Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей

07.02.2017 120 0

Вправа «Чому?»

 1. Церковний шлюб, на відміну від шлюбу, який реєструється ДОРАЦСом, не породжує юридичних наслідків. Чому? (Тому,що в Україні церква відокремлена від держави.)
 2. Церковний шлюб варто брати до уваги як доказ виникнення фактичних шлюбних відносин. Чому? (Тому, що під час релігійного обряду укладення шлюбу особи також висловлюють свою волю щодо створення сім’ї і беруть на себе певні зобов’язання.)
 3. Особі, яка не досягла шлюбного віку і якій надано право на шлюб, треба знову звертатися до суду, якщо вона хоче вийти заміж за іншу особу. Чому? (Тому, що суд має з’ясувати, чи відповідає її інтересам вступ у шлюб із цією особою.)
 4.  Деякі юристи однією з ознак шлюбу називають його добровільність. Але з цим погодитися не можна. Чому? (Тому, що добровільність є не ознакою шлюбу, а умовою його укладання.)
 5. Заборона укладення шлюбу між двоюрідними братами і сестрами не може вважатися абсолютною. Чому? (Тому, що вона є відносною, оскільки шлюб, укладений між цими особами, є не нікчемним, а оспорюваним (заперечним)).
 6. 6. Визнання шлюбу недійсним не може вважатися видом сімейно-правової відповідальності. Чому? (Тому, що визнання шлюбу недійсним не містить додаткових обтяжень особистого та сімейного характеру і повинно вважатися сімейно-правовою санкцією, що належить до засобів захисту.)
 7. Сімейним кодексом закріплено обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку. Але, по суті, це є не їхнім обов’язком, а переважним правом. Чому? (Тому, що за загальним правилом за невиконання обов’язку передбачається певна відповідальність, а в даному випадку вона відсутня.)
 8. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання, виховання дитини є власністю дитини, незважаючи на те, що воно придбане на кошти батьків. Чому? (Тому, що на батьків покладений обов’язок забезпечити дитині духовний та фізичний розвиток і утримання.)
 9. У разі відчуження квартири, жилого будинку батьки — власники мають врахувати інтереси не тільки неповнолітньої дитини, яка проживає з ними, а й неповнолітньої дитини, яка проживає окремо від своїх батьків. Чому? (Тому, що дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.)

Робота в групах

Виконати порівняння. 1-ша і 2-га групи, змагаючись між собою, визначають спільні ознаки розірвання шлюбу і визнання його недійсним, а 3-тя і 4-та групи так само визначають відмінні ознаки.

Орієнтовний вигляд порівняння

Спільні ознаки розірвання шлюбу та визнання його недійсним

 1. Визнання шлюбунедійсним, так само, як і розірвання шлюбу, здійснюється судом, однак розірвання шлюбу в окремих випадках може бути здійснено також ДОРАЦСом.
 2. Позов про розірвання шлюбу, так само, як і позов про визнання шлюбу недійсним, може бути подано одним з подружжя, однак позов про визнання шлюбу недійсним, крім одного з подружжя, може бути пред’явлений будь-якою особою, права якої порушені укладанням такого шлюбу.
 3. Збігаються деякі перешкоди щодо розірвання шлюбу і визнання його недійсним. Так, наприклад, позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини, а шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини, якщо шлюб був зареєстрований, зокрема, між двоюрідними братом і сестрою.
 4. Як у випадку визнання шлюбу недійсним, так і у випадку розірвання шлюбу, аліментні зобов’язання, за деякими винятками, припиняються.
 5. У випадку розірвання шлюбу майно, нажите в такому шлюбі, є об’єктом права спільної сумісної власності, що інколи має місце і під час визнання шлюбу недійсним, хоча здебільшого майно, нажите у шлюбі, який визнано недійсним, є об’єктом права спільної часткової власності.

Відмінні ознаки визнанняшлюбу недійсним і розірвання шлюбу

 1. Розірвати можна лише шлюб, який було укладено відповідно до закону, а визнати недійсним — шлюб, який було укладено з порушенням закону.
 2. У разі розірвання шлюбу подружні права і обов’язки припиняються тільки на наступний час, а в разі визнання шлюбу недійсним подружні права і обов’язки анулюються з моменту їх виникнення.
 3. Вимагати розірвання шлюбу може тільки подружжя, а позов про визнання шлюбу недійсним може пред’явити будь-яка особа, права якої порушені укладанням такого шлюбу.
 4. Шлюб можна визнати недійсним після його розірвання, але не може бути розірваний шлюб, який до того був визнаний недійсним.
 5. Під час розгляду питання судом про розірвання шлюбу можлива відстрочка в задоволенні позову (суд може дати 6 місяців на примирення), а в разі визнання шлюбу недійсним це виключається.
 6. Для розірвання шлюбу в суді необхідно, щоб сім’я розпалася, а для визнання шлюбу недійсним така обставина юридичного значення не має.
 7. У разі розірвання шлюбу день припинення подружніх прав та обов’язків залежить від того, який орган приймає рішення про розірвання шлюбу (якщо орган реєстрації актів цивільного стану — то з дня винесення постанови,а якщо суд — то з дня набрання чинності судового рішення), а в разі визнання шлюбу недійсним це не має ніякого значення, оскільки йдеться про анулювання подружніх прав і обов’язків з моменту їх виникнення.
 8. Не збігаються перешкоди для визнання шлюбу недійсним та розірвання шлюбу.
 9. У разі визнання шлюбу недійсним аліментні зобов’язання між подружжям припиняються, а в разі розірвання шлюбу це буває не завжди (після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу).
 10. Різними є підстави для визначення органу, який розглядає питання щодо недійсності шлюбу та його розірвання.
 11. У разі визнання шлюбу недійсним майно, нажите в такому шлюбі, може вважатися, залежно від певних обставин, або спільною частковою власністю, або спільною сумісною власністю, а у випадку розірвання шлюбу майно, нажите у шлюбі, є спільною сумісною власністю.

