ІКТ. Іновації Досвід виховання ЗДО

Родинними стежинками у дорослий світ. Мої педагогічні знахідки

21.09.2019 663 0

Психолого-педагогічний проект взаємодії з батьками

Ще з раннього віку дитина потребує піклування — найкращих умов для інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. Все навколо малюка повинно бути найкращим: харчування, виховання, спілкування та навчання.

У сучасному українському суспільстві координацію виховних дій сім’ї певною мірою покладено на заклад дошкільної освіти, адже, на жаль, не всі батьки у змозі без допомоги фахівців спрямувати виховання своєї дитини у правильне русло. А від того, як організована і реалізована робота з батьками дошкільників, залежать усебічний розвиток дитини та успішність освітнього процесу взагалі.

У роботі ЗДО із батьками істотне значення має спрямування психолого-педагогічної самоосвіти батьків, стимулювання їх до прагнення поповнювати власні психолого-педагогічні знання і після вступу дитини до школи.

Доцільним є залучення до роботи всіх представників сім’ї, родичів, які займаються вихованням дитини, налагодження дружніх стосунків з іншими родинами, які відповідально ставляться до розвитку та виховання своїх дітей.

Залучення батьків та інших членів родини до освітнього процесу є необхідним передусім для дітей. І не тільки тому, що діти більше дізнаються про своїх батьків. Важливою є та любов, удячність дітей до своїх рідних і близьких, які так багато знають і вміють.

Моя педагогічна знахідка полягає у створенні психолого-педагогічного проекту  «Родинними стежинками у дорослий світ», метою якого є психологічна освіта батьків», зокрема:

 • роз’яснення батькам необхідності формувати компетентну особистість у дошкільному віці;
 • визначення спільних позицій закладу дошкільної освіти і родини щодо ціннісних орієнтирів у вихованні, розвитку і навчанні дітей; пошуки гармонії та взаємодії родини і ЗДО;
 • надання батькам інформації щодо базових якостей особистості дошкільника та показників їхньої сформованості у дитини;
 • створення в ЗДО та сім’ї сприятливих умов для формування у дошкільника вмінь поводитися гнучко, вчиняти адекватно, діяти доцільно, співвідносити вимоги зі своїми бажаннями та можливостями;
 • просвіта батьків щодо необхідності збалансувати в дитині різноспрямовані, проте однаково важливі для її повноцінного розвитку, життєві тенденції — до реалізації своїх природних здібностей і водночас самозбереження: інтеграції у дитяче товариство і захисту своїх індивідуальних інтересів, пристосування до соціальних вимог і конструктивний вплив на них;
 • формування в батьків віри в можливості дитини; залучення батьків до співпраці з педагогами; підвищення уваги до потреб своєї дитини; розширення знань про особливості психічного розвитку дітей;
 • сприяння встановленню між батьками та педагогом довірливх відносин — запоруки успішної подальшої співпраці та конструктивної взаємодії;
 • формування адекватного уявлення батьків про можливості та потреби їхніх дітей на кожному віковому етапі;
 • підвищення батьківської чуттєвості до дитини та сприяння формуванню вміння батьків створювати комфортне розвивальне середовище для дитини вдома;
 • підтримання впевненості батьків у власних педагогічних силах.

Психолого-педагогічний проект містить різні форми роботи з батьками, зокрема нетрадиційні:

 • організація роботи клубу для батьків і дітей «Малятко» (інтерактивні ігри батьків разом з дітьми, тренінгові заняття, психологічна вітальня, батьківські куточки, групові та індивідуальні консультації для батьків);
 • проведення в групі Днів відкритих дверей, де батьки відвідують заняття дітей, знайомляться з режимом та правилами роботи ЗДО, дізнаються про методичну роботу та психолого-педагогічну літературу, мають змогу спробувати себе в ролі завідувача, вихователя та інших працівників закладу);
 • організація інтернет-спілкування;
 • створення «Скриньок довіри», де батьки можуть надати свої пропозиції, побажання та зауваження;
 • висвітлення інформації у куточку для батьків;
 • створення постійно діючої галереї-виставки «Вернісажик», що має тематичний характер (творчі роботи діти виконують разом із членами родини, що сприяє спільному проведенню дозвілля та творчій праці, таким чином батьки стають учасниками процесу пізнання та творчого опанування світу своєю дитиною і разом з нею радіють досягненим успіхам);
 • проведення майстер-класів для батьків (методи та прийоми для спільної роботи дитини з дорослим, батьки теж мають змогу бути майстрами з певного виду мистецтва);
 • «Родинні мости» як у традиційних формах (батьківські збори, консультації, круглі столи, анкетування, відвідування родини дитини, семінари-практикуми, пам’ятки для батьків, так і в нетрадиційних (інтернет-спілкування, бібліотека спеціальної літератури, бібліотека ігор, фотовиставки тощо);
 • організація та проведення свят та розваг з участю батьків.

Створення психолого-педагогічного проекту взаємодії з батьками свідчить, що досягти високих результатів у вихованні дітей (та корекції їхньої поведінки) можна тільки спільними зусиллями співробітників  закладу дошкільної освіти і сім’ї, завдяки високій культурі спілкування педагогів і батьків, довірі, доброзичливості, неупередженості у розв’язанні різних проблем. Результати моніторингових досліджень свідчать, що такі нетрадиційні форми роботи з батьками дають дітям змогу, зокрема, швидше адаптуватися до умов ЗДО, підвищується рівень їхніх комунікативних здібностей, взаємин у дитячому колективі, полегшується адаптація до шкільного навчання, і взагалі значно легше стає разом з батьками ухвалювати важливі рішення. Ба більше, педагог емоційно зближується з дитиною, адже образ вихователя для неї споріднюється з образам батьків, а ті стають схожими на вихователів, носіїв цікавої інформації, багатьох умінь, здібностей. Батьки, в свою чергу, стають більш переконаними в гарному ставленні вихователя до дитини, пересвідчуються у його компетентності з питань виховання.

Отже, основним завданням є не стільки надання готових рекомендацій та рецептів, а спонукання батьків до спільної діяльності зі своєю дитиною і підтримання у них інтересу до такої взаємодії.

  

  

Автор: Архипова В. І., вихователь Курилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Калинка» Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської області.

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

 
 

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Поділитися в Viber Залишити свій відгук