Сучасний урок ІКТ. Іновації Творчість, ідеї

Гейміфіковане навчання: проектування та розроблення освітнього веб-квесту

22.04.2019 1862 0

Розвиток програмно-технічних засобів дедалі швидше змінює освітній простір. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю та захопленням працювала на уроці, бачила результати своєї діяльності та могла їх оцінити. Завдання вчителя сьогодні: переглянути зміст і методи навчання, розвивати комунікативні навички, інформаційну компетентність.


Поняття «освітній веб-квест»

Методика веб-квестів активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його якості, а використання інтернет-сервісів формує інформаційну культуру учасників освітнього процесу.

Веб-квест — це:

 • одна із найефективніших моделей використання інтернету в освітньому процесі;
 • проблемне завдання, для виконання якого використовують інформаційні ресурси інтернету;
 • формат уроку, орієнтованого на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значну частину інформації здобувають через ресурси всесвітньої мережі;
 • дидактична структура, у рамках якої педагог удосконалює пошукову діяльність учнів, визначає параметри цієї діяльності та її час;
 • форма організації інтерактивного освітнього середовища.

Освітній веб-квест — це сайт, з яким працюють учні, виконуючи певне навчальне завдання. Розробляють освітні веб-квести з метою максимальної інтеграції інтернету в навчальні предмети на різних рівнях освітнього процесу.

Веб-квести можуть охоплювати окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметними.

Розрізняють два типи веб-квестів:

 • короткострокові (поглиблення знань та їхня інтеграція), розраховані на одне-три заняття;
 • довготривалі (поглиблення і перетворення знань), розраховані на тривалий термін — на семестр або навчальний рік.

Особливістю освітніх веб-квестів є те, що інформація для самостійної або групової роботи учнів з ними знаходиться на різних веб-сайтах. Крім того, результатом роботи з веб-квестом може бути публікація робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів.

Види завдань для веб-квестів

Один з перших розробників веб-квесту як навчального завдання —  Берні Додж, професор освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США), визначив такі види завдань для веб-квесту:

 • Переказ — демонстрування розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі (створення презентації, плаката, розповіді).
 • Планування та проектування — розроблення плану або проекту на основі певних умов.
 • Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості.
 • Компіляція — трансформація інформації, здобутої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури тощо.
 • Творче завдання — творча робота в певному жанрі: створення п’єс, віршів, пісень, відеороликів тощо.
 • Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.
 • Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі суперечливих фактів.
 • Досягнення консенсусу — пошук розв’язання проблеми.
 • Оцінювання — обґрунтування певної точки зору.
 • Журналістське розслідування — об’єктивне викладення інформації.
 • Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
 • Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Структура веб-квесту

 • Вступ (зазначають термін роботи з веб-квестом і питання, що потрібно опрацювати).
 • Зрозуміле, цікаве учням завдання.
 • Ресурси (посилання на ресурси інтернету: електронні адреси, книги, методичні посібники тощо).
 • Послідовність роботи (поетапний опис процесу виконання завдань з поясненням принципів опрацювання інформації, допоміжними питаннями, таблицями, схемами).
 • Оцінювання (саме учасники оцінюють виконану роботу).
 • Висновок (висновки мають містити результати виконаного завдання).

Як створити власний веб-квест?

Крок 1. Визначити тему.

Крок 2. Вибрати сайт.

Крок 3. Підготувати завдання у вигляді презентації, тексту, візуального матеріалу тощо.

Крок 4. Придумати систему оцінювання (критерії).

Крок 5. Знайти джерела інформації, якими користуватимуться учасники для пошуку відповідей.

Крок 6. Маючи на аркуші орінтовний план і основну інформацію, розмістити веб-квест на електронному ресурсі (сайті, блозі тощо).

Після визначення теми та структури веб-квесту, потрібно лише попрацювати з Google-диском та надати посилання. Сформулювавши найпростішу задачу, слід створити Google-форми з обов’язковими питаннями для заповнення відповідей, склавши їх у послідовність із декількох частин. На кожну частину створити окрему Google-форму, перехід між якими відбуватиметься за посиланнями, що вносять у кожну частину для переходу до наступної.

Таким чином, виконуючи поставлені завдання через питання, учні знаходять інформацію, формують відповіді та досягають результату.

Приклад міні-квесту

Розроблений міні-квест є короткостроковим; призначений для самостійного вивчення теми. На вікі-сторінці  наведено завдання, що повинен виконати слухач, а потім поетапно за допомогою зазначених ресурсів та дій дати відповіді на питання.

Завдання для виконання у вигляді створеного викладачем відеоролика. Після виконання одного блоку з’являється посилання на інший.

Приклад міні-веб-квесту на основі Google-форм

Для виконання завдань веб-квесту можна застосовувати планшети та смартфони, якими учні й студенти користуються постійно. Тим паче, що розробники додатків адаптують свої продукти для синхронного використання на різних версіях операційних систем (Windows, Android, iOS) та різних пристроях.

  

Сторінка веб-квесту мобільної версії (ОС Android)

Якщо тема досить об’ємна, можна скористатися платформами для представлення веб-квесту (наприклад, блог чи сайт). Автор квесту має орієнтуватися на свої знання — у чому він орієнтується найкраще — те і застосовувати. Можна для створення завдань додатково використовувати різні онлайн-сервіси (Google-форми для опитування, відео для подання завдань чи матеріалу, он-лайн пазли, он-лайн візуальні дошки, інтерактивні конструктори тощо) і викладати на ресурсі.

  

Представлення веб-квесту на основі Blogger (blogspot.com)

Висновок

Сучасний педагог уже не є джерелом знань, він створює необхідні умови для пошуку і опрацювання інформації. Пошукова діяльність з використанням веб-квестів перетворює учнів на активних суб’єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності та їхню презентацію. Веб-квести є сучасною та перспективною методикою, яка має низку переваг, заслуговує на широке впровадження в освітній процес і може застосовуватись як у роботі з учнями, так і у навчанні дорослих. Застосування цієї технології та онлайн-сервісів дає змогу урізноманітнити традиційні заняття та сприяє розвитку інформаційно-цифрової компетентності та інформаційної культури учасників освітнього процесу.

Н. В. Герасименко, старший викладач кафедри освітніх та інформаційних технологій КЗ Сумський ОІППО, м. Суми.
Повну версію статті див. у журналі «Педагогічна майстерня» № 6 (90)

Сподобалась тема? Тоді запрошуємо до перегляду вебінару:

Застосування технології веб-квест та блог-квест під час викладання навчальних предметів

Поділитися в Viber Залишити свій відгук