Сучасний урок НУШ Досвід виховання

Читай правильно! Прийоми роботи з текстом

01.11.2019 3629 0

Чи вмієте ви читати правильно? На перший погляд — питання дивне. А якщо запитати інакше: чи розумієш ти те, про що читаєш? Більшість учителів стикаються з цією проблемою. Учні не можуть (не вміють) працювати з тестом. Сучасні діти взагалі читають мало, зокрема навчальну літературу. Підручники та посібники містять величезний обсяг матеріалу. Відсоток навчальних матеріалів пропонованих для самостійного опрацювання щорічно зростає.

Джерело: https://metodika-rki.livejournal.com/272519.html

Продуктивним читання робить активна позиція читача, який не просто читає текст та дає відповіді до нього, але й виконує різноманітні розумові операції. Різноманітні!
Існують декілька видів читання: поверхневе, що дає змогу ознайомитися із загальним вмістом тексту, докладніше (ознайомлювальне та навчальне) спрямоване на розуміння всіх рівнів тексту, його детальний аналіз, сприйняття різної інформації, викладеній у тексті.

Для кожного з видів читання існують певні прийоми роботи. Так, поверхневе читання може включати аналіз анотації, підзаголовків, змісту рисунків, виділень у тексті, ознайомлення із загальною структурою тексту.

Серед них такі прийомів роботи з текстом можна виділити такі:

Під час ознайомлювального читання виділяється важлива інформація у кожному абзаці, наприклад, виставлення певних умовних значків на полях тексту.

Важливою складовою правильного читання є інтонація, темп та логічні паузи.

За навчального читання у тексті виокремлюються змістові частини, ключові слова, якісь деталі, формулюються власні судження учнів, відбувається опрацювання тексту та складання іншого тесту на основі прочитаного, складання схеми, ментальної карти тощо.

Тексти є основою для складання чи заповнення таблиць, визначень, схем та малюнків, опорних конспектів; складання нового тексту — електронної презентації, вірша, інформаційного листка тощо.

Прийоми роботи з текстом

Інсерт – застосовується  у індивідуальній роботі, при роботі в парах та групах майже на  кожному (будь-якому) етапі уроку. Частіше використовується під час засвоєння нових знань та потребує уважного читання тексту (більш того – великих текстів) та змушує читача звертати увагу  на незрозумілі моменти (які, частіше за все, учні пропускають).

Інсерт примушує згадати те, що вже знав та виокремити у тексті нове –  текст маркується спеціальними позначками (˅ - я це знаю; – - протиріччя з моїми уявленнями; + - нова інформація; ? – потребує пояснень) а результати маркування тезисно виносяться у таблицю. Сформулювані тези учні вибірково зачитують. Роботу з таблицею продовжують впродовж уроку, тези можуть коригуватися та переноситися з однієї комірки таблиці до інщої, а на етапі рефлексії відбувається обговорення  та аналіз тез.

Прийом «Тонкі та товсті питання» дає змогу актуалізувати знання з теми та навчитися складати (зокрема, за текстом) різні типи питань — таких, що потребують максимально конкретних, коротких відповідей (Що? Коли? Де?), та тих, що потребують розмірковування, наведення прикладів, доказів ( У чому різниця? Чому?)
Прийом «Оцінювання тексту» дає змогу побачити не кожен абзац окремо, а текст як одиницю інформації (шрифти, підзаголовки, тощо). Потрібно оцінити, які саме слова виділено, який розділ тексту найбільший та чому.

Для роботи з текстом можна використовувати й «Кубик Блума». Учні працюють з текстом та одночасно навчаються складати «різнорівневі» питання: «Назви», «Поясни», «Запропонуй», «Придумай» тощо

Прийоми «Незакінчене речення» та «Диктант значень» дають змогу використати прочитаний текст для виконання тестових завдань.

Прийом «Склади завдання» — навпаки — навчає складати (за текстом) завдання, що відповідали б певним умовам (завдання з одним варіантом відповіді чи завдання на встановлення відповідності чи послідовності).

Прийом «Знайди невідповідності» навчає виокремлювати у тексті помилки (текст у цьому випадку може зачитуватися учителем).

Цікавим прийомом також є складання тексту (розповіді) за малюнком чи схемою. На початкових етапах роботи з цим прийомом повинні бути чітко визначені схеми відповідей та вимоги не лише до доповідача, але й до слухачів.

Отже, уміння самостійно та ефективно працювати з текстом в умовах сучасного, майже безмежного інформаційного простору потребує певних нових підходів та дає змогу учням, вчителям досягати певних позитивних результатів спільної діяльності.

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

   
   

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Поділитися в Viber Залишити свій відгук