Різні методи навчання

Сучасні дослідження в галузі освіти доводять, що традиційне навчання з найпоширенішими лекційними та запитальними методами не підходять більшості учнів. Учні по-різному сприймають, обробляють, відтворюють, класифікують та застосовують знання.

Одні відчувають глибоко, а інші осмислюють. Чутливі отримують інформацію через органи чуття, а ті, хто осмислюють, підходять до всього логічним шляхом. Одні спочатку вивчають ситуацію, а потім самі пробують з’ясувати суть проблеми, а інші відразу, довго не замислюючись, починають щось робити, бо хочуть відразу випробувати на собі, засвоїти нові знання. Кожен спосіб сприйняття знань та інформації має свої переваги та недоліки.

Коли учитель навчає, він

Читає

Декламує

Перевіряє

Підсумовує

Застосовує

Пояснює

Показує

Демонструє

Коли учень навчається, він

Розглядає проблему

Робить висновки

Перевіряє та

Застосовує свій досвід

Напрям діяльності вчителя

Лекція

Розповідь

Бесіда

Дискусія

Екскурсія

Тренування вмінь

У кожному напрямі вчитель контролює і є центром навчального процесу.
Учень має пасивну роль

Напрям діяльності учня

Групова робота

Індивідуальні проекти

Проведення досліджень

Використання різних джерел інфор-
мації

Самостійне навчання

У кожному напрямі учень сам навчається та бере активну участь у процесі. Учень грає активну роль

Тому навчання має бути пристосоване до індивідуальних потреб різних учнів. Це вимагає від учителя різноманітних підходів у навчанні.

Від уроків, де в центрі уваги знаходиться вчитель, слід переходити до уроків, де учні самі доходять висновків з допомогою вчителя.