Сучасний урок Творчість, ідеї

Перевірка знань — шукаємо ефективний підхід. Мої педагогічні знахідки

12.10.2019 1554 0

Географія — це наука, що охоплює низку взаємопов’язаних галузей знань, що вивчають поверхню Землі, природні умови, населення, економічні ресурси. Усі ці знання про нашу планету потрібно донести до учнів у такий спосіб, щоб їм було цікаво, аби вони впевнилися в необхідності цих знань. Щоб досягти високого рівня викладання матеріалу, вчителеві необхідно постійно знаходити різноманітні форми і методи навчання. Любов і майстерність учителя розкривають здібності та можливості кожної дитини, приносять радість успіху від реалізації творчих планів під час вивчення предмета. Якщо струни душ учителя та учня звучать в унісон — це поштовх до реалізації великих планів. Здібності учнів — це полум’я, а творчість вчителя — вогонь, тож разом вони — велика сила.

Учитель має так підвести своїх учнів до розуміння певних понять, так підготувати їх до з’ясування суті якогось явища природи і суспільства, щоб учень сам зробив це відкриття, використовуючи набуті знання і свою фантазію.

«На дверях здібностей написано — штовхни!» (Джон Мейсон) Але цей поштовх вимагає від учителя перш за все творчості. Аби захопити дитину предметом та виявити її здібності, на різних етапах уроку я застосовую різноманітні інтерактивні технології, що створюють умови для постійної, активної взаємодії всіх учнів для рівноправної, рівнозначної взаємодії учня і вчителя.

Одним із важливих елементів сучасного уроку є перевірка та актуалізація знань і вмінь учнів, яка виконує кілька функцій (навчання, розвиток, контроль, виховання).

Під час проведення цього етапу уроку я застосовую  такі методи.

1. Тестування. Систематична письмова тестова перевірка знань стимулює учнів до поглибленого вивчення навчального матеріалу та засвоєння його основних питань.

Тестування — це швидкий спосіб перевірки знань, що охоплює всіх учнів. Діти мають можливість отримати багато оцінок, знають власний рівень загальноосвітньої підготовки, ретельніше готуються до уроків.

2. Географічний диктант. Робота з двосторонніми сигнальними картками (синя — НІ, червона — ТАК). Ставлячи перед дітьми запитання й оцінюючи їхні відповіді, візуально досить швидко визначаю рівень засвоєння учнями матеріалу попереднього уроку в цілому. При цьому працює весь клас одночасно.

3. Картки-завдання — це цікавий метод перевірки знань. Вони дають змогу виявити знання всього класу за порівняно короткий термін часу — 15–20 хвилин уроку. Метод спонукає учнів до ретельного вивчення теми, до самостійної навчально-розвивальної, пошукової роботи.

4. Робота з картою. На своїх уроках обов’язково вимагаю від всіх учнів вивчення карти — альфи й омеги географії. Кожен учень отримує власний варіант завдання — контурну карту, в якій цифрами позначені географічні об’єкти, знання яких вимагається Державною програмою МОН України з географії. Учні повинні назвати географічний об’єкт, а в окремих завданнях дати інформацію про нього.

5. Використання комп’ютерних технологій. Загальновідомо, що всіх учнів за типом сприйняття наукової інформації можна розподілити на аудіалів, кінестетиків та візуалів. У завданнях такого типу діти мають візуально за зовнішнім виглядом визначити назву географічного об’єкта, зображеного на мультимедійному екрані. У географії — «краще один раз побачити, ніж сто раз почути».

6. Використання учнівських презентацій як методу випереджувального навчання. Розгляньмо особливості проектування учнівських мультимедійних презентацій, що використовуються у навчальному процесі як один із видів самостійної роботи. Відомо, що презентація — це слово, яке в українській мові має два значення:

  • дія, акція (загальновживане значення): показ нового товару, пред’явлення широкому загалу нової інформації;
  • документ, створений за допомогою комп’ютерної програми «PowerPoint».

Використовуючи учнівські презентації як метод випереджувального завдання, учитель інтенсифікує процес навчання, робить його більш цікавим, логічно обґрунтованим, наочним і динамічним.

Ефективне використання комп’ютера на уроці, уміле поєднання педагогічної майстерності, можливостей сучасної комп’ютерної техніки та вмінь, інтересів, індивідуальних особливостей учнів дає змогу педагогові підвищити не тільки якість знань учнів, але і власний  професіоналізм.

Використання учнівських презентацій як методу випереджувального навчання забезпечує кожному учневі власну траєкторію навчання.

7. Робота в групах. Одним із головних завдань сучасного вчителя вбачаю роботу із формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Адже тільки  в процесі самостійної роботи з різноманітними джерелами географічних знань і в  процесі передачі набутих власноруч знань іншим учням формуються найбільш стійкі учнівські компетенції. Досвідчений учитель має можливість і повинен управляти цим процесом. З цією метою практикую широке використання роботи в динамічних та постійного складу групах.

Працюючи в групах, учні вивчають матеріал та набувають вміння міжособистісного спілкування. Результатом навчання в групах є більші досягнення учнів, вищий рівень мотивації, максимально позитивне ставлення до навчання. Роботу в групах використовую під час виконання творчих і практичних завдань, для пошуку навчальної інформації, під час підготовки та проведення дебатів і презентацій, вивчення та повторення навчального матеріалу і т. ін.

Для організації роботи в групах використовую такі форми інтерактивного навчання, як:

  • «мозковий штурм»;
  • робота в парах «доповідач — опонент»;
  • «шкала думок»;
  • метод «шість капелюхів мислення»;
  • «рольова гра»;
  • «кластер»;
  • «коло знань».

Нетрадиційні уроки спрямовані на руйнування одноманітності в роботі, шаблону, сліпого використання репродуктивних знань. Вони реалізують особистісно зорієнтований підхід до кожного учня, розвивають і активізують навчально-пізнавальну діяльність. Основа нетрадиційних уроків — гра, яка з одного боку, позбавляє напруження пошуку істини, а з іншого — зацікавлює учнів, що сприяє кращому та глибшому засвоєнню навчальної інформації.

Автор: Білик Л. М., учитель географії, Хрестищенська ЗОШ I–III ст., Донецька обл

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Поділитися в Viber Залишити свій відгук