Сучасний урок Актуально

Теоретичні тести з фізичної культури для учнів 5–9-х класів із відповідями

20.05.2020 1161 0

Джерело: https://bublik.ua/fizkultura-doma/

Демократизація освіти, упровадження технологій для дистанційного навчання вимагають пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання молодого покоління з теоретичної та практичної точки зору.

Головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури:

  • забезпечення диференційного підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі;
  • забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;
  • забезпечення освітньої, виховної та оздоровчої спрямованості;
  • формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами.

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учнів умов) та показників фізичної підготовленості (нормативна складова). Специфікою у виставленні оцінки за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних досягнень, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточний бал. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за структурою техніки її виконання, а остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань.

Включення теоретичних питань у програму з фізичної культури в загальноосвітніх закладах не випадкове. Знання теоретичних питань про елементи якого-небудь виду спорту виявляється фактором розвитку інтересу до фізичної культури.

Зважаючи на це, виникла необхідність розробки тестових питань для учнів середньої школи (5–9-х класів) з інваріантної складової навчальної програми з фізичної культури.

Тестові питання було розроблено на основі навчальної програми «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9-х класів.

Питання були розроблені з метою реалізації навчальної, розвивальної, пізнавальної та виховної мети.

В умовах дистанційного навчання складання тестових завдань є одним із факторів, який дає змогу оцінити навчальні досягнення учнів та отримати підсумкову об’єктивну оцінку учнями, а вчителеві значно полегшить оцінювання теоретичних знань. Таким чином, кожного учня оцінюють індивідуально.

Пропонуємо, вам, шановні колеги не тільки тести для учнів 5–9-х класів, але й відповіді на них.

  

Автор: Ільницька Ганна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Харків

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

 

 

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Поділитися в Viber Залишити свій відгук