Уроки разом із «Дидактичною картотекою»

08.04.2013 408 0

Я працюю вчителем математики понад 20 років. Справа навчати дітей математики дуже цікава і вод­ночас дуже складна. Адже вчитель не тільки повинен провести урок на високому те­оретичному і мето­дичному рівнях, але й зробити кожну хвилину уроку осо­бливою, захопливою, щоб учні не нудьгу­вали над виконанням вправ, а виконували їх з інтересом, щоб, виконавши одне завдання, прагнули виконати наступ­не. Зазвичай, добираючи завдання до уроку, мені доводилося переглядати купу всіляких дидактичних матеріалів (при цьому далеко не завжди вдавало­ся знайти цікаві завдання з теми), скла­дати в кількох варіантах тексти для самостійних робіт і робити копії за кількістю учнів у класі. Робота ця досить копітка і потребує багато часу, якого в нашій праці так часто не вистачає.

Завжди дуже хотілося мати таку збірку, в якій були б наведені в достатній кількості завдання за темами (що вивчають у тому чи іншому класі) і які можна використовувати на різних етапах уроку: для актуалізації знань, повторення те­орії, самостійної роботи тощо. І коли на початку по­точного навчального року я побачила в продажу «Дидактичну картотеку» автора О. О. Старової, Видавнича група «Основа», я зрозуміла, що це саме той, а точні­ше — самі ті посібники, які задовольняють усім ви­могам. Одразу придбала 20 книжок — кожна книжка містить роздавальні матеріали з однієї теми з алгебри чи геометрії — для 7 класу. З вересня 2012 року ви­користовую «Дидактичну картотеку» практично кож­ного уроку. Ці видання дійсно мають багато переваг.

По-перше, користуватися ними дуже зручно, оскільки кількості відривних аркушів-карток у 6 варіантах ви­стачає на 30 учнів (тож зникає необхідність робити ксерокопії завдань). У моєму класі 26 учнів, і «зайві» картки я використовую для додаткової роботи з учня­ми, які навчаються на низькому та середньому рівнях. Посібники використовую практично на кожному уроці, оскільки наведені завдання різноманітні за формою та змістом і дають змогу урізноманітнити роботу учнів. Так, під час повторення теоретичного матеріалу, для закріплення нових знань пропоную учням викона­ти відповідне завдання з «Дидактичної картотеки». Дуже зручним також є те, що в посібниках є тесто­ві завдання з кожної теми. Це дозволяє не тільки організувати на кожному уроці самостійну робо­ту учнів, а й оперативно перевірити правильність виконання завдань, оскільки до всіх тестів наведено відповіді. Кожна тестова робота містить 6 завдань. Залежно від мети, часу, відведе­ного на цей вид роботи, пропо­ную учням розв’язати два-три завдання, а ті, що залишилися, розв’язуємо на на­ступному уроці або навіть удома.

По-друге , «Дидактична кар­тотека» містить багато завдань з друкованою основою. Учням взагалі подобається така форма завдань. До того ж, ці завдання здебільшого незвичні за виглядом чи/та змістом, хоча їх математичний зміст повною мірою відповідає чинній програмі з математики.

З початку другого семестру я пропоную окремі завдання з «Дидактичної картотеки» 7 класу учням 8 класу під час повторення матеріалу.

По-третє, можна впевнено зазначити, що завдання «Дидактичної картотеки» дуже подобаються учням, до­помагають зацікавити дітей математикою, значно по­легшують роботу вчителя з добору завдань до уроку, допомагають забезпечити зворотний зв’язок на всіх етапах уроку.

Наприкінці листа хочу подякувати за чудовий роз­давальний матеріал і висловити сподівання на те, що зможу придбати перед початком 2013–2014 навчаль­ного року «Дидактичну картотеку» не тільки для 8 і 9 класу, а й для старших класів.

З повагою, Марина Іванівна Кравченко.

Поділитися в Viber Залишити свій відгук