Сучасний урок НУШ Досвід виховання Актуально Творчість, ідеї

Ще раз про наскрізну лінію «Підприємливість і фінансова грамотність»

21.10.2019 4447 0

Нова українська школа — це школа, де вчать критично мислити, бути відповідальними громадянами, не боятися висловлювати власну думку, здобуті знання застосовувати в житті.

Нова українська школа — це школа, де виховують інноватора та громадянина, який уміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримує прав людини.

Нова українська школа — це школа, у якій приємно навчатися дітям, спілкуватися батькам і співпрацювати педагогам.

Колеги, ви бажаєте, аби ваші діти чи онуки навчались у такій школі? А самі ви бажаєте працювати в такій школі?

Упевнена, що так.

Тоді в нас один шлях — уперед!

Бо хто, крім нас — досвідчених, компетентних, відкритих до інновацій — зможе змінити, перш за все, себе, а вже тоді ми побачимо й зміни в освіті.

Ваш мозок може все. Абсолютно все. Головне,
переконати себе в цьому. Руки не знають, що
вони не вміють віджиматися, ноги не знають,
що вони слабкі. Це знає ваш мозок.
Переконавши себе в тому, що ви можете все,
ви зможете дійсно все.
Роберт Кіосакі


У процесі розбудови сучасного інформаційного суспільства саме знання і вміння їх застосувати є основним капіталом і ключовим ресурсом особистості. Тільки компетентний спеціаліст є сьогодні конкурентоспроможним. Можливо, тому одним зі стимулів для впровадження компетентнісного підходу в освіті стали вимоги підприємництва та бізнесу.

Ключові компетентності — ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування, які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя [1]

Основні засади реформи шкільної освіти і напрями реалізації компетентнісного підходу викладено в Концепції Нової української школи. Згідно з цією Концепцією кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, але й робити свій внесок у формування ключових, однією з яких є «ініціативність і підприємливість».

Перший прем’єр-міністр Сінгапуру і батько його незалежності Лі Куань Ю стверджує, що саме підприємницькі компетентності та працьовитість жителів держави допомогли його країні мобілізуватися 1968 року перед загрозою іноземного вторгнення й досягти високого рівня добробуту. Приклади інших розвинутих країн світу також аргументують цю думку. Можна впевнено стверджувати, що виховання підприємливої та моральної молоді — не тільки засада економічного дива, але й важлива умова виживання України як держави [2].

Особливістю оновлених програм середньої та старшої школи є те, що в їхньому змісті передбачено інтеграцію ключових і предметних компетентностей через реалізацію наскрізних змістових ліній.

Мета НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ: «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Наскрізні змістові лінії

 • «Екологічна безпека та сталий розвиток»
 • «Громадянська відповідальність»
 • «Здоров’я і безпека»
 • «Підприємливість та фінансова грамотність»

Характеристики наскрізних змістових ліній

 • Це засіб інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів.
 • Це соціально значущі надпредметні теми, що допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати здобуті знання у різних ситуаціях, увиразнюють ключові компетентності.
 • Є спільними для всіх предметів.
 • Мають бути послідовно розкриті під час навчально-виховного процесу.
 • Не передбачають будь-якого поглиблення чи розширення навчального матеріалу з предмета.
 • Потребують посиленої уваги щодо їхнього доцільного та коректного викладення.

НЛ «Підприємливість і фінансова грамотність» передбачає:

 • опанування практичних навичок у розв’язанні фінансових питань;
 • розвиток лідерських ініціатив, підприємливості, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі з урахуванням або без урахування досягнення комерційної мети;
 • сформовані навички раціонального мислення, що дасть змогу ухвалювати ефективні рішення працівникам та роботодавцям як активним учасникам світової економіки та відповідальним громадянам;
 • особистий розвиток, активне громадянство, соціальне включення та професійні навички.

Розкриття наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвитку лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі [1]

Упровадження цієї наскрізної лінії (як і решти) доцільне як через колективну, так і через індивідуальну інтерактивну діяльність учнів. Саме інтерактивні форми і методи роботи мотивують учнів до навчання, забезпечують високий рівень активності учнів у сферах сприйняття, мислення, вербального та емоційного спілкування у процесі навчання, спонукають їх самостійно ухвалювати рішення, працювати творчо, виявляти особистісне ставлення до процесів і явищ.

