Інклюзія ЗДО

Авторська модель корекційної роботи учителів-логопедів і вихователів

02.05.2020 332 0

Проблема оновлення змісту корекційної навчально-виховної роботи з дітьми ставить перед учителями-логопедами та вихователями спеціалізованих груп питання: «Як створити оптимальні умови для опанування дітьми рідної мови та мовлення, корекції мовленнєвих порушень, мовленнєвої підготовки дитини до школи?» Автори пропонованих матеріалів діляться досвідом створення авторської моделі корекційної роботи з дітьми.

До моделі колекційної роботи було висунуто низку вимог:

 • логічна завершеність;
 • застосування новітніх корекційно-розвивальних технологій;
 • використання сучасних педагогічних технологій взаємодії педагога та дитини;
 • дієвість.

1. Структурно-логічна модель побудови роботи вчителя-логопеда

Основою створюваної системи корекційної роботи з дітьми стала структурно-логічна модель побудови роботи вчителя-логопеда. Було визначено кілька напрямів (блоків) роботи:

 • діагностичний;
 • організаційний;
 • аналіз і планування;
 • корекційно-розвивальний;
 • профілактична і консультативна робота;
 • програмно-методичне забезпечення;
 • оптимізація корекційно-педагогічного процесу;
 • контроль.

Структурно-логічна модель побудови роботи вчителя-логопеда:

1. Діагностичний блок 1. Раннє виявлення дітей із проблемами в розвитку.
2. Первинне обстеження мовлення дітей дошкільного віку.
3. Збирання медичного і педагогічного анамнезу, відомостей про ранній розвиток.
4. Динамічне спостереження в процесі вчення, проміжні зрізи. 5. Діагностика результативності корекційно-педагогічного процесу
2. Організаційний блок Підготовка матеріалів для ПМПк із метою комплектування спеціалізованих груп для дітей із порушенням мовлення та проведення індивідуальних занять з учителем-логопедом
3. Блок аналізу і планування 1. Аналіз результатів діагностики.
2. Статистичний облік.
3. Обирання способу організації безпосередньої освітньої діяльності в ДОУІ: комплектування підгруп за порушеннями, рівнями мовленнєвого розвитку, планерування індивідуальної роботи з дітьми.
4. Ведення документації
4. Корекційно-розвивальна робота 1. Заняття вчителя-логопеда з дітьми щодо вдосконалення різних сторін мовлення.
2. Спільна діяльність з педагогом психологом щодо стимулювання психологічної бази мовлення.
3. Спільна діяльність із вихователями.
4. Спільна діяльність учителя-логопеда і музичного керівника з розвитку темпо-ритмічної організації мовлення.
5. Спільна діяльність учителя-логопеда і вихователя фізкультури з розвитку загальної моторики дітей
5. Блок профілактичної та консультативної роботи 1. Ознайомлення і взяття до уваги результатів поглиблених медичних оглядів.
2. Надання консультативної допомоги батькам дітей із проблемами в розвитку.
3. Профілактика порушень усного мовлення у дітей старшого віку.
4. Організація консультативних занять з дітьми старшого віку, які мають вікові порушення у формуванні мовлення.
5. Профілактика порушень письмової мови
6. Методичне забезпечення 1. Методична допомога педагогам ДОУ з питань корекції мовлення.
2. Вивчення і впровадження варіативних форм надання коректувальної допомоги.
3. Створення бібліотеки корекційно-педагогічної літератури в ДОУІ.
4. Самоосвіта.
5. Участь у роботі методичних об’єднань учителів-логопедів.
6. Участь у семінарах і конференціях.
7. Оптимізація корекційно-педагогічного процесу 1. Обладнання логопедичного кабінету.
2. Створення картотеки наочного, лексичного, ігрового і навчального матеріалу.
3. Використання ТСО; створення аудіо і відеотеки логопедичного кабінету
8. Контроль 1. Проведення контрольних зрізів, тестових завдань
2. Висновок ПМПК по питаннях випуску дітей.
3. Випускні співбесіди.
4. Підбиття підсумків роботи за навчальний рік. Цифровий звіт-аналіз про виконану роботу вчителя-логопеда

2. Взаємодія учасників навчального процесу

Корекційна робота реалізується через систему взаємодії учасників навчального процесу в групах:

 • «Вихователі — діти»;
 • «Учитель-логопед — діти»;
 • «Учитель-логопед — вихователь — діти»;
 • «Вчитель-логопед — вихователь»;
 • «Вихователь — діти».

