Психологія Актуально Self-менеджмент

Стилі навчання Девіда Колба

22.06.2020 828 0

Джерело: https://ru.depositphotos.com/vector-images/teacher.html?qview=54970067

Найбільш ефективні підходи до навчання намагаються здавна знайти і педагоги, і психологи, і філософи. По суті, навчання — це постійний активний вид діяльності.

Одним з перших на це звернув увагу знаний фахівець в області психології освіти дорослих Девід А. Колб (David А. Kolb). Він розробив цикл навчання, що складається з чотирьох етапів, і визначив чотири стилі навчання, за якими вчимося ми і навчаємо своїх учнів. Саме він зміг вивести комплексне бачення навчання через досвід. Колб уважав, що досвід та чотири «магічні» стилі навчання допомагають мозку людини будувати міцні нейронні зв’язки.

Розуміння нами, як педагогами, яким постійно слід самовдосконалюватись, цих процесів, можуть докорінно змінити наш підхід до навчання і самоосвіти.

ПРО ЦИКЛ НАВЧАННЯ

Отже, цикл навчання за Девідом Колбом містить чотири етапи:

  

Схема 1. Чотири етапи циклу навчання за Девідом Колобом

Тепер про ці чотири етапи навчального циклу детальніше.

І етап — набуття конкретного досвіду, коли учень здобуває новий досвід або переосмислює вже наявний.

Наприклад, учень учиться кататися на ковзанах і звертається до того, хто вміє це робити, щоб показав правильні рухи й навчив тонкощів цієї справи.

ІІ етап — рефлексивне спостереження, у процесі якого учень спостерігає за будь-яким новим досвідом, осмислює його.

Учень дивиться, як інші катаються на ковзанах, уявляє, як буде рухатися сам.

ІІІ етап — формування абстрактних понять (або абстрактна концептуалізація), коли учень формує нові ідеї або змінює наявні абстрактні ідеї на основі думок, що виникають на етапі рефлексивного спостереження.

Учень розуміє теорію і знає основні принципи руху ковзанів по кризі.

IV етап — активне експериментування, коли учень застосовує отриманий досвід у нових умовах, тобто перевіряє результат на практиці.

Учень стає на ковзани і рухається по кризі.

Отриманий досвід стає конкретною базою для початку наступного циклу, який буде розвиватись знову з першого по четвертий етап. Цей процес може відбуватися швидко або тривати певний час.

Навчання відбувається ефективно, коли учень проходить усі чотири етапи циклу: отримує новий досвід, розмірковує над ним, аналізує і робить висновки, які застосовує на практиці для перевірки гіпотези, що знову сприяє набуттю нового досвіду.

Колб уважав, що навчання — це комплексний процес, у якому всі етапи взаємопов’язані. При цьому почати навчальний цикл можна з будь-якого моменту, але важливо зберегти логічну послідовність його етапів. А ось окремо жоден з етапів ефективним не буде.

ПРО СТИЛІ НАВЧАННЯ

Стилі навчання Колба засновані на описаних вище етапах навчального циклу.

Безпосередньо стиль навчання Колб визначає залежно від того, як людина сприймає та опрацьовує інформацію. Сприйняту інформацію він класифікує як конкретний досвід або абстрактну концепцію, а опрацювання інформації — як активне застосування або рефлексивне спостереження.

Цей принцип Колб представив у вигляді осей. На протилежних полюсах осей розміщено стилі, що різняться кардинально:

  • ВІДЧУТТЯ (Конкретний досвід (КД)) — МИСЛЕННЯ (Абстрактна концептуалізація (АК));
  • ДІЯЛЬНІСТЬ (Активне експериментування (АЕ) — СПОСТЕРЕЖЕННЯ (Рефлексивне спостереження (РС)

Вертикальна вісь — сприйняття інформації (наша емоційна реакція, що ми думаємо, відчуваємо), горизонтальна — опрацювання інформації (як ми розв’язуємо завдання, як ми діємо). На думку Колба, людина не може одночасно виконувати обидві дії однієї осі: думати і відчувати. Ці принципи можна викласти у вигляді такої матриці.

  

Схема 2. Схематичне зображення теорії Девіда Колоба

Детальніше про чотири стилі навчання.

Акомодаційний стиль — ПРАКТИК

Людина перевіряє все практичним, експериментальним шляхом, ґрунтуючись на своєму досвіді. Замість занурення в теорію, вона відразу намагається розв’язати задачу. Практик використовує швидше інтуїтивний підхід, а не логічний.

Дивергентний стиль — МИСЛИТЕЛЬ

Навчається багато, розмірковує, розглядає  питання з різних точок зору, вивчає інформацію, заглиблюється в неї, але не поспішає застосовувати на практиці. Такі люди вміють генерувати ідеї, їм притаманний великий спектр культурних інтересів. Вони люблять збирати інформацію.

Часто мислителі наділені багатою уявою, сильні в мистецтві, емоційні та виявляють інтерес до інших людей. Вони вважають за краще працювати в групах, відкриті до нових знань і люблять отримувати персональний фідбек.

Конвергентний стиль — ПРАГМАТИК

Прагматик цінує теоретичні знання. Для нього особливо важливо, щоб їх можна було застосувати на практиці. Він віддає перевагу технічним завданням і менше стурбований міжособистісними відносинами. Для нього не важко буде знайти практичне застосування згенерованій ним ідеї або теорії.

Асимілювальний стиль — ТЕОРЕТИК

Для теоретиків важливіше логічно обґрунтовані теорії, ніж їхнє практичне застосування. До асимілювального стилю, як правило, схильні люди, які працюють в інформаційній або науковій сфері. Вони дуже добре розбираються в теорії та глибоко копають, багато читають і аналізують. Але практичний підхід їх не цікавить.

Отже, чітке розуміння власного стилю навчання і стилів навчання інших людей має важливе значення і практичне застосування. Це дає уявлення про найефективнішу форму подання чи сприйняття інформації для засвоєння й дає змогу оцінити прогалини, над якими варто працювати.

Висока ефективність застосування теорії навчання Девіда Колоба полягає у тому, що такий підхід допомагає педагогам:

  • узгоджувати можливості навчання з освітньою метою учнів;
  • розробляти навчальні вправи відповідно до стилів навчання кожного учня;
  • фокусуватися на завданнях, які дають змогу учням пройти кожен із чотирьох етапів циклу емпіричного навчання.

Пам’ятайте, що потрібно проходити весь цикл, але починати можна з будь-якого етапу. Стиль пізнання багато в чому визначає, який етап буде першим: почніть із того, що вам ближче.

Підготувала Пужайчереда Л. М., редакторка Видавничої групи «Основа»

За матеріалами:

1. Визначте свій стиль пізнання, щоб вчитися швидше і простіше [Електронний ресурс] / BIZUA: [Веб-сайт]. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: https://bizua.org/2491/vyznachte-svij-styl-piznannya-shhob-vchytysya-shvydshe-i-prostishe (дата звернення: 03.05.2020).
2. Емпіричне навчання за Колбом [Електронний ресурс] / Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [Веб-сайт]. — 2020. — Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Емпіричне_навчання_за_Колбом (дата звернення: 04.05.2020).
3. Клейнман П. Психологія 101 Факти, теорія, статистика, тести й таке інше / Пол Клейнман. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. — 250 с.

Поділитися в Viber Залишити свій відгук