Учитель же має забезпечити умови для плідної діяльності учнів — перш за все, через конструювання системи спонукальних завдань, що стимулюють креативність і надають досвід успішної навчальної діяльності.

Керівник проекту «Уроки з підприємницьким тлом» Ева Бобінська об’єднує сучасні методи навчання в чотири групи (див. схему) [2].

Сучасні методи навчання

 • Методи, що зосереджуються на вміннях критичного мислення, умовиводах, аналізі, оцінюванні й узагальненні фактів: «Мозковий штурм», SWOT-аналіз, ПНЦ (переваги, недоліки й те, що цікаве), лекцію з презентацією та роботу з текстом-джерелом;
 • методи, що сприяють формуванню відповідальності, проведенню й оцінюванню вибору, а також ухваленню рішень з повним усвідомленням наслідків: «дерево ухвалення рішень», методи дискусії (дебати, «Шість капелюхів», «Критерійний покер», дискусія на бали, метаплан);
 • методи, що розвивають уяву, ґрунтуються на емоціях і переживаннях учня, а також створюють нагоду до дії: драма, моделювання, рольова гра, «Асоціативний кущ», ментальні карти;
 • методи, що добре відомі й часто застосовуються: лекція з презентацією, робота з текстом-джерелом, співпраця й робота в малих групах, експертні групи, зупинки із завданнями, проект.

Форм і методів достатньо, та знайомство з одним із найбільш відомих, ефективних і дієвих способів утілення наскрізних ліній у навчальне середовище ми пропонуємо розпочати саме з учнівських інтегрованих проектів.

У Видавничій групі «Основа» вийшов з друку навчально-методичний посібник «Інтегровані проекти “Підприємливість та фінансова грамотність”».

Цей посібник пропонує нашим читачам ознайомитись із досвідом розкриття наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» через учнівські проекти. У цих проектах інтегровані різні навчальні предмети: основи економіки, основи підприємництва, фінансова грамотність, основи споживчих знань, трудове навчання та технології, інформатика, математика, фізика, історія, географія, біологія, основи здоров’я.

Автори показали на практиці, як на уроках різних навчальних дисциплін або під час виховних чи позакласних заходів (з 5 до 11 класи) формувати підприємницьку і фінансову компетентність.

Деякі з проектів було надіслано на конкурс «Формуємо ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ І ФІНАНСОВУ ГРАМОТНІСТЬ на різних уроках», що був проведений на сайті «Учительський журнал on-line». Деякі дослідження було проведено в рамках конкурсу «МОЛОДЬ ТЕСТУЄ ЯКІСТЬ». Деякі роботи було опубліковано на сторінках посібників і журналів Видавничої групи «Основа». Частину проектів було створено та презентовано спеціально для цієї збірки.

Вашій увазі пропонуємо фрагмент інтегрованого учнівського проекту для учнів 7–9-х класів «Створення неперервного цвітіння біля рідної школи». Детально з описом і результатами не тільки цього проекту, але й з іншими, ви зможете ознайомитися у посібнику «Інтегровані проекти “Підприємливість та фінансова грамотність”» / авт.-укл. Л. М. Пужайчереда. — Х. : Вид. група «Основа», 2018.— 159, [1] с. : іл., табл. — (Серія «Ключові компетентності») пройшовши за посиланням http://book.osnova.com.ua/book/6298

Пужайчереда Лариса, головний редактор журналу «Економіка в школах України»

Джерела:

1. Нова українська школа, веб-ресурс — http://nus.org.ua/
2. Уроки з підприємницьким тлом: Навчальні матеріали / за заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. — Варшава: Сова, 2014. ‒ 398 с.
3. Інтегровані проекти «Підприємливість та фінансова грамотність» / автор-укладач Л. М. Пужайчереда. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 159, [1] с. : іл., табл. — (Серія «Ключові компетентності»).

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Поділитися в Viber Залишити свій відгук