Нова українська школа — у запитаннях та відповідях. Частина 4. Організація роботи класу

27.08.2018 10299 0

Чи залишається пілотний 1-й клас НУШ і надалі пілотним класом? І чи може дирекція школи через перевантаженість закладу освіти приймати до такого класу дітей?

Відповідно до Наказу МОН України від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів» пілотні класи залишаються.

Додати учнів у ці класи можна. Проте,відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (стаття 14), наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

Які школи працюватимуть за новим Стандартом 2018/2019 навчального року?

З 2018/2019 навчального року всі перші класи працюватимуть за новим Стандартом.

Як НУШ стосується 2-го класу набору 2017 року?

Другокласники (як і учні 3–11-х класів) будуть навчатися за старим Стандартом (окрім пілотних класів). Проте Закон України «Про освіту» (стаття 54) говорить, що педагогічні працівники мають «академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі».

Тож учителі будь-яких класів можуть використовувати цікаві методи роботи, роблячи навчання кориснішим і цікавішим.

До речі, курс-підготовку до НУШ на сайті EdEra пройшли чи не всі вчителі початкової школи — отже, більшість із них уже ознайомлена з методиками й підходами НУШ.

Окрім того, нещодавно МОН розробило типові освітні програми для 2–11-хкласів. У цих програмах не змінено зміст освіти, проте йдеться про розвиток компетентностей, визначених ЗУ «Про освіту» (стаття 12).

Яка наповнюваність класів НУШ?

Мінімальна кількість учнів у класі — 5 (цей показник стосується сільських територій), максимальна —30 (стаття 14 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

Якою має бути наповнюваність класів НУШ і чи будуть поділяти класи на підгрупи з англійської та української мов?

У Законі України «Про загальну середню освіту» (стаття 14) зазначено, що кількість учнів у класі не може перевищувати 30.

Поділ на групи регулює Наказ МОН України № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Цей наказ є чинним і незміненим.

У ньому сказано, що під час вивчення української мови як предмету в закладах загальної середньої освіти (крім закладів із навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, молдовською, румунською йугорською мовами викладання) поділ на групи відбуваєтьсяза наявності більше 27 учнів.

У закладах загальної середньої освітиз навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, молдовською, румунською й угорською мовами в містах розподілення відбувається за наявності мінімум 23 учнів у класі, а в сільській місцевості — мінімум 16-ти.

Для поділу класу на групи під час вивчення іноземної мови в класі має бути понад 27 учнів.

Водночас для поглибленого вивчення іноземної мови, починаючи з 1-гокласу, учнів розподіляють на групи з 8–10 осібу кожній (груп має бути не більше трьох).

Для поглибленого вивчення іноземної мови, починаючи з 7-го класу, клас розподіляють на групи за наявності більше 27 учнів.

Чи будуть російськомовні перші класи забезпечені підручниками й посібниками для навчання учнів? Чи будуть їх уважати класами Нової української школи? За яким навчальним планом і програмами будуть навчати класи національних меншин?

22 лютого2018 року Колегія МОН України схвалила навчальні програми для закладів загальної середньої освіти з мовами національних меншин. У програмах представлені Типові навчальні плани. Відповідно до 01 вересня 2018 року за державні кошти надрукують підручники для учнів перших класів. Ці класи будуть класами НУШ.

Як забезпечити рухову активність дітей у класі?

Рекомендовано кожні 15 хв освітнього процесу (а за необхідності й частіше) пропонувати учням будь-які рухливі вправи та вправи для зняття напруження, релаксації: класичні фізкультхвилинки, динамічні вправи (руханки), пісеньки-таночки під аудіо- або відеосупровід, пальчикові ігри, вправи для збереження зору, правильної постави тощо.

Чи можна створити клас-комплект за програмою НУШ у початковій школі?

Так, з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи діє на підставі Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу (наказ МОН № 944 від 05.08.2016).

У ньому зазначено, що «навчально-виховний процес у з’єднаних класах (класах-комплектах) здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН, для учнів (вихованців) кожного класу окремо».

Також у з’єднаних класах (класах-комплектах) за можливості можна проводити однопредметні й однотемні уроки.

У нашому місті в усіх школах уроки тривають 40 хвилин. Від учителів вимагають відробляти різницю в 5 хвилин. Поясніть, будь ласка, чи передбачено це певними нормами закону? Чи правомірна ця вимога?

У частині 5 статті 16ЗУ «Про загальну середню освіту» зазначено, що тривалість уроків становить 35 хвилин у 1-х класах і 40 хвилин у 2–4-х класах. Різниця в часі навчальних годин 1–4-х класів обов’язково обліковують і компенсують проведенням додаткових, індивідуальних занять і консультацій з учнями.

Проте в листі-роз’ясненні МОН України «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»йдеться: якщо в школі є один дзвінок для всіх учнів і, відповідно, молодші школярі мають більші перервий закінчують навчання в той самий час, що і старші, — вчителеві початкових класів не потрібно проводити додаткові заняття чи інші активності.

Адже згідно з пунктом 64 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (наказ МОНУ від 15.04.1993 № 102) педагогічні працівники отримують зарплатню за астрономічні години (60 хвилин). А перерви між уроками вважають робочим часом.

Якщо вчитель проводить час із дітьми під час перерви і його робочий час триває стільки ж, скільки робочий час учителя старшої школи (тобто уроки закінчуються одночасно), то він не повинен компенсувати різницю в робочому часі.

Наприклад. Заняття в школі в усіх розпочинаються о 8:30. Перший дзвінок з уроку звучить о 9:15, у той час як урок у першому класі закінчився о 9:05. Перерва в старших учнів триває 10 хвилин, а в молодших — 20 хвилин (до 9:25). Отже, другий урок розпочинається в усіх в однаковий час і так далі.

У випадку, якщо дзвінки в початковій і старшій школі не синхронізовані, вчителеві доведеться добирати недопрацьовані години. Адже в такому випадку його уроки закінчуватимуться раніше.

«Для збереження сумарного навантаження в астрономічних годинах учнів (навчального) та вчителів (педагогічного) при зменшенні тривалості уроків допускається збільшення кількості занять або навчальних днів. Збільшення кількості уроків у зв’язку зіскороченням їх тривалості не повинно призводити до зміни педагогічного навантаження вчителів, установленого під час тарифікації.

Зменшення тривалості уроків без збереження сумарного навчального навантаження учнів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять і консультацій. Облік таких занять ведеться в класному журналі на спеціальній сторінці, де фіксується дата, тривалість, тема додаткового заняття або консультації, ставиться підпис учителя», —ідеться в листі-роз’ясненні.

У зв’язку із цим у МОНУ рекомендують школам збільшити тривалість перерв для початкових класів і не компенсовувати навчальний час.

Упорядковано за матеріалами сайтів: mon.gov.ua, osvita.ua, nus.org.ua, платформи EdEra.

Поділитися в Viber Залишити свій відгук