлітка, характерні для етапу гормональної перебудови організму нестійкість настрою, фізичного стану і самопочуття, ранимість, неадекватність реакцій.
Від батьків потрібна готовність по заслузі оцінити паростки нового розуміючого ставлення до дорослого — поява емпатії, прагнення розділити переживання дорослих, допомогти, підтримати. Відкритості у взаєминах з підлітком у сім’ї не можна домогтися силою, її можна тільки заслужити. Необхідно сприяти формуванню нового рівня самосвідомості, здібності до пізнання себе як особистості й становлення вибірковості інтересів, виділення стрижневих, постійних особистісних інтересів.

Батьки повинні пам’ятати про такі суттєві аспекти розвитку в перехідний період, як:

 •     нерівномірність фізичного і фізіологічного розвитку підлітків і можливість хворобливих
 •     переживань через затримку або надто стрімку зміну пропорцій тіла;
 •     підвищена чутливість підлітка до змін власної зовнішності, фізичного вигляду, що вимагає коректності та обережності у висловленнях з цього приводу;
 •     яскраво виражена потреба підлітка бути «значимим» в очах однолітків, ствердитися серед них;
 •     часте виникнення відхилень самооцінки і рівня домагань убік надмірного заниження або завищення;
 •     схильність до невмотивованого ризику, до неадекватного реагування (аж до спроб суїциду) зі, здавалося б, незначних приводів, невміння передбачати наслідки своїх вчинків;
 •     підвищена ймовірність загострення або виникнення патологічних реакцій, психічних захворювань.

 

  

Методика визначення таланту дитини
Пропонована методика складена психологами для дітей 7–13 років.
Вона допоможе перевірити власні спостереження батьків і визначити, у чому саме талановита ваша дитина від народження, до якої галузі діяльності її тягне.
Інструкція
На пропоновані запитання необхідно відповісти «так» або «ні».

Питання
    Чи трапляється дитині знаходити незвичайне застосування якого-небудь предмета?
    Чи змінює вона свої схильності?
    Чи любить малювати абстрактні картинки?
    Чи любить малювати уявлювані предмети?
    Чи любить фантастичні історії?
    Чи складає розповіді або вірші?
    Чи любить вирізати вигадливі фігури з паперу?
    Чи зробила коли-небудь те, чого не знала, або те, чого не існує?
    Чи буває у неї бажання щось переробити на свій смак?
    Чи боїться темряви?
    Чи винайшла коли-небудь нове слово?
    Чи вважала це слово зрозумілим без роз’яснень?
    Чи пробувала переставляти меблі на свій розсуд?
    Чи був вдалим цей задум?
    Чи використовувала коли-небудь річ не за призначенням?
    Чи могла ваша дитина, будучи зовсім маленькою, відгадувати призначення різних предметів?
    Чи віддає перевагу у виборі одягу власному смаку вашому?
    Є чи в неї свій внутрішній світ, недоступний оточуючим?
    Чи шукає пояснення тому, чого ще не розуміє?
    Чи часто просить пояснити оточуючі її явища?
    Чи любить читати книжки без ілюстрацій?
    Чи винаходить власні ігри або розваги?
    Чи пам’ятає і чи розповідає свої сни або пережиті враження?

Підбиття підсумків
За кожну відповідь «так» — один бал. За відповідь «ні» — 0 балів.
Додаємо отримані бали.

Від 20 до 23 балів: дитина дуже кмітлива, здатна мати власну точку зору на навколишнє, і слід допомагати їй у цьому.
Від 15 до 19 балів: дитина не завжди виявляє свої здібності, вона спритна і кмітлива, лише коли чим-небудь зацікавлена.
Від 9 до 14 балів: велика кмітливість, достатня для багатьох галузей знань, де необов’язковий власний погляд на речі. Однак для занять творчою діяльністю багато чого не вистачає.
Від 4 до 8 балів: ваша дитина проявляє творче мислення лише при досягненні важливої для неї мети, вона більше схильна до практичної діяльності.
Менше 4 балів: дитині не вистачає винахідливості, але вона може досягти успіху як гарний виконавець, навіть у складних професіях.

Соціальна ситуація юнацького віку вимагає від юнака вирішення найважливіших, у буквальному значенні доленосних питань професійного та соціального самовизначення. Батькам необхідно допомогти звернути увагу своєї дитини на відповідність вимог професії та індивідуальності
юнака, стимулювати і підтримувати у розробці життєвого плану, що включає не тільки кінцевий результат, але й способи, шляхи його досягнення, об’єктивні та суб’єктивні ресурси, які для цього знадобляться.
При цьому батьки не повинні бути надмірно наполегливими у відстоюванні своєї думки відносно майбутнього їхнього сина або дочки. У динамічних умовах життя сучасного суспільства старші не можуть бути абсолютно впевнені в правильності свого розуміння ситуації. Остаточний вибір повинен бути зроблений юнаком самостійно.
Запропонована нижче методика дозволить виявити мотиви вибору професії юнака (дівчини).

Анкета «Основні мотиви вибору професії»
Інструкція. На пропоновані можливі мотиви вибору професії дайте одну із пропонованих відповідей.

Питання
1. Дозволяє приносити користь нашому суспільству:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
2. Особиста праця з цієї спеціальності дозволяє допомагати людям:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
3. Дозволяє бути завжди в колективі, брати участь у його справах:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
4. Дозволяє вдосконалювати свій духовний світ:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
5. Дозволяє відчувати радість праці:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
6. Сприяє усвідомленню краси праці:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
7. Дозволяє використовувати всі свої здібності:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
8. Дозволяє постійно самовдосконалюватись:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
9. Дає великі можливості для творчості:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
10. Дозволяє бути оригінальним у роботі:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
11. Вимагає великого розумового напруження:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
12. Вимагає великого фізичного напруження:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
13. Добре оплачується:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
14. Забезпечує стабільне майбутнє:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
15. Ц інується серед знайомих і близьких:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
16. Забезпечує швидке підвищення кваліфікаці ї і професійне зростання:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
17. Дає можливість знайти роботу в місті:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
18. Забезпечує вступ і навчання у ВНЗ:
а) так;
б) скоріше так, ніж ні;
в) вагаюся з відповіддю;
г) скоріше ні, ніж так;
д) ні.
Інструкція з обробки
В анкеті подані 9 груп мотивів:
1) соціальні мотиви (1, 2);
2) моральні мотиви (3, 4);
3) естетичні мотиви (5, 6);
4) пізнавальні мотиви (7, 8);
5) творчі мотиви (9, 10);
6) мотиви, пов’язані зі змістом праці з певної професії (11, 12);
7) матеріальні мотиви (13, 14);
8) престижні мотиви (15, 16);
9) утилітарні (17, 18).

Підбиття підсумків.
Підраховується сума балів за кожним з 9 мотивів.
Юнаки, як і раніше, гостро потребують контактів з дорослою, більш досвідченою, людиною. Особливо настійна потреба в неформальному, нерегламентованому, довірчому спілкуванні з дорослим при визначенні перспектив майбутнього, під час обговорення моральних проблем
(мета і спосіб життя, обов’язок, любов, заміжжя, вірність та ін.). Діалог старших і молодших повинен будуватися на основі зростаючої взаємоповаги, довіри та рівності.
 

Поділитися в Viber Залишити свій відгук