Інклюзія Актуально

Інклюзивна освіта: інтеграція, гуманізм, соціальна справедливість

12.04.2019 2228 0

Що таке інклюзивне суспільство?

Це таке суспільство, у якому кожен отримує свій зиск із прогресу нації.

Це суспільство, у якому кожен має право голосу, своє право на суспільний внесок і свій сенс приналежності до цієї спільноти.

У такому суспільстві кожний намагається робити все, що в його силах, та відчуває, що він або вона мають реальний шанс на успіх у цьому.

Прем’єр-міністр Сингапуру Лі Сяньлун


 

Згідно із Законом України «Про освіту», особа з особливими освітніми потребами — це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.


Тривалий час уважали, що дитина з особливими потребам не може навчатися у загальноосвітньому закладі, потребує спеціального освітнього середовища і відповідно підготовлених педагогів. Побутувала думка, що лише спеціалізовані інтернати можуть забезпечити «особливій» дитині відповідний догляд і виховання. Основною метою цих закладів було надання корекційної чи медичної допомоги дітям з ООП. Такий підхід призводить до ізоляції дитини й ускладнює її адаптацію у соціумі після закінчення закладу.

  

На сьогодні в Україні особи з обмеженими можливостями здоров’я фактично ізольовані від суспільства через безліч перешкод у навколишньому середовищі: від елементарної відсутності пандусів до упередженого ставлення інших. Проте головною потребою таких людей є спілкування з оточуючими. Для дитини з особливими потребами спілкування є навіть важливішим за рівень здобутих знань, оскільки дає їй шанс реалізувати власні можливості та в майбутньому знайти своє місце у житті. Існує багато прикладів, коли «особливі» діти досягали таких результатів, про які «нормальна» людина і не мріяла.

Гуманізм суспільства виявляється перед усім у ставленні до тих, кому особливо важко в житті. Сьогодні ми дедалі більше усвідомлюємо, що всі люди різні за здібностями, зовнішністю, інтересами, що людина з особливими потребами — не просто одержувач соціальної допомоги, а рівноправний член суспільства, який має право (і прагне!) брати активну участь у суспільному житті. На розумінні цього ґрунтується ідея інклюзивного суспільства (інклюзії), що передбачає створення сприятливих умов для реалізації прав та інтегрування усіх людей незалежно від здібностей, стану здоров’я, індивідуальних особливостей у суспільство.

Як свідчить досвід багатьох країн, інтеграція дітей з особливими освітніми потребами може відбуватися в загальноосвітніх школах за умови реалізації інклюзивної моделі. Інклюзивне навчання — це спосіб здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами, за якого вони навчаються в загальноосвітньому середовищі разом зі своїми однолітками. Головне завдання інклюзії ― кожна дитина має почуватися повноцінним і активним учасником навчального процесу. Згідно з інклюзивною моделлю, проблемою є не дитина з ООП, а недоступність і невідповідність навчальних закладів освітнім потребам такої дитини. Тобто, не дитина «не відповідає вимогам» закладу, а навчальний заклад не адаптований до дитини.

Для нашої країни впровадження інклюзивної освіти — це і здобуток, і виклик. Здобуток, тому що свідчить про поширення ідей толерантності та гуманізму в нашому суспільстві. А виклик, тому що потребує не тільки фінансування і змін в освіті, але й зміни стереотипів і ціннісних настанов кожного з нас.

За матеріалами посібника «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / за заг. ред. М. А. Порошенко та ін. ― Київ

Підготувала: О. В. Карнаушенко, заступник головного редактора журналу "Логопед"

Сподобалась тема? Тоді замовляйте:

 

Інструкція, як оформити замовлення на: http://osnova.com.ua/help/4/

Поділитися в Viber Залишити свій відгук