Досвід викладання біології в 6 класі.

27.03.2017 20 0

Бактерії: будова та процеси життєдіяльності

Цілі уроку:

 •  освітня: ознайомити учнів з найменшими одноклітинними організмами — бактеріями — як представниками прокаріотів; розкрити будову та процеси життєдіяльності; особливу увагу звернути на особливість їхнього існування у природі;
 •  розвивальна: розвивати вміння порівнювати біологічні об’єкти між собою, аналізувати та робити відповідні висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість;
 •  виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та розуміння єдності всіх живих організмів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи та методичні прийоми:

Інформаційно-рецептивні:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником;

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.

Репродуктивний:

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

Проблемно-пошуковий: постановка проблемного питання.

Когнітивні: метод символічного бачення, метод порівняння, метод фактів.

Міжпредметні зв’язки: фізика, мікробіологія, медицина.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, слайди.

Основні поняття та терміни: бактерії, ціанобактерії, синьозелені водорості, прокаріоти, еукаріоти, молекула ДНК, циста, коки, бацили, вібріони, спірили, стрептокок, стафілокок, монотрихи, лофотрихи, перитрихи, бульбочкові бактерії.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Створення позитивного емоційного настрою

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

Повторення знань про дріжджі згідно із зазначеним планом, порівнюючи їх з розглянутими раніше одноклітинними

1. Чи є особливості будови клітини дріжджів та якогось (за вибором) одноклітинного організму.

2. Яке живлення одноклітинних і дріжджів?

3. Як пожива надходить до клітини (особливості травлення, виділення неперетравлених решток).

4. Розмноження одноклітинних та дріжджів.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності учнів.

Повідомлення теми та завдань уроку

Поміркуйте над словами М . Заболоцького та визначте тему нашого уроку.

Чарівний прилад Левенгука

Поверхню дослідив води,

Щоб вивчила нова наука

Життя незнаного сліди.

Учитель. Сьогодні ми ознайомимося з різноманітним світом бактерій.

Завдання уроку

1. Ознайомитися з будовою бактерій, формою бактеріальних клітин.

2. Розглянути процеси життєдіяльності бактерій.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя з елементами бесіди

На планеті існує незліченна кількість бактерій. Їх можна знайти скрізь: у воді й повітрі, в льодовиках та гарячих джерелах, у стратосфері й ґрунті. Бактерії живуть навіть на висоті 20 кілометрів над Землею. Це особливий вид жовто-оранжевих бактерій, які перебувають там постійно. У повітрі, яке пронизане космічними променями, де температура нижче –50…–55 °С, вони почуваються добре й успішно розмножуються. Цікаво, що зі зниженням висоти їхня кількість різко зменшується.

 

2. Повідомлення учнів про вчених, які зробили неперевершений внесок у мікробіологічну науку

 •  У ХVІ ст. брати Ясени з Голландії сконструювали прилад зі збільшувальних стекол для шліфування скла;
 •  у ХVІІ ст. Г. Галілей виготовив перший мікроскоп;
 •  у кінці ХVІІ ст. Р Гук та А. Л евенгук удосконалили мікроскоп (мікроскоп Л евенгука збільшував у 300 разів);
 •  у ХІХ ст. Л уї Пастер став засновником науки мікробіології.

3. Робота з різноманітним роздавальним та ілюстрацій ним матеріалом про особливості будови і життєдіяльності бактерій

4. Вивчення особливостей будови бактеріальної клітини

Учні, працюючи з підручником, таблицею, малюнками, вивчають будову бактеріальної клітини.

5. Особливості життєдіяльності бактерій

Вправа «Мозковий штурм»

1. Які ознаки властиві живим організмам? (Розмноження, ріст, живлення, дихання)

2. Якщо бактерії ми відносимо до живих організмів, то чи потрібен їм кисень для дихання? (Більшість бактерій не потребують кисню для дихання)

3. Яка різноманітність бактерій залежно від живлення? (Сапротрофи; симбіотрофи; паразитичні; фототрофні, хемотрофні)

4. Форми бактеріальних клітин.

Запишемо визначення у біологічний словничок.

Цікаво знати, що в 1 г ґрунту можуть існувати мільйони клітин бактерій. В 1 мл води забруднених водойм та повітря їхніх клітин налічують сотні тисяч. Спори бактерій знайдено в повітрі на висоті десятків кілометрів над поверхнею Землі. Є види бактерій, здатні оселятися навіть там, де немає кисню. Є види, поширені в гарячих джерелах, температура води в яких сягає +90 °С. Деякі види бактерій виявлено в нафтоносних шарах на глибині кількох кілометрів.

V. Узагальнення та систематизація знань

Бліцопитування

1. Де поширені бактерії?

2. Яка будова клітини бактерій?

3. Як бактерії та ціанобактерії можуть переживати періоди несприятливих умов?

4. Чому ціанобактерій не можна віднести до водоростей?

Учні відгадують загадки про форми бактеріальних клітин:

Круглий, ніби колобок, сам живу я. (Монокок)

А у парі коки звуться… (Диплококи)

А чотири коки — це вже… (Тетракоки)

В ряд вишукуються коки. Звати їх… (Стрептококи)

Розв’яжіть кросворд.

По горизонталі:

2. Бактерії, що живуть за рахунок живих організмів.

6. Організми, які самостійно здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних.

8. Одноклітинні бактерії, що мають форму коми.

9. Група організмів, у яких виражене ядро.

10. Кулясті бактерії, утворені парою клітин.

11. Тонкі довгі нитки білкової природи — відходять від тільця в цитоплазмі.

 

По вертикалі:

1. Ці бактерії живляться органічними рештками відмерлих рослин і тварин.

3. Група організмів відносно невелика за чисельністю (доядерні організми).

4. Одноклітинні бактерії, що мають форму циліндра.

5. Бактерія, яка має форму ланцюжка.

7. Одноклітинні бактерії кулястої форми.

 

Відповіді:

По горизонталі: 2. Паразити. 6. Автотрофи. 8. Вібріони. 9. Еукаріоти. 10. Диплококи. 11. Джгутики.

По вертикалі: 1. Сапрофіти. 3. Прокаріоти. 4. Бацили. 5. Стрептокок. 7. Коки.

 

VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

 •  Клітини бактерій не мають ядра, хлоропластів, мітохондрій, а часто й вакуолі.
 •  Їхня клітина оточена клітинною мембраною, над якою розташована клітинна оболонка.
 •  У цитоплазмі є зона з молекулою ДНК, яка виконує функції ядра.
 •  У багатьох бактерій клітина має один, кілька або багато джгутиків.
 •  Є бактерії, здатні до фотосинтезу, інші споживають готові органічні речовини.
 •  Розмножуються бактерії поділом або брунькуванням.

Вправа «Вільний мікрофон»

1. Який етап уроку був найцікавішим?

2. Мені було цікаво дізнатись….

VІІ . Оцінювання навчальних досягнень учнів

VIII. Домашнє завдання

Поділитися в Viber Залишити свій відгук

Читайте також