Сучасний урок Актуально

Вхідне тестування з трудового навчання для учнів 5-го класу

30.07.2019 507 0

Джерело: https://www.zoda.gov.ua/news/48615/novatsiji-zakonu-pro-povnu-zagalnu-serednju-osvitu.html

Як і завжди, після завершення навчального року починаємо готуватися до наступного. Зараз ми напевно не знаємо, яким буде його початок, та всі вчителі вже націлені на те, що, перш за все, потрібно буде з’ясувати рівень опанування учнями матеріалу, вивчення якого якраз припало на період карантину, та розробити стратегію коригувального навчання. Перевірити знання можна за допомогою тестових завдань. В останні роки навчальне тестування дедалі більше поширюється в освітніх закладах, його використовують учителі різних навчальних дисциплін із метою контролю знань і вмінь учнів. Такі нові засоби оцінювання, побудовані на основі сучасних теорій та методик педагогічних вимірювань, дають можливість визначити рівень набутих здобувачами освіти предметних знань і вмінь. Тестові технології є ефективним інструментом здійснення педагогічного контролю.

Педагогічне тестування — це вид педагогічного діагностування, науково обґрунтована форма процесу вимірювання знань учнів, що базується на застосуванні педагогічних тестів. Тестування — це найбільш «м’який» інструмент, воно ставить усіх учнів в однакові умови, використовуючи єдину процедуру та єдині критерії оцінки [1].
Більшість учителів розуміє незаперечну користь тестування для здобуття незалежної, об’єктивної інформації щодо рівня навчальних досягнень. Це стосується й учителів трудового навчання, які дедалі частіше використовують як одну з форм контролю знань перевірні роботи тестового типу. Такі роботи надають можливість перевірити чималий обсяг вивченого матеріалу за порівняно короткий проміжок часу.

Відповідно до Програми, у початковій школі діти мали опанувати виготовлення різноманітних аплікацій (із паперу, природного матеріалу, з використанням ниток, тканин) та витинанки, навчитися плести зі стрічок, товстих ниток, шнурів, вишивати та виготовляти м’яку іграшку, використовуючи початкові шви (шов «уперед голка» і шов «назад голка»), набути уявлення про природні та сучасні штучні матеріали, про організацію робочого місця на уроці, безпеку життєдіяльності під час користування інструментами та матеріалами, дбайливе та економне ставлення до використання матеріалів, самообслуговування тощо.

Спосіб використання тестового завдання залежатиме від технічних можливостей закладу освіти (наявності чи відсутності проєкційної апаратури, якісного й доступного Інтернету, гаджетів у здобувачів освіти). Є декілька способів проведення тестування: бланкове, комп’ютерне чи автоматизоване. Отже, ці завдання можна роздрукувати, спроєктувати на екран чи інтерактивну дошку, розмістити в розділі «Завдання» в Google Classroom чи інших онлайн-платформах, надати їм форми інтерактивного тесту за допомогою відповідних сервісів («На Урок», «Всеосвіта» тощо), адже зацікавленість учнів онлайн-тестами просто неймовірна.

Кількість балів, отриману учнями за результатами роботи з тестами, необхідно перевести у 12-бальну шкалу оцінок. Прийнято такий розподіл оцінок (хоча можливі й варіанти):

  • отримання учнем у процесі тестування від 100 до 90 % від максимальної кількості балів відповідає високому рівню;
  • від 89 до 60 % — достатньому;
  • від 59 до 30 % — середньому;
  • від 29 % та нижче — початковому.

До тестового завдання додано таблицю відповідей, яка дасть можливість учителеві швидко перевірити відповіді учнів. Для зручності таку саме за формою таблицю можна надати за необхідності й кожному учневі.

Таблиця правильних відповідей (для вчителя)

Таблиця відповідей (для учня)

У такий спосіб учителі зможуть визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та в індивідуальному порядку розробити стратегію роботи.

Завантажити тестові завдання можна за посиланням:

   

 


 

Поділитися в Viber Залишити свій відгук