Зміст статті

Анотація
Організація вчителем проектної діяльності учнів
Етапи здійснення проектної діяльності
Приклади завдань та методичних настанов для їх виконання учнями під час роботи над проектом

Переглянути наступний розділОрганізація проектної діяльності учнів за допомогою хмарних сервісів

Морквян І. В.,
старший викладач кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Хміль Н. А.,
к.п.н., доцент, завідувач кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Анотація

Основною метою роботи учнів над проектами є набуття знань, їх розуміння та використання, а також розвиток навичок мислення високого рівня, що полягає у здійсненні аналізу, синтезу та оцінювання. Організація навчального процесу повинна орієнтуватися на особистість учня, враховувати його індивідуальні особливості та здібності, сприяти розвитку навичок творчого і критичного мислення під час розв’язування завдань реального життя та в навчальній діяльності.

У публікації наведено етапи організації та здійснення проектної діяльності учнів, розглянуто принципи та прийоми роботи з хмарними сервісами на кожному з визначених етапів. Наведено можливі приклади завдань для роботи над проектом та способи їх виконання.

Докладний зміст статті (карта сайта)

Анотація

Організація вчителем проектної діяльності учнів

Етапи здійснення проектної діяльності

٠ Перший етап — передпроектна підготовка

▪ Постановка проблеми

◦ Хмарні сервіси для організації процесу пошуку теми для дослідження

◦ Хмарні сервіси для організації процесу обговорення проблеми, що досліджуватиметься

▪ Повідомлення теми проекту

◦ Сервіси для організації роботи над проектом

٠ Другий етап — дослідницький

◦ Сервіси для організації роботи учнів над проектом

٠ Третій етап — представлення отриманих результатів

Приклади завдань та методичних настанов для їх виконання учнями під час роботи над проектом

٠ Створення плакату

٠ Озвучення персонажу

٠ Створення колажу

Висновок