Зміст статті

Передмова

Можливості користувача Google, які надає його Google-акаунт

Створення презентації, незалежної від можливостей комп’ютера та наявності середовища PowerPoint (основна частина)

Рекомендації щодо створення та використання презентацій (резюме)

Література

Визначення та види презентацій учителя


Повернутися до попереднього розділу

Переглянути наступний розділІнструментарій сучасного вчителя:
створення та трансляція презентацій в Інтернет

Табарчук Ірина Вікторівна,
викладач секції інформатизації та дистанційної освіти КВНЗ «Харківська Академія неперервної освіти»,
учитель інформатики Харківського ліцею № 89

Рекомендації щодо створення та використання презентацій (резюме)

Під час створення презентації вчителю будь-якого предмета бажано врахувати такі моменти та особливості:

Основні рекомендації до відображення тексту:

Сподіваємося, що дотримання цих рекомендацій сприятиме створенню якісних та вдалих навчальних презентацій.