Досвід виховання ЗДО Творчість, ідеї

Веселімося, граємо — пам’ять розвиваємо!

15.05.2020 734 0

Корекційно-розвивальна програма з розвитку пам’яті дітей старшого дошкільного віку

Джерело: http://schckola53.ucoz.ru/news/zanjatie_v_detskom_sadu/2019-10-06-899

Пам’ять — одна з найнеобхідніших умов для розвитку інтелектуальних здібностей людини. Без пам’яті неможливе нормальне функціонування ані особистості, ані суспільства. Якщо донедавна вчені основну увагу приділяли шкільному віку, де, як уважалось, дитина набуває необхідні кожному знання та навички, розвиває свої сили та здібності, то нині це положення докорінно змінилося. Значну роль у цьому зіграв «інформаційний вибух» — знамення нашого часу. Сьогоднішні діти розумніші за своїх попередників — це визнаний усіма факт. Це пов’язано в першу чергу із засобами масової інформації, що заполонили світ каналами зв’язку, з ранку до вечора несуть потік різноманітних знань у дитячі голови. Сьогодні дедалі більше дітей з яскравим загальним інтелектуальним розвитком. Їхні здібності пізнавати складний сучасний світ проявляються дуже рано — в ранньому дошкільному віці.

Пам’ять у дитячому віці є однією з центральних, основних психічних функцій, залежно від яких будуються решта функцій.

У дошкільному віці завдяки досягнутому рівневі психічного розвитку і під впливом нових видів діяльності, а також нових вимог, що їх ставлять дитині дорослі, ускладнюються і вдосконалюються процеси пам’яті.

Продовжує розвиватися мимовільна пам’ять. Ознайомлюючись з навколишнім світом, граючись, навчаючись, виконуючи трудові доручення, дошкільник багато запам’ятовує ненавмисно, не намагаючись що-небудь запам’ятати. Пам’ять дітей дошкільного віку має переважно мимовільний характер.

Дитина запам’ятовує те, що набуло в її житті, в її діяльності важливого значення, те, що її зацікавило, спонукало до сильного та яскравого враження. Діти не ставлять собі спеціального завдання запам’ятати що-небудь. Предмети «запам’ятовуються» ніби самі по собі, в процесі практичної або ігрової діяльності з ними. Спроби з боку дорослого поставити перед дитиною 3–4-х років завдання запам’ятати що-небудь безрезультатні або навіть негативно впливають на успішність запам’ятовування.

Для того щоб діти краще зберегли в пам’яті який-небудь матеріал, необхідно організувати їхню діяльність з цим матеріалом. Дослідження свідчать, що мимовільне запам’ятовування тим успішніше, чим активніше діє дитина з предметами, що запам’ятовуються, і чим важливішу роль відіграють ці предмети в її діяльності.

У дошкільному віці темпи підвищення успішності запам’ятовування словесного матеріалу вищі, ніж матеріалу наочного. Підвищення ролі слова в утворенні й актуалізації тимчасових зв’язків у дітей значно змінюють процеси пам’яті.

Називання запам’ятовуваних предметів допомагає дитині їх осмислити, пов’язати їх з тими значеннями, що вже в неї є відносно цього роду предметів. Так, назвавши запам’ятовувані речі яблуком, будинком, автомобілем, дитина тим самим узагальнює, визначає їхню протилежність до групи відомих їй схожих речей, у зв’язку з чим її запам’ятовування набуває осмисленішого, логічнішого характеру.

Наприкінці дошкільного віку поряд з наочними уявленнями про окремі речі значну роль починають відігравати загальні уявлення про групу схожих предметів. Коли малюка просять розповісти про певний предмет, він згадує який-небудь конкретний випадок, що бачив.

Беручи участь у колективних іграх і в заняттях, дитина навчається запам’ятовувати те, чого вимагають від неї оточуючі, на що вказує дорослий.

Можна впевнено сказати, що розвиток довільної пам’яті починається з того моменту, коли дитина самостійно виокремила завдання на запам’ятовування. Бажання малюка запам’ятати потрібно всіляко заохочувати, що є запорукою успішного розвитку не лише

Виявивши наявні проблеми з цього питання, ми розробили і реалізували заняття з розвитку пам’яті дітей старшого дошкільного віку, розробили прийоми та техніки, що допомагають запам’ятати матеріал, які є ефективними і сприятимуть підвищенню рівня розвитку пам’яті дошкільників.

Матеріали можуть бути використані практичними психологами дошкільних навчальних закладів, під час роботи з дітьми підготовчої до школи групи, для підвищення рівня розвитку пам’яті дітей, а це у свою чергу надасть можливість дитині старшого дошкільного віку підготуватися до високих вимог шкільного навчання.

Говорячи про перспективи подальшого формування цього психічного процесу, слід відзначити те, що з переходом дітей до початкової школи необхідно, аби з дітьми працював не тільки вчитель, але й практичний психолог, який допомагав би вчасно виявляти і працювати над труднощами в психічному розвитку, зокрема з пам’яттю учнів. Спільно з учителем практичний психолог дібрав би необхідні вправи з удосконалення та зміцнення психічного процесу дітей, дав би необхідні рекомендації батькам. Так само необхідною є діагностична робота з вивчення індивідуальних особливостей пам’яті дітей, що дасть можливість учителеві, з одного боку, спиратися на більш сильні сторони їхньої пам’яті, а з іншого — цілеспрямовано удосконалювати слабкі сторони пам’яті дітей.

Дуже важливо в професійній діяльності практичних психологів та вихователів ураховувати власні індивідуальні відмінності пам’яті кожної дитини для того, щоб максимально продуктивно використовувати її потенційні можливості. Слід також зазначити, що якості пам’яті не є повністю вродженими, тому добре коригуються та вдосконалюються, і це також слід мати на увазі.

  

Автор: Гаргола Н. В., практичний психолог, спеціаліст І категорії, ДНЗ (ясла-садок) № 429, м. Харків

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Також завантажуйте електронні посібники:


 

Поділитися в Viber Залишити свій відгук