Незабаром на вас чекає дуже відповідальна подія!

8 лютого 2016 року розпочався конкурсний відбір проектів підручників для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Про це йдеться в наказі МОН України «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.02.2016 № 78.

Шановні колеги!

Знову вирішувати вам. Уже з 1 по 15 травня відбудеться голосування, де ви обиратимете підручники, за яким працюватимете ви та ваші учні!

Цього року в конкурсі братимуть участь 7 видань від ВГ «Основа».

Представляємо їх на ваш розсуд!

 
Яким має бути підручник? Що ви отримаєте якщо оберете наш підручник?
 Актуальним Повна відповідність чинній програмі.
 Практичним Чітка структура підручника; логіка побудови уроку спрямована на отримання успішного результату.
 Функціональним Оптимальна кількість завдань до одного уроку (від 5 до 9)
Цікавим Цікаві історії та завдання, які замотивують ваших учнів; функціональні малюнки та схеми.
Сучасним Поєднання традиційних та інноваційних форм навчання, наявні дидактичні ігри та завдання для роботи в групах, парах, індивідуально; інтерактивні форми роботи.
 

Англійська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: Любченко Олександр Сергійович, учитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 162, головний редактор журналу «Англійська мова та література» ВГ «Основа».
Любченко Ольга Миколаївна, учитель англійської мови Харківського фізико-математичного ліцею № 27.
Турчина Наталія Василівна, канд. пед. наук, декан факультету іноземної філології, професор кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.
Сторінок: 255 c.
Мова: англ.
2016 рік
 
Підручник розраховано на учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову восьмий рік. 
Навчальний матеріал відповідає основним лініям змісту освіти, які визначено Державним стандартом базової і повної середньої освіти та чинною Програмою з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів: мовленнєвій, мовній, соціокультурній, діяльнісній (стратегічній).
Основний навчальний матеріал підручника розраховано на дві навчальні години на тиждень, проте для навчальних закладів, які оберуть трьохгодинний режим навчання, передбачено додатковий навчальний матеріал для опрацювання.
Підручник побудовано з опорою на вивчення іноземної мови через порівняльний аналіз реалій життя сучасних Великобританії та України з використанням великої кількості автентичних англомовних ресурсів. Аудіододаток містить матеріал для роботи з завданнями з аудіювання, які розміщено в підручнику.
Особливістю підручника є інтерактивний онлайн-додаток, який дозволяє працювати з мовним і мовленнєвим матеріалом підручника в режимі онлайн. Цей додаток можна буде знайти та скопіювати на нашому сайті.
 
 

Хімія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: Гранкіна Тамара Михайлівна, заслужений учитель України, відмінник освіти України, головний редактор журналів «Хімія» та «Хімія. позакласна робота» ВГ «Основа».
 
Сторінок: 303 c.
Мова: укр.
2016 рік
 
Підручник для 8 класу середніх шкіл повністю відповідає чинній програмі. 
Він містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями, коментарями. Велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем. Питання і завдання для перевірки знань учнів містять тестові завдання, оригінальні питання, побутові ситуації, велику кількість розрахункових задач. Описи шкільних дослідів і «Домашні експерименти» доповнять теоретичний матеріал практичними дослідженнями.
До підручника додано (за посиланням на сайт) тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт онлайн.
Рекомендовано для учнів і вчителів середньої школи.
 

Зарубіжна література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори:  Паращич Валентина В'ячеславівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки», відмінник народної освіти.
Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Сторінок: 334 c.
Мова: укр.
2016 рік
 
Композиція підручника підпорядкована формі подорожі, запрошення до якої восьмикласники отримують на першій сторінці. Ідея подорожі в часі і просторі втілена і в ілюстративному оформленні підручника.
Зміст підручника супроводжується продуманим ілюстративним рядом: портрети письменників, ілюстрації до літературних текстів, опорні схеми, інфографіка, репродукції картин та скульптур, кадри з мультфільмів та кінофільмів.
Методичний апарат побудовано на принципах поступового ускладнення матеріалу. Він містить запитання та завдання різної спрямованості: репродуктивні, пошукові, проблемні, практичні. Матеріал викладено послідовно, логічно, від простого до складного.
Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання й завдання, рекомендації для пошуку додаткових матеріалів із теми.
 

Литература. Учебник для 8 класса 

Автор: Халабаджах Інна Михайлівна, заступник директора з науково-методичної роботи, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Сторінок: 399 c.
Мова: рус.
2016 рік
 
 
Издание представляет собой учебник литературы (русской и мировой) для 8 класса, который вместе с рабочей тетрадью и разработками планов-конспектов уроков для учителя является частью учебно-методического комплекта. Учебник соответствует требованиям Программы. Содержит сведения о творчестве изучаемых писателей, отрывки художественных текстов, разнообразные задания, способствующие развитию у учащихся навыков текстуального анализа, читательского интереса, литературного вкуса.
 
 

Русский язык. 8 класс

Мова: рос.

2016 рік

Опора на современную лингвистическую теорию позволяет воспитывать у современных детей умение наблюдать, понимать, доказывать, рассуждать, то есть дает пространство для их интеллектуального развития.
 
Теоретический материал учебника представлен в виде таблиц, схем, опорных конспектов, инфографики.
 
Наличие электронного приложения, которое принципиально меняет стиль преподавания – ученик имеет возможность самостоятельно проверить свой уровень усвоения темы, выполнив тестовые задания.
 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Четвёртый год изучения

Сторінок: 271 c.
Автори: Коновалова Марина Валентинівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, головний редактор журналів «Російська мова та література в школах України» та «Зарубіжна література», тьютор курсів Дистанційної академії «Педагогічні технології в сучасній школі. Конструктор сучасного уроку», автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Голобородько Євдокія Петрівна, професор кафедри педагогіки менеджменту освіти та інноваційної діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.
 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения

Сторінок: 288 c.
Автори: Коновалова Марина Валентинівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, головний редактор журналів «Російська мова та література в школах України» та «Зарубіжна література», тьютор курсів Дистанційної академії «Педагогічні технології в сучасній школі. Конструктор сучасного уроку», автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Голобородько Євдокія Петрівна, професор кафедри педагогіки менеджменту освіти та інноваційної діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.
Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Изучение с 1 класса

Сторінок: 271 c.
Автори: Коновалова Марина Валентинівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, головний редактор журналу «Російська мова та література в школах України» та «Зарубіжна література», тьютор курсів Дистанційної академії «Педагогічні технології в сучасній школі. Конструктор сучасного уроку», автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
Голобородько Євдокія Петрівна, професор кафедри педагогіки менеджменту освіти та інноваційної діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.
Фефілова Галина Євгенівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, автор публікацій у журналах та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки».
 

 

А також БЕЗКОШТОВНО до кожного підручника:

  • Методичні рекомендації для вчителя;
  • передплата фахового журналу на 3 місяці;
  • електронний додаток для експрес-контролю знань;
  • матеріали для аудіювання;
  • доставка**.
** У разі доставки «Укрпоштою»

Детальніше ознайомитися з підручником ви зможете на сайті МОНУ http://ua.lokando.com!

Є що сказати? Маєте зауваження, пропозиції, побажання?

Запрошуємо до обговорення на сайт http://uchebniki.osnova.com.ua.

Обирайте найкращий підручник для своєї роботи!