 

 

 

 

Змістові контакти передбачають певні види і форми роботи. Вони постійно змінюються, корегуються, не є сталими. Кожен вид роботи проводять за своєю методологією.

Модель змістових контактів (види і форми роботи)

 
 • Вихователі — діти
 • Індивідуальна робота (заняття) на закріплення отриманих результатів у логопедичному куточку.
 • Ігровий масаж і пальчикова гімнастика
 • Тренувальні хвилинки (розвиток ручної, пальчикової, мімічної моторики)
 • Самостійна мовленнєва діяльність в осередку
 • Учитель-логопед — діти
 • Артикуляційна гімнастика.Індивідуальна робота корекційного спрямування
 • .Підгрупові заняття на закріплення отриманих результатів.
 • Індивідуальні заняття на диференціацію.
 • Індивідуальні заняття з допоміжними засобами
 • Учитель-логопед — вихователь — діти
 • Індивідуальна робота на закріплення отриманих результатів.Фронтальні заняття.
 • Логоритміка, ігроритміка, ігрогімнастика.
 • Логопедична п’ятихвилинка: чистомовки, скоромовки.
 • Робота з кубиками «Кооса»
 • Учитель-логопед — вихователь
 • Година спільної праці.
 • Аналіз корекційної роботи, складання індивідуальних карт-профілів.
 • Планування індивідуальної роботи з дітьми.
 • Обговорення інноваційної технології Ткаченко «Розвиток мовлення дітей за таблицями».
 • Добірка методичного та дидактичного забезпечення.
 • Консультація-рекомендації вчителя-логопеда
 • Вихователь — діти
 • Самостійні ігри в логопедичному куточку. Ігри з кубиками Зайцева
 • Гра в «Театр», «Хвилинки тиші»

3. Інтерактивна карта мовленнєвих профілів

Інтерактивна карта мовленнєвих профілів визначає систему роботи із загальним недорозвиненням мовлення та показує стан мовлення дитини.

У структурно-мовному профілі чітко визначений розподіл обов’язків спільної роботи вчителя-логопеда та вихователя в роботі з дітьми, надані рекомендації щодо видів навчальної роботи. Такий вид роботи дає змогу тримати на постійному контролі мовленнєвий розвиток дітей, бачити фактичний стан мовлення дитини та планувати подальшу роботу з кожною дитиною окремо.

4. Новітні корекційні технології

  

Моделлю корекційної роботи передбачено застосування таких корекційних технологій:

 • «Школа ейдетики» (І. Матюгін);
 • арт-терапія «У світі дивовижних кольорів, звуків і ароматів» (С. Максименко);
 • пальчикові ігри-інсценування (О. В. Узорова, О. О. Нефьодова);
 • біоенергопластика «Взаємодія рук і язика» (Л. М. Лісняк);
 • кінезіологія «Гімнастика для мозку» (Пол і Гейл Деннісон).

5. Логопедичний екран роботи над звуковимовою

Логопедичний екран призначений для відображення результатів обстеження звуковимови.

Дані логопедичного екрану дають змогу складати карту контактної взаємодії «Корекція звуковимови» для кожної дитини та відобразити види роботи в індивідуальних корекційних програмах.

6. Карта контактної взаємодії

У карті наведено роботу учителя-логопеда і вихователя га різних етапах роботи: підготовчий, постановка звуків, етап автоматизації, етап диференціації звуків.

7. Діаграма сформованості компонентів у мовленні

Наприкінці навчального року передбачено складання діаграми сформованості компонентів у мовленні, в основі якої — рівні мовленнєвого розвитку. Діаграма дає змогу побачити та визначити:

 • ефективність корекційної роботи з дітьми;
 • вплив новітніх корекційних технологій на якість мовленнєвого розвитку дитини;
 • ефективність співпраці учителя-логопеда та вихователя;
 • ефективність обраних видів і форм роботи.

Такий щорічний порівняльний аналіз мовленнєвого розвитку дітей допомагає вдосконалити корекційно-педагогічний процес.

Пропонуємо завантажити докладні матеріали щодо складання мовленнєвих профілів, карти контактної взаємодії, побудови логопедичного екрану і діаграми сформованості компонентів в мові.

  

С. О. Келембет, учитель-логопед вищої категорії, старший учитель; Н. І. Созонець, вихователь-методист спеціалізованої групи, КЗДО № 4 «Калинка», м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.

За матеріалами журналу «Логопед».

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Також завантажуйте електронні посібники:

 

Поділитися в Viber Залишити свій відгук