Досвід викладання біології в 6 класі.

07.02.2017 72 0

Цілі уроку:

  • освітня: розширити знання учнів про клітину рослин та процеси, які в них відбуваються, зосередивши увагу на утворенні нових клітин та їх рості; розкрити поняття «хромосоми», «спадковий матеріал», «ліпіди»;
  • розвивальна: розвивати вміння порівнювати біологічні процеси на прикладі розмноження клітин та їхнього росту, розвивати вміння робити відповідні висновки й узагальнення;
  • виховна: виховувати почуття гордості за наукові досягнення вчених у вивченні важливих процесів, що відбуваються в клітині.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма уроку: синтетична.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно-рецептивні:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником;

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з посібників нових знань.

2. Репродуктивний:

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно-пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: схематичні малюнки.

5. Інтерактивні: «2 — 4 — разом», аналіз ситуації, «Мікрофон».

6. Когнітивні: метод фактів, метод символічного бачення.

7. Креативні: метод образної картинки.

8. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв’язки: література, природознавство, історія.

Матеріали та обладнання: малюнки, таблиці, динамічний посібник «Клітина».

Основні поняття та терміни: ядро, ядерце, ядерний сік, хромосоми, спадкова інформація.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Повторення знань про транспорт речовин у клітині, заповнивши декілька схем на дошці

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ми повинні з’ясувати досить важливе запитання:

  • Чи є в клітині центр діяльності?
  • Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу від материнської клітини дочірнім?

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів виявляють такі властивості живого: вони ростуть, розвиваються й розмножуються. Крім усіх вивчених структур клітини, у ній є головна складова частина — ядро. Воно оточене власною оболонкою, що забезпечує транспорт певних речовин з ядра в цитоплазму клітини, і навпаки. Внутрішнє середовище — ядерний сік. До складу ядра входять структури з білків і ДНК, які під час поділу клітини ущільнюються в хромосомі.

Хромосоми — щільні структури, які можна помітити лише під час поділу клітини. Одними з основних ознак живих організмів та їхніх клітин — здатність до росту і розмноження. Всі клітини ростуть, і доростаючи до певного стану, вони починають ділитися. Поділ клітин — досить складний процес.

У ядрі молекула ДНК упакована з допомогою спеціальних білків і утворює структуру, яка називається хромосомою

 

Що таке хромосоми? Хромосома складається з двох частин, які сполучаються між собою в певній ділянці. Кожна із цих частин містить свою молекулу ДНК з подібним набором спадкової інформації. З хромосомами під час поділу спадкова інформація передається від клітини до клітини.

Записати в зошит.

Будова хромосоми

Основні функції ядра: збереження спадкової інформації та регуляція життєвих процесів у клітині. Насамперед ядро регулює процеси утворення білків. Під час поділу клітини зазвичай утворюються дві дочірні, які є точною копією материнської. Здатність клітин до розмноження забезпечує безперервність існування життя на нашій планеті.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

1. Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами

її життєдіяльності:

а) мітохондрія;

б) хлоропласт:

в) ядро;

г) вакуоля.

2. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації:

а) хромосоми;

б) вакуолі;

в) ядерця;

г) рибосоми.

2. Закінчіть речення

1) Клітина — це елементарна одиниця… (будови і розвитку всіх живих організмів).

2) Клітини всіх організмів подібні… (за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності).

3) Кожна нова клітина утворюється… (тільки в результаті поділу материнської клітини).

4) У багатоклітинних організмів клітини утворюють… (тканини).

5) Із тканин складаються… (органи).

3. Інтерактивна гра «Швидка допомога»

Учням пропонується швидко поставити вчителю запитання з тих частин теми, які були незрозумілими або не зовсім зрозумілими.

4. «Біологічний футбол»

Учень ставить запитання та називає ім’я учня, який дає на нього відповідь. У випадку, коли відповідь правильна, учень, який її дав, називає своє запитання та ім’я іншого учня, який на нього буде відповідати, і так далі.

V. Підбиття підсумків уроку

  • Всі живі організми складаються з клітин.
  • Клітини виявляють такі властивості живого: вони ростуть, розвиваються й розмножуються.
  • Під час поділу клітини зазвичай утворюються дві дочірні, які є точною копією материнської.
  • Здатність клітин до розмноження забезпечує безперервність існування життя на нашій планеті.

VІ. Домашнє завдання

Цікаво, що в рослин і тварин є клітини, позбавлені ядра. Знайти інформацію, про які клітини йде мова.

Поділитися в Viber Залишити свій відгук