Розв’язання задач

1. Глибоко релігійний Максим цілий рік зустрічався з Ольгою. За три місяці до двадцятип’ятирічного ювілею Ольги Максим запропонував їй укласти шлюб. Однак при цьому він заявив дівчині, що якщо вона ввела його в оману щодо того, що є незайманою, то він після реєстрації шлюбу ініціюватиме його розірвання. 10 серпня 2016 року Максим і Ольга подали заяву до ДОРАЦСу. 29 серпня Ольга звернулася до приватної клініки з приводу проведення оперативного втручання стосовно відновлення незайманості. Операція була успішно проведена. Однак медсестрою в цій клініці працювала Маргарита, близька родичка Максима. Вона дотримувалася таких самих релігійних переконань, що й Максим. Незважаючи на те, що за договором із клінікою такі оперативні втручання є конфіденційними, Маргарита повідомила Максиму про проведену операцію. Максим розпитав про все Ольгу, яка була змушена розповісти правду і попросила вибачення в Максима. Однак обману наречений своїй нареченій не вибачив і відмовився від шлюбу.

За домовленістю між батьками наречених молоде подружжя мало отримати житло від батьків нареченого, а всі витрати на весілля мали понести батьки нареченої. На момент відмови Максима від шлюбу батьки нареченої внесли завдаток у ресторан, фотоательє, транспортній організації тощо. Згідно із законодавством завдаток не підлягає поверненню, якщо сторона, що внесла його, відмовилася від договору. У зв’язку з цим Ольга звернулася до суду з позовом до Максима про відшкодування затрат, що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

Чи підлягають ці затрати відшкодуванню? Вирішуючи цей спір, зверніть увагу на те, що відповідно до ч. 3 ст. СКУ особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов’язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Такі затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була спричинена протиправною, аморальною поведінкою нареченої, нареченого, прихованням нею, ним обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо).

Відповідь. Якщо Максим зможе довести в суді, що та обставина, яку приховала від нього Ольга, має для нього істотне значення, то суд повинен відмовити в задоволенні позову.

 

2. У кожній із нижче наведених ситуацій визначте, у чому полягало порушення порядку укладення шлюбу.

Ситуація 1. Мирослава та Сергій спробували подати заяву на реєстрацію шлюбу через своїх батьків, видавши їм довіреність, написану від руки і засвідчену керівником підприємства, на якому працювали Мирослава та Сергій.

Ситуація 2. Під час реєстрації шлюбу у приміщенні ДОРАЦСу була тільки наречена, а наречений спілкувався з учасниками церемонії по скайп-зв’язку.

Ситуація 3. Георгій та Магдалина подали заяву на реєстрацію шлюбу 10 грудня 2016 року. У той самий день шлюб було зареєстровано у зв’язку з тим, що Магдалина мала виїхати за кордон на навчання.

Ситуація 4. Після подачі заяви про реєстрацію шлюбу наречений та наречена не пройшли медичного огляду.

Відповідь

Ситуація 1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Якщо така заява подається через представника, то його повноваження мають бути нотаріально засвідчені.

Ситуація 2. Відсутність одного з наречених під час реєстрації шлюбу.

Ситуація 3. Шлюб може бути зареєстровано в день подачі заяви тільки у випадках вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого.

Ситуація 4. Наречений і наречена повинні повідомити одне одному про стан свого здоров’я. Але якщо вони не пройшли медичного огляду, то не зможуть виконати цей обов’язок.

 

Моделювання правових ситуацій

Приклад 1. Моделювання ситуацій із юридичним вчинком у сімейному праві. Прикладом такої ситуації може бути взяття особою у свою сім’ю дитини, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування. Така дія не має суто юридичних наслідків, однак закон передбачає, що виховання дитини за таких умов породжує виникнення прав та обов’язків передбачених сімейним законодавством (ст. 261 СК).

Приклад 2. Моделювання ситуації, за якої суд не може надати право на шлюб між дітьми усиновлювача, які були усиновлені ним. Це може бути тоді, коли усиновлені є рідними чи двоюрідними братом і сестрою.

Поділитися в Viber Залишити свій відгук